Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Gezonde voeding goed voor mens en milieu

Een internationaal perspectief

Dhr. prof. dr. H.B. Bueno-de-Mesquita

natuurwetenschappen

1N9 130
Hogeschool Utrecht

Geef een reactie

Course Reviews

Still no reviews

Deze cursus is een geactualiseerde versie van die uit voorjaar 2018 Amersfoort.

Wat we eten beïnvloedt niet alleen onze gezondheid maar ook het milieu. Naast psychisch welbevinden wordt gezondheid voor een aanzienlijk deel bepaald door de afwezigheid van (chronische) ziekten. De belangrijkste chronische ziekten als kanker, hart- en vaatziekten, suikerziekte en overgewicht houden verband met een ongezonde leefstijl die samenhangt met onze welvaart, en worden daarom ook wel welvaartsziekten genoemd. Roken, te weinig bewegen, maar ook een ongezonde voeding zijn de belangrijkste facetten van een ongezonde leefstijl.

We beginnen met enkele voorbeelden van hoe onze gebruikelijke voeding niet alleen onze gezondheid beïnvloedt, maar ook de duurzaamheid van onze omgeving. Vervolgens krijgt u enige achtergrondkennis van enkele begrippen en onderzoeksopzetten die epidemiologen gebruiken. De epidemiologie is de leer van de verspreiding en oorzaken van ziekten. Hierna behandelen we de belangrijkste chronische ziekten en de factoren die de kans op het ontstaan van deze ziekten vergroten.

Dan komen de belangrijkste voedingsfactoren aan bod, die samenhangen met een grotere kans op het ontstaan van chronische ziekten en vroegtijdige sterfte. Van een aantal voedingsfactoren wordt de relatie met duurzaamheid aangegeven. Tenslotte worden de aspecten van een gezonde leefstijl, inclusief een gezonde voeding, doorgenomen en welke preventieve maatregelen genomen zouden moeten worden om een gezonde leefstijl te bevorderen.

cursusdata:
15, 22, 29 maart 2019 (3).

tijd:
Vrijdag 13.15 – 15.00 uur.

plaats:
Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, 3584 CH De Uithof-Utrecht. Alle data: zaal 0.204.

studiemateriaal:
Alle slides bevatten verwijzingen naar de bronnen.

Prijs: € 87

Aantal plaatsen: 40

Startdatum: 15-03-2019

Periode: Voorjaar

Locatie: Utrecht - Uithof

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus

Duur : 3 bijeenkomsten

Ik heb een vraag