Dhr. drs. J. Nuchelmans

Studeerde muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij verheugt zich erop dat hij na bijna veertig jaar als docent muziekgeschiedenis aan de conservatoria van o.a. Amsterdam, Den Haag en Utrecht, als HOVO-docent zijn liefde voor de muziekgeschiedenis kan blijven delen, daarbij o.a. puttend uit zijn verleden als artistiek leider van het Festival Oude Muziek in Utrecht.

CURSUSSEN

Deze docent geeft op dit moment geen cursus