Krop, prof. dr. Henri

Tot september 2012 werkzaam als universitair docent geschiedenis van de wijsbegeerte en bijzonder hoogleraar Spinoza Studies. Hij vertaalde de Ethica van Spinoza (2003, 2023 elfde druk) en schreef Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland (2014)

Cauter, dr. Jo van

Universitair docent vroegmoderne filosofie­geschiedenis

Ophuijsen, prof. dr. Jan van

Bijzonder hoogleraar De traditie van het platonisme in relatie tot het vroege christendom

Mul, Prof. dr. Jos de

Prof. dr. Jos de Mul studeerde filosofie, rechten en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1993 aan de Radboud Universiteit en is sinds 1993 hoogleraar wijsgerige antropologie en haar geschiedenis aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Oenen, Dr. Gijs van

Universitair hoofddocent Filosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Poorthuis, Prof. dr. Marcel

Emeritus hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Universiteit van Tilburg

Wal, Prof. dr. Koo van der

Prof. dr. Koo van der Wal is emeritus hoogleraar wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam

Wit, Prof. dr. Theo de

 Docent sociaal-politieke filosofie aan de Universiteit van Tilburg en (emeritus-)hoogleraar ‘vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen’. 

Gerwen, Dr. Rob van

Senior docent Wijsbegeerte bij het departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij directeur van het Consilium Philosophicum te Bilthoven. Meer uitgebreide informatie over de cursus is te vinden op de website van de docent.

Rob van Gerwen

Bolle, Eric

Filosoof en germanist. Hij promoveerde in 1981 aan de Universiteit van Amsterdam op Nietzsche en is als docent werkzaam geweest in het voortgezet en hoger onderwijs. Op zijn website Helden van de Geest (www.ericbolle.de) staan drie stukken over Agamben. Op zijn website Het Absolute (www.ericbolle.nl) staat een uitleg over Hölderlins fragment Het Hoogste dat een sleutelrol vervult in Agambens Homo Sacer.