locatie-icoon locatie: Rotterdam

Zie de voor details

Beschikbaar

Docent(en)

Dr. ir. Niek Koning

Heeft als deskundige op het gebied van mondiale voedselzekerheid, internationale landbouwpolitiek en economische ontwikkeling gewerkt bij het ‘departement Sociale Wetenschappen en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid van Wageningen Universiteit’. Hij heeft veel gepubliceerd en activiteiten verricht voor boerenorganisaties, ngo’s en overheids­instanties in tal van ontwikkelde en minder ontwikkelde landen.

startdatum-icoon startdatum: 11 oktober 2024
lesdag-icoon dag: vrijdag
lestijd-icoon tijd: 13.00 - 14.45 uur
duur-icoon duur: 8 bijeenkomsten
prijs-icoon prijs: 280,00
categorie-icoon categorie: natuurwetenschappen