Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

De cantates van Bach

met een uitvoering in de Utrechtse Geertekerk

Dhr. drs. C. Verhamme

kunst & cultuur

2K9 118
Hogeschool Utrecht-Amersfoort

Johann Sebastian Bach

Geef een reactie

Course Reviews

Still no reviews

“De cantates van Johann Sebastian Bach behoren tot de grootste schatten van de Westerse kunst”, aldus Christoph Wolff, schrijver van een biografie over Bach (2000). Hij doet al sinds decennia onderzoek naar de wijze waarop het cantate­werk van Bach theologisch, muzikaal en tekstueel kan worden benaderd. Dat heeft geleid tot diverse opnames van de ruim tweehonderd bewaard gebleven cantates.

In deze cursus krijgt u een korte schets van Bach en zijn wereld. Er wordt begonnen met een beknopt overzicht van de voornaamste informatie over onder meer de teksten en tekstdichters van de kerkelijke cantates en de liturgische en theologische aspecten ervan. Ook volgt een uiteen­zetting over de onderdelen: koralen, aria’s en recitatieven, toe­gelicht aan de hand van een groot aantal muzikale voorbeelden. Langs die weg kan een antwoord worden gevonden op vragen als: Wat is de rol van de cantates in het werk van Bach, in welke context zijn ze ontstaan en wat is de verhouding tussen de muzikale en literaire vorm?

In elke les zult u enkele cantates in hun geheel horen, die vervolgens zullen worden toegelicht. Dat vraagt ook om een korte verhandeling van problemen die zich in deze tijd voordoen bij de uitvoering van dit werk. Tot de cursus behoort het gezamenlijk bijwonen van een (gratis) cantate-uitvoering in de Utrechtse Geertekerk op zondag 3 maart 2019 om 19.30 uur.

cursusdata:
8, 15, 22 februari; (niet 1), 8, 15, 22 maart 2019 (6).

tijd:
Vrijdag 13.30 – 16.00 uur.

plaats:
Hogeschool Utrecht-Amersfoort, De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort; 8+15/2 en 8, 15 en 22/3: C2.53; 22/2: C4.58.

studiemateriaal:
Voor deze cursus wordt een aparte reader samengesteld die u in de eerste les kunt kopen.

Prijs: € 174

Aantal plaatsen: 30

Startdatum: 08-02-2019

Periode: Voorjaar

Locatie: Hogeschool Utrecht-Amersfoort

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus

Duur : 6 bijeenkomsten

Extra: Op zondag 3 maart 2019 om 19.30 uur gezamenlijk bijwonen van een (gratis) cantate-uitvoering in de Utrechtse Geertekerk

Ik heb een vraag