Mw. dr. T.L. Heres

Is klassiek archeoloog en was een groot aantal jaren verbonden aan verschillende universiteiten en aan het Nederlands Instituut te Rome. Zij verzorgt colleges en cursussen archeologie en klassieke talen.

CURSUSSEN

Deze docent geeft op dit moment geen cursus