Drs. Netty Pronk-van den Hoven

Onderwijskundig pedagoge en GZ-psycholoog. Zij verricht psychodiagnostisch onderzoek naar leer- en gedragsproblemen in het basis- en speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en HBO, school- en beroepskeuze. Daarnaast adviseert zij leraren met betrekking tot de uitvoering van de zorg voor leerlingen/studenten.

CURSUSSEN

Deze docent geeft op dit moment geen cursus