Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

De kunst van het mogelijke

Een kunstzinnige oefening van aandacht en verbeeldingskracht

Mw. prof. dr. H.A. Alma

kunst & cultuur special

4X8 302
Universiteit voor Humanistiek

Geef een reactie

Course Reviews

Still no reviews

Deze cursus is interactief. Het maximale aantal deelnemers is 20.

Attentie, er is een wachtlijst, een extra cursus wordt gepland op donderdag 28 maart 2019. U kunt zich hiervoor aanmelden bij hovo@uu.nl

In het leven stuiten we vaak op beperkingen die soms moeilijk te accepteren zijn. We beschikken echter over een unieke kracht om ons te richten op mogelijkheden, namelijk onze verbeeldings­kracht. Wanneer we de wereld aandachtig waarnemen, kunnen wij voorbij het feitelijke naar het mogelijke reiken, hoe klein en onbeduidend dat ook lijkt te zijn. Zintuiglijke waarneming en verbeelding reiken ons een nieuw perspectief aan, dat beslissend is voor onze ervaring van zin en waarde.

In de dagelijkse hectiek raken we vaak vervreemd van een aandachtige, verbeeldingsvolle waarneming. Routine en gerichtheid op efficiëntie maken dat we aan veel dingen voorbij gaan kijken of zaken slechts bezien in termen van het nut dat ze voor ons hebben. Kunst kan ons helpen letterlijk stil te staan en aandacht te geven aan wat we waarnemen.

Deze cursus van één dag biedt u een intensieve oefening van aandacht en verbeeldingskracht, te midden van een expositie van de beeldende geurkunst van Claudia de Vos. Vanuit een ont­moeting met kunst exploreren we hoe de wereld aan ons verschijnt als we onze zin­tuigen op scherp zetten. U krijgt een model aangereikt dat inzichtelijk maakt hoe aandacht en verbeelding psychologisch gezien ‘werken’, gericht op de alledaagse praktisering daarvan.

cursusdata:
22 november 2018.

tijd:
Donderdag 10.00 – 16.30 uur.

plaats:
Werkplaats ‘Overvloed’, Nijverheidsweg 16C, Utrecht

studiemateriaal:
Aanbevolen: Alma, H.A. (2005). De parabel van de blinden: Psychologie en het verlangen naar zin, Amsterdam: SWP.

Prijs: € 58

Aantal plaatsen: 20

Startdatum: 22-11-2018

Periode: Najaar

Locatie: Utrecht

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus special

Duur : 1 bijeenkomst

Ik heb een vraag