locatie-icoon locatie: Nijmegen

Zie de voor details

Beschikbaar

Docent(en)

Drs. Robert Keurntjes

studeerde filosofie met als specialisatie cognitiefilosofie en verdiepte zich grondig in boeddhistische filosofie en psychologie. Hij combineert westerse en oosterse filosofie in zijn benadering van hedendaagse vragen.

startdatum-icoon startdatum: 7 oktober 2022
lesdag-icoon dag: vrijdag
lestijd-icoon tijd: Vrijdag 13.00 - 14.45 uu
duur-icoon duur: 8 bijeenkomsten
prijs-icoon prijs: 280,00
categorie-icoon categorie: wijsbegeerte