Kerkhof, Dr. Peter-Alexander

Wetenschappelijk onderzoeker Fryske Akademy, voormalig universitair docent Universiteit Leiden / Universiteit Gent

 

Ga naar het Youtube-kanaal van Peter-Alexander Kerkhof

Dr. Peter-Alexander Kerkhof

Massink, Dr. Stefanie

Universitair docent Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Stefanie Massink

Scholten, Yvonne

Journaliste en schrijfster van onder andere: Fanny Schoonheyt: Een Nederlands meisje strijdt in de Spaanse Burgeroorlog

Yvonne Scholten

Fagel, Dr. Raymond

Universitair docent Vroegmoderne Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Dr. Raymond Fagel

Ebben, Dr. Maurits

Universitair docent Vroegmoderne Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Maurits Ebben

Damen, Dr. Mario

Universitair docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

Mario Damen

Hendriks, Drs. Johan

Studeerde M.O.-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd cultureel erfgoed in Breda. Hij schreef diverse boeken en artikelen over archeologische en historische onderwerpen. Hij verzorgt sinds 2011 cursussen op het raakvlak van geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg en Nijmegen.

Vliet, Dr. Kaj van

Rijks- en Gemeente-archivaris Utrecht

Poel, Dr. Dieuwke van der

Universitair docent UU

Rose, Prof. dr. Els

Hoog­leraar Middeleeuws Latijn UU