locatie-icoon locatie: Utrecht

Zie de voor details

Beschikbaar

Docent(en)

Dr. Maarten van Houte

Universitair docent Antieke Wijsbegeerte, verbonden aan de Universiteit Utrecht

Zie www.uu.nl/medewerkers/MSAvanHoute

Prof. dr. Teun Tieleman

Hoogleraar Antieke Wijsbegeerte en Geneeskunde, verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Zie www.uu.nl/medewerkers/TLTieleman

startdatum-icoon startdatum: 3 oktober 2022
lesdag-icoon dag: maandag
lestijd-icoon tijd: 15.15 - 17.00 uur
duur-icoon duur: 8 bijeenkomsten
prijs-icoon prijs: 280,00
categorie-icoon categorie: wijsbegeerte