Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Ons ‘rusteloos’ heelal

Prof. dr. ir. Johan Bleeker

natuurwetenschappen

3N0 131
Utrecht

Animatie van een Kilonova bij twee fuserende neutronensterren. Credit: European Southern Observatory( ESO)

Course Reviews

Still no reviews

Animatie van een Kilonova bij twee fuserende neutronensterren. Credit: European Southern Observatory( ESO)

De zogenaamde ‘wetenschap-technologie-spiraal’ bepaalt bij uitstek de mate van vooruitgang in kennis en begrip van ons universum. Deze metafoor is afkomstig van de vooraanstaande Nederlandse fysicus Hendrik Casimir: wetenschappelijke vraag­stelling drijft technologische innovaties en vice versa. Prominente voorbeelden hiervan zijn de eerste directe detecties van zwaartekrachtsgolven, afkomstig van samensmeltende zwarte gaten en neutronensterren, en van ultra-energetische neutrino’s afkomstig uit de actieve kernen van sterrenstelsels. Die technologische innovaties betreffen zeker ook het kunnen hanteren en analyseren van gigantische datastromen, kort aangeduid met ‘big data’, waarvan de recente ‘foto’ van de schaduw van een superzwaar zwart gat een opmerkelijk resultaat is.

In deze cursus behandelen twee emeriti hoogleraren in ruimteonderzoek en sterren­kunde de aanwijzingen voor het hete oerknal-model van het heelal en de rol daarin van donkere materie en donkere energie die tot een vlakke geo­metrie leidt. Verder gaan ze in op de eindstadia van sterren en de rol die dubbele neutronen­sterren en zwarte gaten spelen bij de productie van zwaartekrachts­golven. Hierbij belichten ze ook alternatieve theorieën voor zwaartekracht en hun geloof­waardigheid. Bovendien besteden ze aandacht aan de weten­schappelijk potentie van in ontwikkeling zijnde observatoria voor een mix aan ‘kosmische boodschappers’, zoals EM-straling, ultra-energetische neutrino’s, zwaartekrachtsgolven van superzware zwarte gaten en hun onderlinge samenhang.

voorkennis:
Aanbevolen: VWO-exact, goede passieve kennis van de Engelse taal en enige basiskennis van infinitesimaalrekening.

cursusdata:
4, 11, 18, (niet 25) februari; 3, 10, 17, 24, 31 maart 2020 (8).

tijd:
Dinsdag 13.15 – 15.00 uur.

plaats:

Marinus Ruppertgebouw, Leuvenlaan 19-21, Utrecht Science Park. 4/2:D; 11+18/2:B; 3/3:116;10/3D;17/3A;24/3:0.33;31/3:B

studiemateriaal:
Aanbevolen: Ed van den Heuvel (2017) De Wonderbaarlijke Eenheid van het Heelal, Prometheus.
Ed van den Heuvel is nog in onderhandeling met de uitgever van zijn boek (Prometheus) over een herdruk. Op dit moment is er geen goed Nederlandstalig alternatief; cursisten die zich eerder willen voorbereiden kunnen het beste de Engelstalige versie aanschaffen. Het kan zijn dat de herdruk er is op het moment dat de cursus start.

Prijs: € 256

Aantal plaatsen: 30

Startdatum: 04-02-2020

Periode: Voorjaar

Locatie: Utrecht Science Park

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus

Duur : 8 bijeenkomsten

Ik heb een vraag