Dijkshoorn, Drs. Pieter

Drs. Pieter Dijkshoorn studeerde geschiedenis en filosofie aan de VU en de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft vele jaren geschiedenis gegeven aan volwassenen en jongeren. Hij heeft zich toegelegd op het Interbellum (tijdperk tussen de wereldoorlogen) en de Nederlandse geschiedenis van de zestiende eeuw. Hij specialiseerde zich in de filosofie van de oudheid en Spinoza. Daarnaast geeft hij Nederlandse les aan anderstalige volwassenen.

Krop, prof. dr. Henri

Tot september 2012 werkzaam als universitair docent geschiedenis van de wijsbegeerte en bijzonder hoogleraar Spinoza Studies. Hij vertaalde de Ethica van Spinoza (2003, 2023 elfde druk) en schreef Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland (2014)

Cauter, dr. Jo van

Universitair docent vroegmoderne filosofie­geschiedenis

Ophuijsen, prof. dr. Jan van

Bijzonder hoogleraar De traditie van het platonisme in relatie tot het vroege christendom

Mul, Prof. dr. Jos de

Prof. dr. Jos de Mul studeerde filosofie, rechten en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1993 aan de Radboud Universiteit en is sinds 1993 hoogleraar wijsgerige antropologie en haar geschiedenis aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Oenen, Dr. Gijs van

Universitair hoofddocent Filosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Poorthuis, Prof. dr. Marcel

Emeritus hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Universiteit van Tilburg

Wal, Prof. dr. Koo van der

Prof. dr. Koo van der Wal is emeritus hoogleraar wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam

Wit, Prof. dr. Theo de

 Docent sociaal-politieke filosofie aan de Universiteit van Tilburg en (emeritus-)hoogleraar ‘vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen’. 

Gerwen, Dr. Rob van

Senior docent Wijsbegeerte bij het departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij directeur van het Consilium Philosophicum te Bilthoven. Meer uitgebreide informatie over de cursus is te vinden op de website van de docent.

Rob van Gerwen