Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

De kunst van het mogelijke – voorjaar

Een kunstzinnige oefening van aandacht en verbeeldingskracht

Mw. prof. dr. H.A. Alma

wijsbegeerte

4W9 142
Universiteit voor Humanistiek

Course Reviews

Still no reviews

Deze cursus is interactief. Het maximale aantal deelnemers is 20. Het is een herhaling van de cursus uit het najaar 2018.

n het leven stuiten we vaak op beperkingen die soms moeilijk te accepteren zijn. We beschikken echter over een unieke kracht om ons te richten op mogelijk­heden, namelijk onze verbeeldings­kracht. Wanneer we de wereld aandachtig waarnemen, kunnen wij voorbij het feitelijke naar het mogelijke reiken, hoe klein en onbeduidend dat ook lijkt te zijn. Zintuiglijke waar­neming en verbeelding reiken ons een nieuw perspectief aan, dat beslissend is voor onze ervaring van zin en waarde.

In de dagelijkse hectiek raken we vaak vervreemd van een aandachtige, verbeeldings­volle waarneming. Routine en gerichtheid op efficiëntie maken dat we aan veel dingen voorbij gaan kijken of zaken slechts bezien in termen van het nut dat ze voor ons hebben. Kunst kan ons helpen letterlijk stil te staan en aandacht te geven aan wat we waarnemen.

Deze cursus van één dag biedt u een intensieve oefening van aandacht en verbeeldingskracht, te midden van een expositie van de beeldende geurkunst van Claudia de Vos. Vanuit een ont­moeting met kunst exploreren we hoe de wereld aan ons verschijnt als we onze zin­tuigen op scherp zetten. U krijgt een model aangereikt dat inzichtelijk maakt hoe aandacht en verbeelding psychologisch gezien ‘werken’, gericht op de alledaagse praktisering daarvan.

cursusdata:
21 maart 2019.
ATTENTIE!  Deze datum is anders dan in de cursusgids aangegeven.

tijd:
Donderdag 10.00 – 16.30 uur.

plaats:
Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML Baarn
ATTENTIE! Deze locatie is anders dan in de cursusgids aangegeven.

studiemateriaal:
Aanbevolen: Alma, H.A. De kunst van samenleven: Een pleidooi voor een pluralistisch humanisme. Brussel, VUBPRESS, 2018.

Prijs: € 58

Aantal plaatsen: 20

Startdatum: 21-03-2019

Attentie! De datum is anders dan in de cursusgids aangegeven.

Periode: Voorjaar

Locatie: In de regio

Attentie! De locatie is anders dan in de cursusgids aangegeven. Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus

Duur : 1 bijeenkomst

Ik heb een vraag