line
ZOEK CURSUS OP:


line
line
Erasmus en Luther in debat over het geloof

Cursuscode: 1G7307
Hogeschool Utrecht

In de zestiende eeuw schudde Europa op zijn grondvesten. Er was tweespalt ontstaan over de betekenis van het christelijke geloof. Met zijn stelling¬name tegen de aflaathandel had Luther de teerling geworpen. De Paus, keizer en theologen veroordeelden zijn uitspraken maar Luther zei: ik kan niet anders dan trouw blijven aan mijn geweten. Zijn onverschrokken optreden deed een storm ontstaan. De Duitse Boerenoorlogen zijn er een direct gevolg van. Waaraan appelleerde Luther? Waarom vonden zijn woorden zo'n warm onthaal? En waarom was de tegenreactie zo hevig? In deze cursus gaan we in op zowel maatschappelijke als inhoudelijke factoren daarvan. De twee belangrijkste debaters komen aan het woord: Erasmus en Luther. We beginnen met een analyse van de krachtvelden in Europa rond 1500. Zoomen dan in op de krachten die Erasmus en Luther gevormd hebben. Vervolgens gaan we over tot een inhoudelijke analyse van hun debat over de vrije wil. Hun geschil is te herleiden tot een verschillend Gods- en mensbeeld. Tot slot is er weer een maatschappelijke analyse: hoe klonk het theologische debat door in het dagelijks leven in Utrecht?

De cursus maakt deel uit van de Leergang De Middeleeuwen als spiegel van het heden, maar kan ook los gevolgd worden.

tijd: maandag 10:30-12:30 uur
periode:23 oktober t/m 27 november 2017 - 6 colleges
plaats:Utrecht-De Uithof, Padualaan 101, t/m 6 nov. zaal 2.307
docent:Dr. L.C.J.J Bogaers
Dr. L.C.J.J Bogaers

Mw. dr. L.C.J.J. Bogaers is cultuurhistorica en directeur van Levend Verleden Nu (zie levendverledennu.nl). Zij promoveerde in 2008 op een cultuurhistorisch onderzoek naar de sociale samen­hang in laatmiddeleeuws Utrecht. Zij combineert minutieus archief­onderzoek met kennis van de oude binnenstad en respect voor religie.
Sluiten
materiaal: Reader en per bijeenkomst wordt studiemateriaal opgestuurd.
leergang: Leergang Middeleeuwen als spiegel van het heden
prijs: € 174,00
code: 1G7307   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVO Utrecht stelt deze informatie met de grootste zorg samen. Desondanks kunnen er wijzigingen in het aanbod noodzakelijk zijn. U kunt aan de informatie op de site dan ook geen rechten ontlenen. Wij vragen u begrip hiervoor te hebben.

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail:    

Luther en Erasmus
Luther en Erasmus