line
ZOEK CURSUS OP:


line
line
Leergangen 2017-2018

 

Soms wordt een serie cursussen verspreid over meerdere semesters of cursusjaren gegeven, rond een thema of rond meerdere disciplines. We noemen dat een leergang. U kunt een cursus die deel uitmaakt van een leergang echter ook als losse cursus volgen.

Leergangen 2018

De cursussen van een leergang kunnen ook goed los gevolgd worden.


Geschiedenis

'Middeleeuwen als spiegel van het heden' – driedelig | Mw. dr. L.C.J.J. Bogaers. Dinsdag 10.30-12.30 uur (8).

Jan - mrt 2016 Deel 1: De samenleving in laatmiddeleeuws Utrecht
Okt - dec 2016 Deel 2: Bosch en Bruegel
Jan - mrt 2017 Deel 3: De geboorte van de moderne samenleving de middeleeuwen als spiegel van het heden
Okt - dec 2017 Deel 4: Erasmus en Luther
Jan - mrt 2018 Deel 5: De Nederlandse identiteit in historisch perspectief


'My home is my castle' ­– driedelig | Mw. I. Beeling. Dinsdag 14.00-16.00 uur (3).

Nov 2017 Deel 1: Nederlandse Interieurs in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw
Mrt 2018 Deel 2: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, voor WO II
Nov 2018 Deel 3: Nederdlande Interieurs uit de twintigste eeuw, na WO II

Ontdekkingstocht in het Wilde Oosten – 2-delig | Dhr. dr. K. Onwijn
Donderdag 11.00 – 12.45 uur

Nov-dec 2017 Deel 1: Het wilde oosten - schuivend grensland tussen Europa en Rusland
Mrt-april 2018 Deel 2: Op ontdekkingstocht in de Zuidelijke Kaukasus - Cultuurhistorische kennismaking met Georgië en Armenië

Humanistiek

'De mens als vraag naar de mens - Denkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis' – 6 delig | Dhr. prof. dr. L.ten Kate. Donderdag 13.00-15.00 uur (8).

Nov - jan 2016/17 Deel 1: De eerste denkers over het leven en de wereld. Van Mozes naar Efraïm de Syriër
Nov - jan 2017/18 Deel 2: Van Augustinus naar Averroës
Nov - jan 2018/19 Deel 3: Van de Katharen naar Erasmus
Nov - jan 2019/20 Deel 4: Van Luther naar Schleiermacher
Nov - jan 2020/21 Deel 5: Van Kierkegaard naar Buber
Nov - jan 2021/22 Deel 6: Van Bultmann naar Moltmann

Kunst en cultuur

'Architectuurgeschiedenis'. Vormgeving, functie en betekenis van architectuur van de middeleeuwen tot heden - 3-delig | Mw. drs. I. van Koningsbruggen. Donderdag 11.00-12.45 uur (8).

Sept - nov 2016 Deel 1: Architectuur van de middeleeuwen
Sept - nov 2017 Deel 2: Europese architectuur 1400-1800
Sept - nov 2018 Deel 3: Moderne architectuur 1850 – heden

'Kunst- en cultuurgeschiedenis' – 8 delig | Mw. dr. K.A. Nieuwenhuisen.
Vrijdag 11.00-12.45 uur (7).

Jan-mrt 2018 Deel 1: Van grotten tot catacomben (ca. 40.000 v.Chr.-600)
Sept-nov 2018 Deel 2: Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen. Een periode van vernieuwing in Europa(vijfde tot elfde eeuw).
Jan-mrt 2019 Deel 3: De kunst van heersers: kerk, adel en vermogende burgers. Over romaanse, gotische en vroege renaissance kunst in Europa (elfde tot vijftiende eeuw).
Sept-nov 2019 Deel 4: Het toppunt bereikt. Over kunst van de hoge renaissance in Toscane, Rome, Venetië, Noord-Italië, Duitsland en de Nederlanden (zestiende eeuw).
Jan-mrt 2020 Deel 5: Crisis in de kunst! Over kunst van maniëristen, protestanten en katholieken in Europa en Holland (zestiende en zeventiende eeuw).
Sept-nov 2020  Deel 6: Macht, overwinning en rede. Over barokke kunst als propagandamiddel van kerk en despoten en de academische regels van goede smaak (zeventiende en achttiende eeuw).
Jan-mrt 2021 Deel 7: Permanente revolutie. Kunst van de negentiende eeuw.
Sept-nov 2021 Deel 8: Artistieke beeldenstorm. Kunst van het modernisme en postmodernisme in Europa en Amerika in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Mens- en maatschappijwetenschappen

'De Russische ziel' – vierdelig | Mw. dr. R. Leenders. Woensdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept - nov 2015 Deel 1: 'De Russische ziel' 1700-1850
Sept - nov 2016 Deel 2: 'De Russische ziel' 1850-1917
Sept - nov 2017 Deel 3: 'De Russische ziel' 1917-1991
Sept - nov 2018 Deel 4: 'De Russische ziel' na 1991

'Het Midden-Oosten in het nieuws' – tweedelig | Dhr. drs. R. Hoff.Vrijdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept - nov 2017 Deel 1: Het Midden-Oosten in het nieuws
Sept - nov 2018 Deel 2: Het Midden-Oosten in het nieuws vervolg

'Toegepaste psychologie' – meerdelig | Mw. drs. N. Pronk-van den Hoven. Donderdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept-nov 2014 Deel 1: Inleiding in de toegepaste psychologie
Sept-nov 2015 Deel 2: Persoonlijkheidsleer
Okt-dec 2016 Deel 3: Op zoek naar geluk
Okt-dec 2017 Deel 4: Op zoek naar geluk ( vervolg)
Okt-dec 2018 Deel 5: Vervolg – Titel nog niet bekend

Natuurwetenschappen en geneeskunde

'Medische colleges van topspecialisten' – meerdelig | (van steeds andere topspecialisten) | dhr. prof.dr. R. Bleys/ Dhr. prof. dr. P.R. Bär
Woensdag 15.15-17.00 uur (5).

Maart 2015 Deel 6: Medische colleges
Maart 2016 Deel 7: Medische colleges
Maart 2017 Deel 8: Medische colleges
Maart 2018 Deel 9: Medische colleges

Wijsbegeerte

'Empathie in mens en samenleving' – meerdelig | Diverse docenten
De verheldering en verdieping van empathie bekeken vanuit verschillende disciplines zoals bv vanuit de psychologie, oosterse filosofieën of biologie. Dinsdag 13.15-15.00 (6).

febr - maart 2017 Deel 1: Empathie in mens en samenleving
febr - maart 2018 Deel 2: Empathie in mens en samenleving (vervolg)

De weg van het mensenleven – tweedelig | Dhr. drs. A. Ziegelaar
Vrijdag 13.15-15.00 uur

Okt-nov 2017    Deel 1: De weg van het mensenleven
Febr-maart 2018    Deel 2: De weg van het mensenleven (vervolg)

'Politiek, filosofie & journalistiek' – driedelig | Dhr. drs. R. van Broekhoven. Donderdag 11.00-12.45 uur (8).

Febr - apr 2015 Deel 1: De bewakers bewaakt
Okt - nov 2015 Deel 2: Politieke filosofie van polis tot nu
Okt - nov 2017 Deel 3: Tussen macht en idealen (6)
Okt-nov 2018  Deel 4: Vervolg – titel nog niet bekend

'Geschiedenis van de filosofie' – vierdelig | Dhr. prof. dr. J.M. van Ophuijsen, dhr. dr. T.L. Tieleman en dhr. prof. dr. P. Ziche.
Maandag 13.15-15.00 uur (10).

Nov 2016 - jan 2017 Deel 1: Van Thales tot Plotinus
Nov 2017 - jan 2018 Deel 2: Filosofie in middeleeuwen en renaissance
Nov 2018 - jan 2019 Deel 3: Vroegmoderne filosofie (zeventiende - achttiende eeuw)
Nov 2019 - jan 2020 Deel 4: Moderne en hedendaagse filosofieline
line

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: