locatie-icoon locatie: Rotterdam

Zie de voor details

Wachtlijst

Ik wil me graag aanmelden voor de wachtlijst


Docent(en)

Prof. dr. Laurens ten Kate

Universitair hoofddocent Filosofie en Religie­-wetenschap en bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en huma­­nisme, beide aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Ook is hij docent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden.

startdatum-icoon startdatum: 3 maart 2023
lesdag-icoon dag: vrijdag
lestijd-icoon tijd: 13.00 - 14.45 uur, 24 en 31 maart 13.00 - 15.45 uur.
duur-icoon duur: 4 bijeenkomsten
prijs-icoon prijs: 185,00
categorie-icoon categorie: mens & maatschappij