‘Langs de randen van de kunst’

Het Mini Documentaire-Festival 2018 van de Vrienden van HOVO Utrecht vond plaats op dinsdag 6 november j.l. Het programma dat dit jaar werd samengesteld (ook nu weer door Engelien Verhoeff) was een wandeling langs ‘de randen van de kunst’. Rafelranden bleken het te zijn!

Er werd gekeken naar mensen voor wie het museum waar zij werken veel meer betekent  dan alleen een plek waar ze een baan hebben. De deelnemers werden betrokken bij vernielde kunstwerken, de netelige kwesties  bij de restauratie en ook bij zakelijke museale overwegingen. Ze werden geconfronteerd met de vraag  ‘echt’ of  ‘vervalst’ en met de even interessante vraag of dat er toe doet, ook belicht uit het standpunt van de vervalser zelf. Iedereen is bekend met het fenomeen ‘roofkunst’, en daar werd door de vertoonde documentaires een dimensie aan toegevoegd, namelijk hoe je daar mee om moet gaan. En met dat alles bezig zijnde  kwamen intussen ook interessante en mooie kunstwerken voorbij.

 

Vertoond werden de documentaires (Nederlands gesproken of ondertiteld)

  • Passie voor de Hermitage door Aliona van der Horst
  • The end of fear door Barbara Visser
  • Kunstroof door verschillende makers
  • Hitler vs Picasso and the others door Claudio Poli

En voor de documentaire ‘The end of fear’ was de maker zelf, Barbara Visser, bereid gevonden een inleiding te geven.Wilt u deze documentaire nog een keer terugkijken? klik hier

En uiteraard werd het geheel omgeven met koffie/thee en met een broodje in de lunchpauze. Na afloop werd er nog lang nagepraat en werden ervaringen uitgewisseld in het Hartloopercafé.

Al met al een zeer geslaagde dag en ook nu weer voor herhaling vatbaar. Als u Vriend bent van HOVO Utrecht kunt u deelnemen aan alle Vriendenactiviteiten klik hier