Dhr. drs. Arend Jagersma

Drs. Arend Jagersma studeerde in 1994 cum laude af in de filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij was als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig docent en verzorgt hij cursussen en lezingen over de geschiedenis van de filosofie.

CURSUSSEN

Deze docent geeft op dit moment geen cursus