Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Het Ottomaanse Rijk

Een vergeten grootmacht

Dhr. drs. T. Erogluer

geschiedenis

1G9 105
Hogeschool Utrecht

De moskee van Sultan Soeleiman, gebouwd in de zestiende eeuw, herinnert aan de hoogtijdagen van het Ottomaanse Rijk.

Geef een reactie

Course Reviews

Still no reviews

Deze cursus is deels een herhaling van die uit voorjaar 2015.

In de westerse geschiedschrijving wordt er nauwelijks tot geen aandacht besteed aan de invloed van het Ottomaanse Rijk op het verloop van de Europese geschiedenis. Als we alleen al een historische kaart zouden raadplegen, zullen we in een oogopslag zien dat een dergelijke voorstelling te beperkt en eenzijdig is.

De Ottomanen vertegenwoordigden een enorm rijk, dat vanaf de zestiende eeuw een groot deel van Zuidoost-Europa tot en met Hongarije, Anatolië, Irak (Mesopotamië), Syrië, Palestina, Egypte en de gehele Noord-Afrikaanse kust tot aan Marokko onder zijn heerschappij hield. Het oefende ook grote macht uit op de Middellandse Zee en op de ontwikkelingen in West-Europa. De Ottomaanse Sultans beschouwden zichzelf als de ware erfgenamen van de Romeinse Keizers.

De bestudering van de geschiedenis van vroegmodern Europa zonder het Ottomaanse Rijk, is te vergelijken met de bestudering van Europa in de twintigste eeuw zonder daarbij de Verenigde Staten te betrekken.

In deze cursus zullen we kijken naar het ontstaan en de ontwikkeling van het Ottomaanse Rijk, zijn hoogtijdagen, zijn beschaving en de invloed die het heeft gehad op Europa.

cursusdata:
30 januari; 6, 13, 20, (niet 27) februari; 6, 13, 20 maart 2019 (7).

tijd:
Woensdag 11.00 – 12.45 uur.

plaats:
De Uithof-Utrecht, Ruppert gebouw, Leuvenlaan 19-21, 6 februari: zaal B, 13 februari: zaal 119, 20 februari t/m 20 maart: zaal 111

studiemateriaal:
Aanbevolen: Inalcik, H. The Ottoman Empire, the classical age; Lewis, B. Istanbul en de wereld van het Ottomaanse Rijk; Imber, C. The Ottoman Empir; Erogluer, T. Grootmachten, het Ottomaanse Rijk

Prijs: € 203

Aantal plaatsen: 30

Startdatum: 30-01-2019

Periode: Voorjaar

Locatie: Utrecht - Uithof

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus

Duur : 7 bijeenkomsten

Ik heb een vraag