locatie-icoon locatie: Utrecht

Zie de voor details

Beschikbaar

Docent(en)

Dr. ir. Niek Koning

Heeft als deskundige op het gebied van mondiale voedselzekerheid, internationale landbouwpolitiek en economische ontwikkeling gewerkt bij het ‘departement Sociale Wetenschappen en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid van Wageningen Universiteit’. Hij heeft veel gepubliceerd en activiteiten verricht voor boerenorganisaties, ngo’s en overheids­instanties in tal van ontwikkelde en minder ontwikkelde landen.

startdatum-icoon startdatum: 1 november 2022
lesdag-icoon dag: dinsdag
lestijd-icoon tijd: 13.15 - 15.00 uur.
duur-icoon duur: 8 bijeenkomsten
prijs-icoon prijs: 280,00
categorie-icoon categorie: mens & maatschappij