Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Algemene relativiteitstheorie

Deel 4 – Gevorderden

Dhr. dr. H. van der Lek

natuurwetenschappen

3N8 337
Universiteit Utrecht

Een illustratief, maar enigszins misleidend plaatje: zwaartekracht als gevolg van kromming van de ruimtetijd in de buurt van een grote massa

Geef een reactie

Course Reviews

Still no reviews

Deze cursus is een herhaling van die uit najaar 2017; het is het laatste deel van de vierdelige reeks rondom de ‘Relativiteitstheorie’. De cursussen worden na elkaar gegeven. Ieder deel kan ook goed los worden gevolgd.

Al snel na 1905 besefte Einstein dat de speciale relativiteitstheorie nog één groot manco had: de gravitatietheorie van Newton was ermee in strijd. Zijn oplossing was even geniaal als simpel: zwaartekracht bestaat niet! Immers, een vrijvallende waarnemer voelt geen gravitatie, althans niet lokaal. Preciezer gezegd: zwaartekracht kan in een klein gebied in ruimte en tijd ‘weg getransformeerd’ worden door een geschikt gekozen referentiekader. Denk aan een kleine lift die gedurende een relatief korte tijd valt. Ondanks de verbluffende eenvoud van het idee bleek de weg naar de uitwerking een weerbarstige.

Na 10 jaar was Einstein eruit: ruimtetijd ‘rules the waves’. Zij bepaalt hoe materie door het heelal beweegt. En de materie bepaalt de kromming van ruimtetijd. Alles experimenteel getoetst via de afbuiging van lichtstralen en de minieme verschuiving van de baan van Mercurius. Zwarte gaten zijn het meest fascinerende gevolg.

De benodigde wiskunde staat bekend als moeilijk, maar dat komt mede door het onbekende. Naast de sessies zult u dan ook extra tijd moeten investeren (huiswerk). Het is als het beklimmen van een berg: inspannend, maar daarna kun je genieten van een schitterend uitzicht: de veldvergelijkingen en de gevolgen daarvan.

doelstelling:
Deze, vaak als moeilijk gekenschetste, maar zeer fraaie en in wezen simpele theorie, helder te maken, inclusief de belangrijkste consequenties.

voorkennis:
Deel 1, 2 en 3 van de reeks over de relativiteitstheorie. Differentiaalrekening en goniometrie.

cursusdata:
29 november; 6, 13, 20, (niet 27) december 2018; 3, 10, 17, 24 januari 2019 (8).

tijd:
Donderdag 13.15 – 15.00 uur.

plaats:
Ruppertgebouw, Leuvenlaan 19-21, De Uithof-Utrecht en in het vUnnikgebouw, Heidelberglaan 2.  Op 29/11+6/12: vUnn.222; 13/12: Rupp.005; 20/12:vUnn.222; 3/1:Rupp.032; 10+17+24/1:vUnn.222

studiemateriaal:
Hand-outs met oefeningen. P. Collier A Most Incomprehensible Thing: Notes Towards a Very Gentle Introduction to the Mathematics of Relativity. London: Incomprehensible books.

Prijs: € 232

Aantal plaatsen: 50

Startdatum: 29-11-2018

Periode: Najaar

Locatie: Utrecht - Uithof

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus leergang

Duur : 8 bijeenkomsten

Ik heb een vraag