locatie-icoon locatie: Nijmegen

Zie de voor details

Beschikbaar

Docent(en)

Ir. Ad Woudstra

Was tot zijn pensioen docent Landschapsanalyse aan de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting van Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. Studenten lieten weten: “Na uw lessen kijken wij met een nieuwe blik uit het raam van trein of auto”.

startdatum-icoon startdatum: 31 oktober 2024
lesdag-icoon dag: donderdag
lestijd-icoon tijd: 13.00 - 14.45 uur
duur-icoon duur: 7 bijeenkomsten
prijs-icoon prijs: 250,00
categorie-icoon categorie: natuurwetenschappen