Drs. Martin Tervoort

Psychiater, niet praktiserend. Vanaf 1975 werkzaam als psychiater en psychotherapeut binnen de klinische psychotherapie, verslavingszorg en forensische psychiatrie. Directeur behandelzaken van een forensisch psychiatrisch circuit. Als psychiatrisch deskundige verbonden geweest aan de bijzondere kamer van het Hof Arnhem-Leeuwarden voor beroepszaken inzake de TBS. Na zijn pensioen werkzaam geweest als freelancer. Naast psychiater actief als schrijver, dichter en musicus.