locatie-icoon locatie: Nijmegen

Zie de voor details

Aanmelden via HOVO Brabant

Docent(en)

Drs. Nelleke Canters

Was hogeschooldocent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Ze is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in samenwerking met diverse buitenlandse universiteiten.

startdatum-icoon startdatum: 4 oktober 2022
duur-icoon duur: 1 bijeenkomst
prijs-icoon prijs: 97,50
soort-icoon soort: themadag
categorie-icoon categorie: wijsbegeerte