Jürgenhake, Dr. Ing. Birgit

Studeerde architectuur aan het Universiteit in Karlsruhe en werkte als architecte in diverse internationale bureaus. Sinds 2004 is ze assistent professor aan de Faculteit Architectuur van de TU Delft en sinds 2002 regelmatig docent voor het HOVO onderwijs. In 2011 deed ze een onderzoek over het traditionele stadshuis, de Machiya, in Kyoto. Sinds 2018 begeleid ze een architectuurreis door Japan voor Labrys Reizen.

Canters, Drs. Nelleke

Was hogeschooldocent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Ze is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten.

Rietbergen, Peter

Vanaf 1993 (en sinds 2016 emeritus-) hoogleraar cultuur- en wereldgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen. Was tevens verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en aan Christ Church College, Oxford. Belangrijkste recente publicatie: Europe: A Cultural History (London, Routledge, 2020).

Burgt, Dr. Ineke van der

Werkte als arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG arts) verbonden aan Fatima en specialiseerde daarna tot Klinisch Geneticus in het Radboudumc. Zij heeft ca. 30 jaren aldaar erfelijkheidsonderzoek en -advizering gedaan en onderwijs verzorgd aan medische studenten en artsen in opleiding. Ze is gepromoveerd op het proefschrift “Clinical and Genetic Studies in Noonan Syndrome”. Graag deelt ze haar kennis over de impact van erfelijkheid bij ziektes en aangeboren aandoeningen.

Ouweneel, Drs. Evert Jan

Studeerde cum laude af als filosoof en ontwikkelde een bijzondere interesse voor grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden. Soms leidt dat tot een literair verhaal, zoals Godenstrijd, en vaak tot beschouwingen over wereldtrends, wereldmachten en wereldgeschiedenis. Zijn lezingen bereiken een wereldwijd publiek: van politici tot executives en van studenten tot theaterpubliek. Tegelijk verzorgt hij over de hele wereld — van Westminster Abbey in Londen tot Montsalvat in Melbourne — sessies met leiders en toezichthouders over gevoelige beleids- en identiteitskwesties. Meer informatie op www.evertjanouweneel.nl.

Ottenheijm, Harry

Emeritus hoogleraar medicinal chemistry. Hij studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt/Main ( promotie 1968 ). Vervolgens werkte hij in de VS aan respectievelijk de University of California (Berkeley), de Cornell University (Ithaca) en het National Institutes of Health (Bethesda), en daarna vijftien jaar aan de Radboud Universiteit. In 1986 stapte hij over naar de N.V. Organon in Oss. Vanaf 1988 was hij daarnaast hoogleraar aan de VU in Amsterdam en daarna aan de Universiteit Maastricht.

Slurink, Pouwel

Een filosoof die al uitgebreid schreef en doceerde over de implicaties van de evolutiebiologie voor de filosofie. Zijn proefschrift uit 2002 heette “Why some apes became humans”.

Ackerman, Kees

Heeft wis- en natuurkunde gestudeerd aan de TU Delft. Sinds enige jaren geeft hij lezingen over actuele onderwerpen zoals over de energietransitie en over de EU-aanpak van de Corona crisis. In zijn leven heeft hij veel over de wereld gereisd en in diverse landen en culturen gewerkt. Dat bracht hem ertoe zich te verdiepen in de drijvende krachten achter geopolitieke verhoudingen.

Wassink, Dr. Jos

Studeerde geschiedenis en na zijn examen hogere archiefambtenaar heeft hij gewerkt bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en als gemeentearchivaris van Weert.  Zijn proefschrift handelt over rechtspraak en bestuur in de periode 1568-1795. Toen hij provinciaal historicus van Utrecht werd, ging hij weer in ’s-Hertogenbosch wonen. Nu heeft hij weer tijd om zich bezig te houden met zijn passie: de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw.

Nunen, Dr. Peter van