Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

De geschiedenis van de islam

Dhr. drs. T. Erogluer

geschiedenis

1G0 106
Hogeschool Utrecht-Amersfoort

Interieur van de Hagia Sophia (Aya Sofya) in Istanboel, kalligrafisch werk uit de 19e eeuw

Course Reviews

Still no reviews

De islam is een van de meest actuele onderwerpen die vaak tot vurige maatschappelijke discussies leidt. Om de plaats en de positie van de islam in de wereld te kunnen doorgronden, is degelijke historische kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van deze godsdienst van groot belang. In deze cursus zullen wij ons richten op de geschiedenis van de islam vanaf de vroegste periode. De verdere ontwikkeling door de geschiedenis heen – waarin verschillende richtingen en stromingen tot stand zijn gebracht – zal bijzondere aandacht krijgen. Deze ontwikkeling zal in de context van de politieke en de sociale ontwikkelingen worden geplaatst, zodat de omstandigheden die hierop van invloed zijn geweest in kaart kunnen worden gebracht. De islam heeft zich door de geschiedenis heen in vijf hoofdstromingen ontwikkeld, namelijk de soennitische islam, de sjiitische islam, het soefisme (de islamitische mystiek), de volksislam en de islamitische filosofie. Tijdens de cursus zullen deze hoofdstromingen apart worden uitgediept met een blik naar de verschillen en de overeenkomsten.

Daarnaast zal de ontwikkeling van de islam worden vergeleken met die van het jodendom en het christendom met een bijzondere aandacht voor de onderlinge beïnvloeding.

cursusdata:
5, 12, 19, (niet 26) februari; 4, 11, 18, 25 maart 2020 (7).

tijd:
Woensdag 11.00 – 12.45 uur.

plaats:
Padualaan 97, zaal 2031, alleen op 18 maart zaal 2047, Utrecht Science Park.

studiemateriaal:
Aanbevolen: Driessen, H. In het huis van de islam (1997); Waardenburg, J. Islam, norm, ideaal en werkelijkheid (2008); Lewis, B. Het Midden Oosten, 2000 jaar culturele en politieke geschiedenis (2004); Hourani, A. De geschiedenis van de Arabische volken (2001).

Onze docenten

Prijs: € 224

Aantal plaatsen: 30

Startdatum: 05-02-2020

Periode: Voorjaar

Locatie: Utrecht Science Park

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus

Duur : 7 bijeenkomsten

Ik heb een vraag