Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Landschapsecologie en nieuwe onderzoeksmethoden

Ook toepassing van nieuwe methoden bij eigen veldonderzoek

Dhr. dr. G.W. Heil

natuurwetenschappen

3N9 133
Universiteit Utrecht

Vegetatiepatronen in het gebied van het veldbezoek

Geef een reactie

Course Reviews

Still no reviews

Landschapsecologie heeft ons inzicht in het functioneren van ecosystemen sterk vergroot en natuurbeheer positief beïnvloed. Vanwege diverse grootschalige ecologische problemen staat landschapsecologie steeds meer in de publieke belangstelling. Denk aan effecten van klimaatverandering, fragmentatie van leefgebieden en afname van de biodiversiteit. Denk ook aan het besluit om een ecologische hoofdstructuur in Nederland in te richten. Om uitwisseling van planten en dieren tussen verschillende natuurgebieden aan te moedigen, worden voorheen gescheiden natuurgebieden in de hoofdstructuur onderling met elkaar verbonden. Een belangrijke methode hiervoor is remote sensing, oftewel waarnemen op afstand van uitgestrekte gebieden door middel van satellietbeelden. Want satellietbeelden helpen ons om de interactie tussen ruimte en tijd beter te begrijpen. Uit bepaalde patronen kunnen we dan immers bepaalde processen afleiden en ecologische modellen worden hiervoor steeds belangrijker.

De toepassing van diverse methoden van waarneming bespreken en illustreren we aan de hand van een aantal onderzoeken. Een bijeenkomst bestaat uit veldbezoek, waarin wij zelf het veld ingaan. Elke cursist verzamelt gegevens over planten die daar op verschillende plaatsen voorkomen, bijvoorbeeld van droog naar nat of van hoog naar laag. Hierdoor krijgen we inzicht in de verspreiding van deze planten. In de laatste bijeenkomst bespreken we de door de cursisten verzamelde gegevens op basis van de behandelde stof.

voorkennis:
Algemene biologische kennis aanbevolen.

cursusdata:
28 maart; 4, 11, 18 (veldbezoek), 25 april 2019 (5).

tijd:
Donderdag 13.15 – 15.00 uur.

plaats:
De Uithof-Utrecht. Zodra de locatie bekend is wordt dit hier vermeld.

studiemateriaal:
Aanbevolen: Monica Turner e.a. (2015). Landscape Ecology in Theory and Practice. Springer-Verlag; Wikipedia

Prijs: € 145

Aantal plaatsen: 40

Startdatum: 28-03-2019

Periode: Voorjaar

Locatie: Utrecht - Uithof

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus

Duur : 5 bijeenkomsten

Ik heb een vraag