Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Religiositeit in laatmiddeleeuws Utrecht

Mw. dr. L.C.J.J. Bogaers

geschiedenis zomeracademie

1G9 210
Hogeschool Utrecht

Course Reviews

Still no reviews

Deze cursus bestaat uit twee onderdelen: een lezing en een rondleiding om en door de Domkerk (mogelijk ook de Pieterskerk, maar dat hangt af van de tijd). Kerkgebouw, muurschilderingen, beeldhouwwerken en grafzerken zullen ons beeld van de laatmiddeleeuwse religiositeit verrijken.

Denct guet, spreect guet, doet guet, soe sydi guet

(Denk goed, spreek goed, doe goed, dan ben je goed).

Ons beeld van de laatmiddeleeuwse religie wordt al te zeer bepaald door de theologie en de gangbare beeldvorming. Maar komen die wel overeen met de alledaagse religiositeit zoals die toen beleefd werd? Deze vraag is het uitgangspunt voor dit college. Op basis van breed georiënteerd bronnenonderzoek in kerkelijke archieven, beeldvoorstellingen en geliefde religieuze literatuur onderzoeken we wat religie destijds in het dagelijkse leven van gewone Utrechters betekende. We zullen zien dat religie a way of life was die bijdroeg aan zingeving en de onderlinge saamhorigheid versterkte. Rites de passages van geboorte tot volwassenwording, huwelijk, sterven en dood waren momenten van bezinning die met sacramenten (doop, vormsel, biecht, communie, etc.) werden bekrachtigd. Zij vormden krachtige initiaties. Samen met de jaar­feesten gaven zij kleur en inhoud aan het leven. Er was ruimte voor bezinning, rouw en plezier. Voor de samenleving waren zij van vitaal belang.

cursusdata:
17, 18 juli 2019 (2).

tijd:
Woensdag 10.30 – 12.15 uur (college incl. pauze); Donderdag 10.30 – 12.00 uur (rondleiding zonder pauze).

plaats:
Woensdag: Padualaan 101, zaal 0.307, 3584 CS De Uithof-Utrecht. Donderdag: Ingang bronzen deuren Domkerk.

studiemateriaal:
Voor wie zich wil verdiepen, maar niet verplicht: Llewellyn Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in laat­middeleeuws Utrecht, te bestellen info@levendverledennu.nl

Prijs: € 64

Aantal plaatsen: 20

Startdatum: 17-07-2019

Periode: Zomer

Locatie: Utrecht - Uithof

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus

Duur : 2 bijeenkomsten

Ik heb een vraag