Mw. drs. E.J. Schreuders

Studeerde literatuurwetenschap en vervolgde haar studie in Rome. Voorts voltooide ze een master culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samen­levingen. Ze publiceerde twee romans en verschillende korte verhalen. Ze doceert Nederlands als tweede taal en literatuur­geschiedenis in Amsterdam.

CURSUSSEN

Deze docent geeft op dit moment geen cursus