Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Wat kunnen wij kennen? Deel 1

Grote filosofische vragen

Drs. Robert Keurntjes

wijsbegeerte

1W0 315
Utrecht

Course Reviews

Still no reviews

Een cursus in twee delen. Deel 1 in de herfst- en deel 2 in de winterperiode. U dient zich voor beide delen apart in te schrijven. De delen kunnen ook los gevolgd worden.

U kunt een tweede cursus volgen voor de helft van de prijs; u betaalt dan de helft van de goedkoopste cursus. De tweede cursus (uit hetzelfde seizoen) kunt u aanmelden via hovo@uu.nl

Een van de grootste vragen in de filosofie gaat over kennis: wat we kunnen weten, wat zeker kennis is en hoe wij de wereld kennen.
We beginnen met drie klassiekers uit de filosofie. De allegorie van de grot van Plato die als eerste onze kennis van de werkelijkheid problematiseerde: zien wij de wereld zoals deze is, of slechts een afspiegeling ervan? Vervolgens René Descartes, die op zoek ging naar zekere kennis door alles wat hij wist te betwijfelen, en tot slot de ‘Copernicaanse wending’ van Kant, die stelt dat het niet ons kennen is dat zich op de wereld richt maar dat de werkelijkheid zich naar ons kenvermogen richt.
De vraag naar betrouwbare kennis speelt niet alleen in de westerse filosofie, ook in India is dit een groot thema. We zullen een paar opties bekijken en inzoomen op een boeddhistisch wijsgerig perspectief over hoe wij tot onze kennis van ‘de’ werkelijkheid komen.
Mede aansluitend bij de crisis van afgelopen maanden zullen we het ook hebben over betrouwbaarheid en reikwijdte van wetenschappelijke kennis, en tot slot behandelen we hedendaagse opvattingen over hoe onze kennis van de wereld tot stand komt.

cursusdata:
9, 16, 23, 30 oktober 2020 (4).

tijd:
Vrijdag 13.00 – 14.45 uur.

plaats:
Live online.

studiemateriaal:
Teksten ter voorbereiding van de colleges worden digitaal ter beschikking gesteld.

Prijs: € 100

Aantal plaatsen: 50

Startdatum: 09-10-2020

Periode: Najaar

Locatie: Live online

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus online

Duur : 4 bijeenkomsten

Ik heb een vraag