Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Filosofie en literatuur

Strijd en interactie

Dhr. dr. J.J.M. van Stralen

wijsbegeerte

1W9 138
Universiteit Utrecht

Boeken nieuw leven inblazen

Geef een reactie

Course Reviews

Still no reviews

De Europese cultuurgeschiedenis toont een hechte band tussen literatuur en filosofie; vaak vloeien beide soorten tekst naadloos in elkaar over. Zowel in het literaire als in het wijs­gerige werk gaat het tot de romantiek immers om de zoektocht naar de waarheid en om richtlijnen voor moreel handelen.

Vanaf 1800 zien we dat de literatuur zich steeds zelfstandiger gaat profileren, wat bijvoorbeeld blijkt uit het accent dat op de esthetische verzorging en op het fictionele gehalte van het literaire werk gelegd wordt. Ondanks dit scheiden der wegen blijken talrijke literaire werken echter – zij het op een specifieke wijze – de zoektocht naar de waarheid voort te zetten. In de literatuur gaat het dan vooral om morele en individuele inzichten, terwijl het in de wijsbegeerte om een descriptieve en referentiële waarheid gaat.

De cursus bestaat uit twee theoretische sessies. Daarna volgt een vergelijkend gedeelte, waarin concreet aandacht geschonken zal worden aan de wijze waarop wijsgerige inzichten literaire teksten kunnen verhelderen.

 

Programma

1e bijeenkomst. De relatie tussen filosofie en literatuur en de wijzen waarop men deze twee domeinen aan elkaar kan relateren. Dit alles geconcretiseerd a.d.h.v een fenomenologische benadering van enige gedichten van Rilke. Deze verzen krijgt u op tijd toegestuurd.

2e bijeenkomst. Mogelijke en onmogelijke werelden. De filosofie van Leibniz, gerelateerd aan Candide van Voltaire. Daarnaast aandacht voor de fel realistische roman Hard Times van Charles Dickens. Beide teksten zijn online beschikbaar; Candide is ook vertaald (op internet).

3e bijeenkomst. De filosofie van Nietzsche gerelateerd aan Heart of Darkness van Joseph Conrad. Ook de vertelling staat online.

4e bijeenkomst. Empathie en psychoanalyse: een ‘resistant reading’ van het verhaal ‘A Rose for Emily’ van William Faulkner. Ook dit verhaal staat online. Let er wel op dat u een academische site raadpleegt, want op sommige plaatsen is ‘A Rose’ politiek correct gemaakt.

5e bijeenkomst. Het existentialisme en Twelve angry men van Reginald Rose. Dit toneelstuk staat ook online en valt ook op Youtube te bezien.

6e bijeenkomst. Wetenschapsfilosofie – het realisme van Karl Popper en het pragmatisme van Thomas Kuhn – gerelateerd aan Nooit meer slapen van W.F. Hermans.

Zoals u ziet wordt er flink wat behandeld. Op zich moet het mogelijk zijn per week de teksten voor de week daarop te lezen, maar dat is zeer afhankelijk van uw (drukke) bezigheden. Voor het geval u al eerder aan de stof wilt beginnen, kunt u nu dus al aan de slag.

cursusdata:
5, 12, 19, (niet 26) februari; 5, 12, 19 maart 2019 (6).

tijd:
Dinsdag 11.00 – 12.45 uur (attentie !  in de cursusgids per abuis vrijdag aangegeven).

plaats:
De Uithof-Utrecht. Zodra de locatie bekend is wordt dit hier vermeld.

studiemateriaal:
Ole Martin Skilleås: Philosphy and Literature, an Introduction (ook in vertaling verkrijgbaar). Dit is te beschouwen als achtergrondmateriaal. U moet zich vrij voelen dit boek al dan niet te lezen. Verdere literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Prijs: € 174

Aantal plaatsen: 40

Startdatum: 05-02-2019

Periode: Voorjaar

Locatie: Utrecht - Uithof

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus

Duur : 6 bijeenkomsten

Ik heb een vraag