Extra cursus ‘algemene relativiteitstheorie voor gevorderden’

Albert Einstein

Afgelopen najaar hebben we bij de cursus speciale relativiteitstheorie geëxperimenteerd met een mengvorm van hoor- en werkcolleges. De gedachte hierachter is dat ‘formules alleen maar duidelijk worden als je er zelf mee worstelt’, bij voorkeur met pen en papier. Maar huiswerk heeft vaak het nadeel dat men er – ondanks goede wil – toch niet genoeg aan toekomt. Daarom is er gelegenheid om sommige essentiële rekenpartijen zelf te doen tijdens deze cursus, onder begeleiding van de docent en/of in samenwerking met andere cursisten.
We beginnen met een grondige behandeling van de theorie van Newton en zullen die ook ‘zelf ontdekken’ aan de hand van de wetten van Kepler. Het begrip ‘geparametriseerde kromme’ speelt een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij planeetbanen.
In de volgende animatie kunt u hiermee zelf visueel experimenteren: https://www.geogebra.org/m/sucgeqmh
Let goed op: links beneden (waarschijnlijk in eerste instantie niet zichtbaar) zit een knop om het punt in beweging te zetten en weer te stoppen. Verder kunt u allerlei zaken zichtbaar en weer onzichtbaar maken: onder andere de baan, de snelheidsvector en de versnellingsvector.

Het programma:
Cursusdata: 2, 9, 16 en 23 april 2020 (8).
Tijd: Donderdag 11.00 tot 15.00 uur. Inclusief lunch
Plaats: University College, Spinozahall, Kriekenpitplein 18-19, Utrecht.
Op 2 april in zaal 113, op overige data in zaal 009.
Prijs: € 296,-
Voorkennis: Differentiaalrekening en goniometrie. Een uitstekend overzicht van de
benodigde wiskundige voorkennis staat in hoofdstuk 1 van het hieronder genoemde boek. Tot slot kan enige kennis van de speciale relativiteitstheorie van pas komen.
Studiemateriaal: Hand-outs met oefeningen. P. Collier (2012): A Most Incomprehensible Thing: Notes Towards a Very Gentle Introduction to the Mathematics of Relativity. London: Incomprehensible Books. Voor ca. €5,- als Kindle-boek te verkrijgen via https://www.amazon.com/Most-Incomprehensible-Thing-Introduction-Mathematics-ebook/dp/B008JRJ1VK

AANMELDEN