locatie-icoon locatie: Nijmegen

Zie de voor details

Beschikbaar

Docent(en)

Drs. Robert Keurntjes

studeerde filosofie met als specialisatie cognitiefilosofie en verdiepte zich grondig in boeddhistische filosofie en psychologie. Hij combineert westerse en oosterse filosofie in zijn benadering van hedendaagse vragen.

startdatum-icoon startdatum: 3 februari 2023
lesdag-icoon dag: vrijdag
lestijd-icoon tijd: 13.00 - 14.45 uur
duur-icoon duur: 8 bijeenkomsten
prijs-icoon prijs: 280,00
categorie-icoon categorie: wijsbegeerte