Groenendijk, Tanja MA

Tanja Groenendijk is gespecialiseerd in het Amerikaanse politieke systeem en Supreme Court.

Tanja Groenendijk MA

Kennedy, Prof. dr. James

Prof. dr. James Kennedy is hoogleraar Moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. James Kennedy

Willemsen, Drs. Thea

Drs. Thea Willemsen studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie laatmiddeleeuwse schilderkunst. Ze geeft al jaren cursussen en lezingen, onder andere bij diverse HOVO-instellingen. Daarnaast organiseert zij excursies.

Erens, Drs. Frederik

Drs. Frederik Erens (1970) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht politieke en Oost-Europese geschiedenis. Hij is met name gespecialiseerd in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Ook heeft hij een studie gedaan naar de toegepaste kunst en architectuur uit de periode 1880-1940. Tevens is hij wekzaam als reisleider voor cultuurreizen.

Lackamp, Drs. Jan Willem

Drs. Jan Willem Lackamp studeerde theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met bijvak natuurfilosofie. Aan het Wagenings Lyceum was hij leraar natuurkunde en schoolleider. Vervolgens was hij rector van het Mondriaan College in Oss. Hij is lid van de redactie van Exaktueel, bron van actuele natuurkundeopgaven (op natuurkunde.nl) en was medeauteur en eindredacteur van Bèta in het dagelijks leven.

Cate, Prof. dr. Carel ten

Prof. dr. Carel ten Cate is emeritus hoogleraar Gedragsbiologie aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de geluiden en cognitieve vermogens van dieren, i.h.b. vogels. Hierbij werkt en publiceert hij regelmatig samen met taalkundigen, muziek- en cognitiewetenschappers. Hij is Editor van het boek Avian Cognition (Cambridge University Press, 2017)

Carel ten Cate

Benedictus, Dr. Fedde

Dr. Fedde Benedictus is in 2017 aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd in de filosofie van de natuurkunde. Hij doceerde wiskunde, natuurkunde en filosofie aan de UvA en de UU, en is momenteel redacteur van het natuurkundig vaktijdschrift Foundations of Physics.

Fedde Benedictus

Smeets, Dr. Wil

Dr. Wil Smeets was als onderzoeker en docent verbonden aan de Afdeling Anatomie en Neurowetenschappen VUmc te Amsterdam. Hij heeft meer dan veertig jaar ervaring in het geven van onderwijs in de humane (neuro)anatomie. Sinds zijn pensionering in 2014 is hij nog steeds als coördinator/docent actief betrokken bij de cursus Functional Neuroanatomy bij de Universiteit van Coimbra, Portugal (2014-heden), en de Universitätsmedizin Berlijn (2016-heden).

Wil Smeets

Letschert, Drs. Henk

Drs. Henk Letschert studeerde Politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en in Göttingen (Duitsland).Hij was secretaris Internationale Zaken van het Landbouwschap, docent Europese Studies aan de Hogenschool NTI, Statenlid in de provincie Zuid-Holland en Europaspecialist van de Provincie Noord-Brabant. Vanuit deze achtergrond en zijn vele Duitse (familie)contacten houdt hij zich al decennialang met Duitsland bezig.

Henk Letschert

Strien, Drs. Lasse van

Drs. Lasse van Strien is met een eigen novelle afgestudeerd als schrijver aan de opleiding Creative Writing bij ArtEZ University of the Arts. Sindsdien werkt ze als coach, trainer en docent creatief schrijven bij onder andere: School der Poëzie, Volksuniversiteit Utrecht, HOVO Utrecht, Future Me, Editio en de Vrije Academie.

Lasse van Strien