locatie-icoon locatie: Utrecht

Zie de voor details

Beschikbaar

Docent(en)

Prof. dr. Laurens ten Kate

Universitair hoofddocent Filosofie en Religie­-wetenschap en bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en huma­­nisme, beide aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Ook is hij docent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden.

startdatum-icoon startdatum: 17 november 2022
lesdag-icoon dag: donderdag
lestijd-icoon tijd: 13.15 - 15.00 uur
duur-icoon duur: 8 bijeenkomsten
prijs-icoon prijs: 280,00
categorie-icoon categorie: mens & maatschappij