line
ZOEK CURSUS OP:


line
line
Leergangen 2017-2018

 

Soms wordt een serie cursussen verspreid over meerdere semesters of cursusjaren gegeven, rond een thema of rond meerdere disciplines. We noemen dat een leergang. U kunt een cursus die deel uitmaakt van een leergang echter ook als losse cursus volgen.

Leergangen 2017 - 2018

De cursussen van een leergang kunnen ook goed los gevolgd worden.


Geschiedenis

'Middeleeuwen als spiegel van het heden' – driedelig | Mw. dr. L.C.J.J. Bogaers. Dinsdag 10.30-12.30 uur (8).

Jan - mrt 2016 Deel 1: De samenleving in laatmiddeleeuws Utrecht
Okt - dec 2016 Deel 2: Bosch en Bruegel
Jan - mrt 2017 Deel 3: De geboorte van de moderne samenleving de middeleeuwen als spiegel van het heden
Okt - dec 2017 Deel 4: Erasmus en Luther
Jan - mrt 2018 Deel 5: De Nederlandse identiteit in historisch perspectief


'My home is my castle' ­– driedelig | Mw. I. Beeling. Dinsdag 14.00-16.00 uur (3).

Nov 2017 Deel 1: Nederlandse Interieurs in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw
Mrt 2018 Deel 2: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, voor WO II
Nov 2018 Deel 3: Nederdlande Interieurs uit de twintigste eeuw, na WO II

Humanistiek

'De mens als vraag naar de mens - Denkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis' – 6 delig | Dhr. prof. dr. L.ten Kate. Donderdag 13.00-15.00 uur (8).

Nov - jan 2016/17 Deel 1: De eerste denkers over het leven en de wereld. Van Mozes naar Efraïm de Syriër
Nov - jan 2017/18 Deel 2: Van Augustinus naar Averroës
Nov - jan 2018/19 Deel 3: Van de Katharen naar Erasmus
Nov - jan 2019/20 Deel 4: Van Luther naar Schleiermacher
Nov - jan 2020/21 Deel 5: Van Kierkegaard naar Buber
Nov - jan 2021/22 Deel 6: Van Bultmann naar Moltmann

Kunst en cultuur

'Kunst- en cultuurgeschiedenis' – 8 delig | Mw. dr. K.A. Nieuwenhuisen.
Vrijdag 11.00-12.45 uur (7).

Jan - mrt 2014 Deel 1 en 2: Van grotten tot catacomben (ca. 35.000 v.Chr. - 400 n.Chr.).
Jan - mrt 2015 Deel 3: De kunst van de 'duistere' middeleeuwen (vijfde tot elfde eeuw)
Okt - nov 2015 Deel 4: De kunst van kerk, adel en vermogende burgers (elfde tot vijftiende eeuw)
Jan - mrt 2016 Deel 5: Hoogrenaissancekunst: het toppunt bereikt (zestiende eeuw)
Sept - nov 2016 Deel 6: Crisis in de kunst (zestiende en zeventiende eeuw)
Jan - mrt 2017 Deel 7: Macht, overwinning en rede (zeventiende en achttiende eeuw)
Sept - nov 2017 Deel 8: Een breuk met de traditie (negentiende en twintigste eeuw) (8)

'Architectuurgeschiedenis'. Vormgeving, functie en betekenis van architectuur van de middeleeuwen tot heden – driedelig | Mw. drs. I. van Koningsbruggen. Donderdag 11.00-12.45 uur (8).

Sept - nov 2016 Deel 1: Architectuur van de middeleeuwen
Sept - nov 2017 Deel 2: Europese architectuur 1400-1800
Sept - nov 2018 Deel 3: Moderne architectuur 1850 – heden

Mens- en maatschappijwetenschappen

Ontdekkingstocht in het Wilde Oosten – tweedelig | Dhr. dr. K. Onwijn
Donderdag 11.00 – 12.45 uur (6).

Nov – dec 2017 Deel 1: Het wilde oosten – schuivend grensland tussen Europa en Rusland
Mrt – april 2018 Deel 2: Op ontdekkingstocht in de Zuidelijke Kaukasus Cultuurhistorische kennismaking met Georgië en Armenië

'De Russische ziel' – vierdelig | Mw. dr. R. Leenders. Woensdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept - nov 2015 Deel 1: 'De Russische ziel' 1700-1850
Sept - nov 2016 Deel 2: 'De Russische ziel' 1850-1917
Sept - nov 2017 Deel 3: 'De Russische ziel' 1917-1991
Sept - nov 2018 Deel 4: 'De Russische ziel' na 1991

'Het Midden-Oosten in het nieuws' – tweedelig | Dhr. drs. R. Hoff.Vrijdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept - nov 2017 Deel 1: Het Midden-Oosten in het nieuws
Sept - nov 2018 Deel 2: Het Midden-Oosten in het nieuws vervolg

'Toegepaste psychologie' – meerdelig | Mw. drs. N. Pronk-van den Hoven. Donderdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept-nov 2014 Deel 1: Inleiding in de toegepaste psychologie
Sept-nov 2015 Deel 2: Persoonlijkheidsleer
Okt-dec 2016 Deel 3: Op zoek naar geluk
Okt-dec 2017 Deel 4: Op zoek naar geluk ( vervolg)


Natuurwetenschappen en geneeskunde

'Medische colleges van topspecialisten' – meerdelig | (van steeds andere topspecialisten) | Dhr. prof. dr. P.R. Bär/ dhr. prof.dr. R. Bleys
Woensdag 15.15-17.00 uur (5).

Maart 2015 Deel 6: Medische colleges
Maart 2016 Deel 7: Medische colleges
Maart 2017 Deel 8: Medische colleges
Maart 2018 Deel 9: Medische colleges


Wijsbegeerte

'Empathie in mens en samenleving' – meerdelig | Diverse docenten
De verheldering en verdieping van empathie bekeken vanuit verschillende disciplines zoals bv vanuit de psychologie, oosterse filosofieën of biologie. Dinsdag 13.15-15.00 (6).

febr - maart 2017 Deel 1: Empathie in mens en samenleving
febr - maart 2018 Deel 2: Empathie in mens en samenleving (vervolg)

'Politiek, filosofie & journalistiek' – driedelig | Dhr. drs. R. van Broekhoven. Donderdag 11.00-12.45 uur (8).

Febr - apr 2015 Deel 1: De bewakers bewaakt
Okt - nov 2015 Deel 2: Politieke filosofie van polis tot nu
Okt - nov 2017 Deel 3: Tussen macht en idealen (6)

'Geschiedenis van de filosofie' – vierdelig | Dhr. prof. dr. J.M. van Ophuijsen, dhr. dr. T.L. Tieleman en dhr. prof. dr. P. Ziche.
Maandag 13.15-15.00 uur (10).

Nov 2016 - jan 2017 Deel 1: Van Thales tot Plotinus
Nov 2017 - jan 2018 Deel 2: Filosofie in middeleeuwen en renaissance
Nov 2018 - jan 2019 Deel 3: Vroegmoderne filosofie (zeventiende - achttiende eeuw)
Nov 2019 - jan 2020 Deel 4: Moderne en hedendaagse filosofieline
line

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: