Cursist aan het woord: Henriëtte Schwagermann

Mijn eerste cursus was ‘Grieks-Romeinse Filosofie van de Ionische Natuurfilosofie tot en met het Aristotelisme en Scholastiek’ door de docenten prof. Algra, Bakker, Van Ophuijsen en Tieleman. Een loeizware, maar mooie kennismaking met filosofie. Het bleek zó zwaar dat HOVO dezelfde cursus later over drie semesters heeft verdeeld, als ik mij goed herinner. Men heeft mij toen ook maar meteen tot cursuscontactpersoon gebombardeerd. Bij de Universiteit van Utrecht was indertijd de koffie- en theevoorziening evenwel nog niet zo goed geregeld als tegenwoordig vaak wel het geval is, dus het hier achterheen zitten heeft mij heel wat kostbare kwartieren en halve uren van die moeilijke colleges gekost. Mobiele telefoons en e-mail waren nog niet zo algemeen in gebruik als nu, met als gevolg dat noodzakelijke contacten met de mensa en het restaurant, medecursisten en docenten vaak een gecompliceerde en tijdrovende zaak was. Daarbij kwam ook nog dat ik door deelnemende, zeer ervaren oude dames in mijn onervaren ‘contactpersoonschap’ onaangenaam kritisch werd gevolgd. Al met al een ferme sprong in het diepe en een goede leerschool, maar mijn liefde voor HOVO was desondanks wel geboren.

Zoals u uit voorgaande begrijpt was HOVO toen nog klein. Het eerste lustrum was in 2001. Velen kenden elkaar, zagen naar elkaar uit, het was ‘ons kent ons’. De informele bijeenkomsten waren overzichtelijk en oergezellig en het contact met het bestuur en secretariaat ‘familiair’. De evaluatie door de contactpersonen gebeurde nog geheel handmatig. Alle opmerkingen werden door hen verwerkt in een verslag dat in de vergadering met het bestuur werd toegelicht. Als dank voor de moeite: een boekenbon!  De goede oude tijd!

De nieuwe tijden zien er heel anders uit, met het door corona veroorzaakte ‘nieuwe normaal’ voorop. Het aantal cursisten is geweldig gegroeid, niet in de laatste plaats door ons, de telgen van de babyboom (ik ben van het feestelijke jaar 1945).

‘Welke cursussen heb je zoal gevolgd en welke cursus is je in het bijzonder bijgebleven?’, werd mij gevraagd. De laatste vraag kan ik moeilijk beantwoorden. Elke cursus boeit en opent weer nieuwe perspectieven voor nadere, vooral ontspannen (na)beschouwingen, verdiepingen en genietingen thuis of op reis! Geen huiswerk! Geen examens! Ik beperk mij in mijn keuzen tot (kunst)geschiedenis, muziek, filosofie en religie. U begrijpt dat ik daar mijn hoofd en handen aan vol heb. Zo nu en dan knoopte ik/knoopten wij er een HOVO-reisje aan vast. Bijzonder goede herinneringen heb ik aan de reis (samen met cursisten van HOVO Rotterdam) naar Lübeck, geleid door onze docente Trixi Hölsgens. De Rotterdammers hadden zich onder haar leiding verdiept in De Buddenbrooks en de Utrechters in Josef en zijn Broers van Thomas Mann. Op naar bakermat Lübeck en Travemünde! Geweldig. Het grappige was dat een aantal van ons, daar rondlopende, bijna geloofde dat de Buddenbrooks als familie echt had bestaan! Het was alsof wij ze overal tegen konden komen.

In het kader van HOVO-reizen wil ik ook graag de reizen naar Athene (en omgeving), Santorini, Kreta en Athene noemen, in vervolg op de cursussen ‘Het nieuwe Acropolis Museum’ in Athene en ‘De Griekse prehistorie (Minoïsche en Myceense cultuur)’ door Arijiris Angelou.

Op een goed moment is mijn man Daan ook met HOVO gaan meedoen. Wij hebben dezelfde interesses. Saai, zult u zeggen, maar dat is niet zo. Wij hebben dus nooit onenigheid over cursuskeuzen. Daan, een ‘centennial,’ is nu 100,9 jaar oud en de oudste cursist van HOVO Utrecht. Lees het wervende artikel ‘Voor nieuwsgierige ouderen is college volgen net een snoepwinkel’ in Trouw van 14 februari 2020. Tot vorig jaar ging hij graag mee naar de Uithof, nu Utrecht Science Park. Sinds de komst van corona vindt hij het geweldig colleges via Zoom thuis te volgen. Natuurlijk missen wij beiden, net als u, de fysieke contacten met docenten en cursisten. Maar het aanbod is er! Hulde voor HOVO-mensen en -docenten! Hoe snel hebben jullie je aangepast! En dat alles van huis uit. Bijna geen fysiek, collegiaal overleg mogelijk en toch dat grote aanbod waar velen van ons al een jaar zo van kunnen genieten.

Mogen wij elkaar in de loop van 2021 en verder weer ontmoeten? Graag!!

Henriette Schwagermann-van Kessel