Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Oude en nieuwe ongelijkheid

Dr. Kees Vuyk

lezing zomeracademie

3C0 202
Utrecht

Cover van het boek Oude en nieuwe ongelijkheid

Course Reviews

Still no reviews

Cover van het boek Oude en nieuwe ongelijkheid

Eeuwenlang was ongelijkheid in de samenleving vooral een kwestie van afkomst. Waar je wieg stond bepaalde in hoge mate welke maatschappelijke positie je zou bereiken. In de twintigste eeuw komt daartegen verzet. Verschillende emancipatie­bewegingen zetten zich in voor de verheffing van de gewone man en vrouw. Het onderwijs kreeg daarbij een belangrijke rol toebedeeld. We spreken van een politiek van gelijke kansen. Geleidelijk kreeg ongelijkheid een nieuwe vorm. Opleiding werd de meest bepalende factor voor iemands maatschappelijke positie. Dat is ongetwijfeld een grote vooruitgang. Maar er zitten ook schaduwzijden aan. Die gaan we inmiddels steeds beter zien. In mijn boek en in de lezing schenk ik vooral aan die negatieve aspecten aandacht. Achter opleiding zit namelijk een andere factor: intelligentie. In een samenleving waarin de hiërarchie bepaald wordt door opleiding worden mensen in feite gerangschikt naar intelligentie. Volk en elite verschilden vroeger in rijkdom en macht, maar niet in intelligentie. Ik vermoed dat het ongenoegen van het volk – en de boosheid op de elite die we nu meemaken – met die nieuwe ordening te maken heeft. Het volk voelt zich in de steek gelaten. En ja, dat is terecht. Hoe deze nieuwe kloof te overbruggen is een belangrijke uitdaging voor het beleid.

datum:
29 juni 2020.

tijd:
Maandag 13.30 – 14.45 uur (geen pauze).

plaats:
Marinus Ruppertgebouw, zaal A, Leuvenlaan 19-21, Utrecht Science Park.

studiemateriaal:
Vuyk, K. Oude en nieuwe ongelijkheid. Over het failliet van het verheffingsideaal. Utrecht: Uitgeverij Klement, 2017.

Onze docenten

Prijs: € 25

U kunt gratis een introducé meenemen die nog geen HOVO-cursus heeft gevolgd. Na uw aanmelding kunt u een mail sturen naar hovo@uu.nl met naam en e-mailadres van deze persoon, en de code van de lezing. Uw introducé ontvangt dan een bevestiging van deelname.

Aantal plaatsen: 80

Startdatum: 29-06-2020

Periode: Zomer

Locatie: Utrecht Science Park

Zie de praktische informatie voor details

Soort: lezing

Duur : 1 bijeenkomst

Ik heb een vraag