Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Waarom werden in Nederland waterwegen gegraven?

Van Langbroeker Wetering tot Noordzeekanaal

Dhr. dr. A. Doedens

geschiedenis

3G9 114
Universiteit Utrecht

Het Noordhollands Kanaal in de 19e eeuw (Coll. Rijksarchief Noord-Holland)

Geef een reactie

Course Reviews

Still no reviews

In deze cursus staat de vraag centraal waarom in Nederland vanaf de twaalfde eeuw vaarten en kanalen werden gegraven. De twee docenten vertellen over de initiatief­nemers, de werkzaam­heden, de sociale omstandigheden van het werkvolk en het latere gebruik van de waterweg.

Vanaf de twaalfde eeuw werd het Utrechts-Hollandse veengebied door gegraven watergangen toegankelijk gemaakt en kwam het veenweide­gebied tot stand. Moerasbos kon door het graven van de Langbroekerwetering ook landbouwgrond worden. Vanaf de zeventiende eeuw werd door het graven van kanalen woeste grond in Groningen en Drenthe omgevormd tot wat we nu de veenkoloniën noemen. Met de hand aangelegde waterwegen gaven ons land in de zeventiende eeuw het eerste moderne openbaar vervoerssysteem. Dit stelsel van trekschuitvaarten was uniek in de wereld.

Door toedoen van koning Willem I werden in de negentiende eeuw belangrijke kanalen gegraven (zoals het Noordhollands Kanaal). De Nieuwe Hollandse Waterweg, het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal waren in de negentiende eeuw onmisbaar voor de ontwikkeling van de Industriële Revolutie. In de moderne tijd faciliteerden oude waterwegen modern toerisme. Kortom: zonder het noeste werk van polderjongens en ontginners en zonder de vooruitziende blik van slimme ondernemers zouden die waterwegen (en ons land) niet bestaan.

cursusdata:
12, 19, (niet 26) februari; 5, 12 maart 2019 (4). Extra datum: 19 maart

tijd:
Dinsdag 11.00 – 12.45 uur .

plaats:
Marinus Ruppertgebouw, Leuvenlaan 21, 3584 CE De Uithof-Utrecht; 12/2 + 5, 12/3: Wit; 19/3: Paars.
Sportcentrum Olympos, Uppsalalaan 3 3584 CT De Uithof-Utrecht; 19/2 Marius Buitingzaal.

studiemateriaal:
Wordt digitaal ter beschikking gesteld.

Prijs: € 116

Aantal plaatsen: 70

Startdatum: 12-02-2019

Periode: Voorjaar

Locatie: Utrecht - Uithof

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus

Duur : 4 bijeenkomsten

Ik heb een vraag