locatie-icoon locatie: Utrecht

Zie de voor details

Beschikbaar

Docent(en)

Dr. Ludo Jongen

Dr. Ludo Jongen doceerde van 1976-2013 Middelnederlandse Letter­kunde aan de Universiteit Leiden; van 2010 tot 2015 was hij als hoogleraar Nederlandse Letterkunde verbonden aan de Katholieke Universiteit Lublin Johannes Paulus II. Hij vertaalde – vaak in samen­werking met anderen – vele teksten uit het Middelnederlands.

startdatum-icoon startdatum: 15 oktober 2024
lesdag-icoon dag: dinsdag
lestijd-icoon tijd: 11.00 - 12.45 uur
duur-icoon duur: 8 bijeenkomsten
prijs-icoon prijs: 280,00
categorie-icoon categorie: geschiedenis