Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Denken over Religie- INSCHRIJVINGSSTOP

Van God naar het bestaansmysterie

Dhr. drs. A. Ziegelaar

wijsbegeerte

2W9 140
Hogeschool Utrecht-Amersfoort

Geef een reactie

Course Reviews

Still no reviews

Deze cursus is het tweede deel van de leergang ‘Denken over religie’. De cursus kan ook goed los worden gevolgd.

In de geschiedenis vanaf de middel­eeuwen is een steeds sterkere oppositie ontstaan tussen het intellectuele en religieuze aspect van de mens. Hierdoor zijn filosofisch atheïsme en nihilisme ontstaan. Dit historische proces hebben we vooral in het eerste deel van de cursus (najaar 2018) beschreven. Toch is dit geen definitieve toestand. In het tweede deel van de cursus staan we stil bij het hedendaagse denken over religie en onder­zoeken we nieuwe mogelijk­heden. De mogelijkheid van een postchristelijke religiositeit wordt onderzocht, die in overeenstemming is met de inzichten van de moderne natuur­wetenschap en tegelijk een mystieke dimensie openhoudt. Hedendaagse denkers als Heidegger, Wittgenstein, Libbrecht en Caputo komen daarbij aan de orde. We onderzoeken hedendaagse vormen van religiositeit, zoals religieus naturalisme en aardse mystiek. Ook beschouwen we de invloed van oosterse denkwijzen. Het college draait vooral om de vraag of en zo ja op welke wijze een harmonie tussen rationaliteit en religie, die in de middeleeuwen normaal was en in de nieuwe tijd verloren is gegaan, hersteld zou kunnen worden. Dit herstel ligt ook in de lijn van de westerse ideeëngeschiedenis zelf, zonder dat we per se alleen maar het heil in het oosten hoeven te zoeken. Hoewel oosterse gedachten natuurlijk wel ter inspiratie kunnen dienen.

cursusdata:
6, 13, 20, (niet 27) februari; 6, 13 maart 2019 (5).

tijd:
Woensdag 13.15 – 15.00 uur.

plaats:
Hogeschool Utrecht-Amersfoort, De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort.

studiemateriaal:
Er zal gebruik worden gebruikt van een syllabus en een PowerPoint presentatie.

Prijs: € 145

Aantal plaatsen: 40

Startdatum: 06-02-2019

Periode: Voorjaar

Locatie: Hogeschool Utrecht-Amersfoort

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus leergang

Duur : 5 bijeenkomsten

Ik heb een vraag