Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Ziel en geweten in de Nederlandse geschiedenis

Mw. dr. L.C.J.J. Bogaers

geschiedenis

1G8 307
Hogeschool Utrecht

De spirituele man en vrouw volgens David Jorisz. in zijn Wonderboeck (1551)

Geef een reactie

Course Reviews

Still no reviews

Deze cursus is onderdeel van de Leergang ‘De middeleeuwen als spiegel van de moderne samenleving’ maar kan ook goed los worden gevolgd.

Groeiende materiële welvaart roept steeds weer de vraag op naar de spirituele bestemming van de mens. Ook rond 1500 was de inter­continentale handel lucratief en bevoordeelde de bovenlaag. Maar wat waren de gevolgen voor de saamhorigheid en het algemeen welzijn? Over deze vragen hebben Erasmus en Thomas More zich gebogen. Het vraagstuk over de relatie tussen materie en geest ligt in de traditie van het christendom besloten. In het diepste wezen gaat het om de bestemming van de mens en de rol van zijn ziel en geweten. Tot in de vroeg­moderne tijd was hier overeenstemming over: de ziel symboliseerde de goddelijke oorsprong van de mens en het geweten was zijn innerlijke stem die hem vertelde over goed en kwaad. In deze cursus onderzoeken we hoe theologische en maatschappelijke krachtvelden in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd inwerkten op het begrip van ziel en samenleving. Biecht en aflaat hadden impact, evenals de visie van Luther en Calvijn op genade en voorbeschikking. In de Republiek werd het calvinisme in 1580 de bevoorrechte religie. Dit heeft de mentaliteit hier te lande diepgaand beïnvloed. De consequenties van keuzes die toen gemaakt zijn, klinken tot op de dag van vandaag door en krijgen alle aandacht.

cursusdata:
29 oktober; 5, 12, 19, 26 november; 3, 10, 17 december 2018 (8).

tijd:
Maandag 10.30 – 12.30 uur.

plaats:
29/10+5/11: Padulaan 101, zaal 1.213, De Uithof-Utrecht; zalen na 5/11 worden later bekend gemaakt.

studiemateriaal:
Wordt later hier bekend gemaakt.

Prijs: € 232

Aantal plaatsen: 24

Startdatum: 29-10-2018

Periode: Najaar

Locatie: Utrecht - Uithof

Zie de praktische informatie voor details

Soort: cursus leergang

Duur : 8 bijeenkomsten

Ik heb een vraag