Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Terugkomcollege Thermodynamica

En voorbereiding op een nieuwe cursus… – Deel 2

Dhr. dr. U. Wyder

natuurwetenschappen

3N8 136
Universiteit Utrecht

Dit lijkt een grap, maar is dat veel minder dan het lijkt

Geef een reactie

Course Reviews

Still no reviews

Deze cursus behelst een terugkom­cursus voor “Thermodynamica – Deel III uit voorjaar 2017. Tegelijkertijd bereidt de cursus voor op een nieuwe cursus in de Zomeracademie van 2018. De cursus is ook toegankelijk voor nieuwe cursisten.

Twee speciale colleges om alvast warm te lopen voor de cursus in de Zomeracademie 2018: hierin speelt de thermodynamica, naast Lagrange en Hamiltonformalisme een belangrijke rol. In het kader hiervan introduceert de docent in deze cursus ‘Thermodynamica – Deel III’ van 13 t/m 28 april 2017 opnieuw. U kunt uw vragen van te voren weer naar HOVO sturen (met vermelding ‘Terugkomcollege II Wyder’) en ook de vragen van medecursisten bestuderen.
Uit de cursusomschrijving van vorig jaar: “Op middelbare scholen wordt ons aangeleerd in hokjes te denken, ieder deelgebiedje een aparte theorie: de klassieke mechanica voor het grote, de kwantummechanica voor het hele kleine, de relativiteits­theorie voor het hele snelle. Enzovoort, enzovoort. Niets is minder waar. Eerder zijn het dozen die als een Baboesjka pop in elkaar passen. De roemruchte kwantum­mechanica is al een hele grote allesomvattende doos. Maar er is één nog veel grotere: de bij het algemene publiek veel minder bekende thermodynamica. De vier wetten van de thermodynamica moeten álles omvatten; ook bijvoorbeeld de evolutietheorie van Darwin, het ontstaan van leven, de richting van de tijd, het antwoord op de vraag of uit informatie energie te winnen is (ja dus!), en nog veel meer!”

voorkennis:
VWO + met een affectie voor exacte vakken. Wij proberen een aantal paradigma sprongen te maken. Dat vraagt van u het vermogen de rand van het zwembad te durven loslaten. Wij zullen u helpen met de wiskunde.

cursusdata:
4, 18 mei 2018 (2). (dus niet op 11 mei zoals eerder aangegeven was)

tijd:
Vrijdag 15.15 – 17.00 uur.

plaats:
University college, Spinoza Hall, zaal 104, Kriekenpitplein 18-19, 3584 EC Utrecht

studiemateriaal:
Aanbevolen: Handouts van de cursus van vorig jaar (Zie youtube kanaal van de docent en deze notities)

Prijs: € 58

Aantal plaatsen: 30

Startdatum: 04-05-2018

Periode: Voorjaar

Locatie: Utrecht - Uithof

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus

Duur : 2 bijeenkomsten

Ik heb een vraag

Related Products

06-07-2018

3 bijeenkomsten

24-05-2018

23-03-2018

5 bijeenkomsten