Bart, Prof. dr. Harm

Prof. dr. Harm Bart is emeritus hoogleraar Wiskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor HOVO Rotterdam heeft hij in het verleden een groot aantal cursussen verzorgd.  Ook was hij in de periode 2001-2014 voorzitter van de Commissie HOVO Rotterdam.

Lackamp, Drs. Jan Willem

Drs. Jan Willem Lackamp studeerde theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met bijvak natuurfilosofie. Aan het Wagenings Lyceum was hij leraar natuurkunde en schoolleider. Vervolgens was hij rector van het Mondriaan College in Oss. Hij is lid van de redactie van Exaktueel, bron van actuele natuurkundeopgaven (op natuurkunde.nl) en was medeauteur en eindredacteur van Bèta in het dagelijks leven.

Cate, Prof. dr. Carel ten

Prof. dr. Carel ten Cate is emeritus hoogleraar Gedragsbiologie aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de geluiden en cognitieve vermogens van dieren, i.h.b. vogels. Hierbij werkt en publiceert hij regelmatig samen met taalkundigen, muziek- en cognitiewetenschappers. Hij is Editor van het boek Avian Cognition (Cambridge University Press, 2017)

Carel ten Cate

Benedictus, Dr. Fedde

Dr. Fedde Benedictus is in 2017 aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd in de filosofie van de natuurkunde. Hij doceerde wiskunde, natuurkunde en filosofie aan de UvA en de UU, en is momenteel redacteur van het natuurkundig vaktijdschrift Foundations of Physics.

Fedde Benedictus

Smeets, Dr. Wil

Dr. Wil Smeets was als onderzoeker en docent verbonden aan de Afdeling Anatomie en Neurowetenschappen VUmc te Amsterdam. Hij heeft meer dan veertig jaar ervaring in het geven van onderwijs in de humane (neuro)anatomie. Sinds zijn pensionering in 2014 is hij nog steeds als coördinator/docent actief betrokken bij de cursus Functional Neuroanatomy bij de Universiteit van Coimbra, Portugal (2014-heden), en de Universitätsmedizin Berlijn (2016-heden).

Wil Smeets

Wepster, Dr. Steven

Universitair docent, UU

Wijck, Dr. Bart van

Anesthesioloog, UMC Utrecht.

Vleggaar, Prof. dr. Frank

Maag-, darm- en leverarts, UMC Utrecht.

Ruijter, Prof. dr. Hester den

Hoogleraar hart- en vaatziekten bij vrouwen, UMC Utrecht.

Dijkhuizen, Prof. dr. Rick

Hoogleraar experimentele en translationele neuroimaging, UMC Utrecht.