line
ZOEK CURSUS OP:


line
line

Alle activiteiten

Afbeelding bij Hoe zelf te bedenken: E=mc kwadraat?
Hoe zelf te bedenken: E=mc kwadraat?
Basisniveau – deel 1

Deel 1 van de Reeks Relativiteitstheorie
Universiteit Utrecht | Natuurwetenschappen | (start-)datum: 07 september 2017 | dag: donderdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

E=mc2. Wie kent haar niet? Ze zegt: materie en energie zijn uitwisselbaar. Slechts een klein beetje materie levert al enorm veel energie. Zo is één gram equivalent met 25 miljoen kil...

Afbeelding bij Wiskunde voor de relativiteitstheorie
Wiskunde voor de relativiteitstheorie
Deel 2

Deel 2 van de Reeks Relativiteitstheorie
Universiteit Utrecht | Natuurwetenschappen | (start-)datum: 14 september 2017 | dag: donderdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

Voor deel 1 (E=mc2) was nog betrekkelijk eenvoudige wiskunde voldoende. Maar voor het echt begrijpen van de relativiteitstheorie zijn verdergaande parate wiskundekennis en vaardighei...

Afbeelding bij Jane Austen in context
Jane Austen in context
Universiteit Utrecht | Letteren en talen | (start-)datum: 18 september 2017 | dag: maandag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Uithof of University College Utrecht 0000 | seizoen: najaar 2017
Het feit dat Jane Austen tweehonderd jaar geleden (om precies te zijn op 18 juli 1817) overleed, wordt dit jaar herdacht. Onder andere met speciale tentoonstellingen en conferenties gewijd aan ...

Afbeelding bij Veranderende verhoudingen in de wereldeconomie
Veranderende verhoudingen in de wereldeconomie
Universiteit Utrecht | Economie en recht | (start-)datum: 18 september 2017 | dag: maandag | tijd: 15:15 - 17:00 uur | locatie: University College Prins Hendriklaan, Utrecht | seizoen: najaar 2017
De wereldeconomie ondergaat een gedaanteverwisseling. China en andere Aziatische landen komen op, Afrika toont zich meer en meer zelfbewust, Europa wordt van een succes steeds meer een vraagstu...

Afbeelding bij De Russische ziel in de periode 1917-1991
De Russische ziel in de periode 1917-1991
Leergang De 'Russische Ziel'
Universiteit Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 20 september 2017 | dag: woensdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: DE UITHOF Zodra de locatie bekend is wordt dit vermeld. | seizoen: najaar 2017

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Oktoberrevolutie plaatsvond. De gevolgen hiervan (tot 1991) behandelen we in deze cursus. Eerst komen de belangrijkste regeringsleiders in hun sociaalhis...

Afbeelding bij 10-daagse reis naar Santorini, Kreta en de Argolis
10-daagse reis naar Santorini, Kreta en de Argolis
De Griekse prehistorie

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Geschiedenis | (start-)datum: 22 september 2017 | dag: | tijd: 09:00 - 17:00 uur | locatie: | seizoen: najaar 2017
In het verlengde van de cursus over de Griekse prehistorie kunt u intekenen op een tiendaagse reis naar Santorini, Kreta en de Argolis. Deelname aan de cursus is geen voorwaarde voor deelname a...

Afbeelding bij Europese architectuur van 1400 tot 1800
Europese architectuur van 1400 tot 1800
Een ontdekkingsreis door de geschiedenis van de architectuur

Leergang Architectuurgeschiedenis
Universiteit Utrecht | Kunst en muziek | (start-)datum: 28 september 2017 | dag: donderdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

Deze cursus geeft inzicht in de architectuur van Renaissance, Barok en Classicisme. Gebouwen worden geanalyseerd en in verband gebracht met theorievorming over 'goede architectuur'. Vitruvius...

Afbeelding bij Het Midden-Oosten in het Nieuws
Het Midden-Oosten in het Nieuws
Leergang Het Midden-Oosten in het nieuws
Hogeschool Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 29 september 2017 | dag: vrijdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: DE UITHOF Zodra de locatie bekend is wordt dit vermeld. | seizoen: najaar 2017

Sinds de Arabische opstand van 2011 is het Midden-Oosten het toneel van chaos en geweld. Van de gedroomde democratie is weinig terechtgekomen. Ineen¬stortende staten, oorlogen, extremistische g...

Afbeelding bij Zuid-Afrika, een regenboognatie
Zuid-Afrika, een regenboognatie
Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Geschiedenis | (start-)datum: 29 september 2017 | dag: vrijdag | tijd: 13:30 - 15:30 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: najaar 2017
Deze cursus biedt een boeiende kennismaking met de literatuur, geschiedenis en cultuur van Zuid-Afrika. Aan de hand van reisjournalen, korte verhalen, gedichten en romans wordt een beeld gesche...

Afbeelding bij De vormgeving van het lage land WACHTLIJST
De vormgeving van het lage land WACHTLIJST
Over de landschappen van laag Nederland

Hogeschool Utrecht | Kunst en muziek | (start-)datum: 02 oktober 2017 | dag: maandag | tijd: 13:45 - 15:30 uur | locatie: HU-Uithof 0000 DE UITHOF | seizoen: najaar 2017
Door de ligging in een delta is Nederland rijk aan landschapstypen. Zee, rivieren, gletsjers en wind hebben enorme hoeveelheden sediment achtergelaten, gelaagd als spekkoek en permanent aan ver...

Afbeelding bij Kanker simpel uitgelegd
Kanker simpel uitgelegd
Universiteit Utrecht | Natuurwetenschappen | (start-)datum: 03 oktober 2017 | dag: dinsdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017
We krijgen allemaal te maken met kanker. Bij onszelf, bij familie of vrienden. Het is dus goed nieuws dat de kennis over deze ziekte drastisch is toegenomen en daarmee de mogelijkheden voor beh...

Afbeelding bij De vijf grote musea van Parijs
De vijf grote musea van Parijs
Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Kunst en muziek | (start-)datum: 04 oktober 2017 | dag: woensdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: najaar 2017
Parijs herbergt vele bijzondere (kunst)collecties. In het eerste college wordt het ontstaan van musea in het algemeen en meer specifiek de Franse politiek en het beleid ten aanzien van musea ui...

Afbeelding bij Technische kunstgeschiedenis
Technische kunstgeschiedenis
Kunstgeschiedenis bezien vanuit de praktijk van de kunstenaar

Hogeschool Utrecht | Kunst en muziek | (start-)datum: 04 oktober 2017 | dag: woensdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017
Traditionele kunstgeschiedenis duidt het kunstwerk vaak vanuit externe aspecten: een maatschappelijke kwestie of een theorie. Technische kunstgeschiedenis stelt juist het kunstwerk zelf centraal....

Afbeelding bij Permanente revolutie: Kunst van de 19e en 20e eeuw
Permanente revolutie: Kunst van de 19e en 20e eeuw
Leergang Kunst- en cultuurgeschiedenis
Universiteit Utrecht | Kunst en muziek | (start-)datum: 06 oktober 2017 | dag: vrijdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

In de negentiende eeuw broeit verzet. Sommige kunstenaars weigeren zich te conformeren aan dat wat de norm is op de westerse kunstacademies, in de salons en bij het kopend publiek: de kunst van...

Afbeelding bij Ratatouille/Ratjetoe
Ratatouille/Ratjetoe
Een verrassende collegereeks over kunst

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Kunst en muziek | (start-)datum: 06 oktober 2017 | dag: vrijdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: najaar 2017
Ratjetoe of ratatouille? 'Minderwaardige rommel', een 'zootje' of 'een gerecht waarin ijverig geroerd is'? Een goede ratatouille is geen doorgekookt prutje, maar ontleent haar structuur e...

Afbeelding bij De kunstenaar in de film
De kunstenaar in de film
Universiteit Utrecht | Filmwetenschap | (start-)datum: 06 oktober 2017 | dag: vrijdag | tijd: 14:00 - 17:00 uur | locatie: Filmtheater 't Hoogt Hoogt 4 3512 GW UTRECHT | seizoen: najaar 2017
In de filmgeschiedenis loopt een spoor waarbij het gaat om de persoon van de beeldende kunstenaar. Waarom kiest een filmmaker voor een bepaalde kunstenaar? Welk beeld schept hij van die persoon...

Afbeelding bij Driedaagse studiereis filosofie, kunst en wandelen in de Thierache
Driedaagse studiereis filosofie, kunst en wandelen in de Thierache
Het landschap in de beeldende kunst

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Wijsbegeerte | (start-)datum: 12 oktober 2017 | dag: | tijd: - uur | locatie: Frankrijk | seizoen: najaar 2017
Dit jaar is er op het fraaie Bel Any (www.belany.com), na enkele jaren, weer een HOVO cursus! Filosoferen over landschap staat ook dit keer centraal, maar nu gezien vanuit de beeldende kunst: s...

Afbeelding bij Speciale relativiteitstheorie
Speciale relativiteitstheorie
Deel 3 - Middenniveau

Deel 3 van de reeks Relativiteitstheorie
Universiteit Utrecht | Natuurwetenschappen | (start-)datum: 12 oktober 2017 | dag: donderdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

In deel 1 hebben we 'kort door de bocht' de formule E=mc2 afgeleid. Deze maakt deel uit van de in 1905 door Einstein gepubliceerde speciale relativiteitstheorie. In deze cursus, di...

Afbeelding bij Op zoek naar geluk
Op zoek naar geluk
Leergang Toegepaste psychologie
Hogeschool Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 12 oktober 2017 | dag: donderdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

In het najaar van 2016 is het eerste deel van de cursus Op zoek naar geluk? gegeven. Daarin is een aantal thema's aan de orde gekomen, zoals de stand van zaken op het gebied van onderzoek van ...

Afbeelding bij De weg van het mensenleven WACHTLIJST
De weg van het mensenleven WACHTLIJST
Een filosofisch onderzoek naar zin, zinloosheid en zingeving

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Wijsbegeerte | (start-)datum: 13 oktober 2017 | dag: vrijdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: najaar 2017
Filosofie is het al duizenden jaren durende gesprek van de mens met zichzelf. Wat filosofie is, licht op in het filosoferen zelf. Bijvoorbeeld in de bezinning op het menselijk bestaan. Filosofi...

Afbeelding bij Erasmus en Luther in debat over het geloof
Erasmus en Luther in debat over het geloof
Leergang Middeleeuwen als spiegel van het heden
Hogeschool Utrecht | Geschiedenis | (start-)datum: 23 oktober 2017 | dag: maandag | tijd: 10:30 - 12:30 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

In de zestiende eeuw schudde Europa op zijn grondvesten. Er was tweespalt ontstaan over de betekenis van het christelijke geloof. Met zijn stelling¬name tegen de aflaathandel had Luther de teer...

Afbeelding bij De wereld in kaart: Historische cartografie
De wereld in kaart: Historische cartografie
Universiteit Utrecht | Geschiedenis | (start-)datum: 24 oktober 2017 | dag: dinsdag | tijd: 13:15 - 16:00 uur | locatie: Univ.Bibliotheek,Boothzaal,Heidelbergln 3,Uithof Heidelberglaan 3 3584 CS DE UITHOF | seizoen: najaar 2017
Oude kaarten, atlassen en globes zijn tijdgebonden uitdrukkingsmiddelen, die we niet zonder kennis van hun context kunnen gebruiken. Voor begrip van dit materiaal is het nodig de opvattingen bij ...

Afbeelding bij Goethes Faust
Goethes Faust
De mens en zijn eeuwige tegenstrever

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Letteren en talen | (start-)datum: 25 oktober 2017 | dag: woensdag | tijd: 10:30 - 12:45 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: najaar 2017
“Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.”

Vanaf eind zestiende eeuw verscheen de figuur van dr. J. Faust en zijn tegenspeler in de legendes en literatuur. De Faust van Johan Wolfgang...

Afbeelding bij British cinema: better or different?
British cinema: better or different?
Zoektocht naar de identiteit, kwaliteit en veelzijdigheid van de moderne Britse cinema

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Filmwetenschap | (start-)datum: 02 november 2017 | dag: donderdag | tijd: 11:00 - 14:15 uur | locatie: Filmtheater De Lieve Vrouw Lieve Vrouwestraat 13 3811 BP AMERSFOORT | seizoen: najaar 2017
De Britse cinema heeft vandaag de dag een behoorlijke status. De Britse film lijkt synoniem te staan voor kwaliteit en internationale klasse. Gevoed door vermaarde literatuur en rijke geschiede...

Afbeelding bij Het antiek-Grieks theater
Het antiek-Grieks theater
Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Geschiedenis | (start-)datum: 03 november 2017 | dag: vrijdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: najaar 2017
Het belang van het antiek-Griekse theater blijkt niet alleen uit de doorwerking en de invloed ervan in latere eeuwen. Dichters, prozaschrijvers, beeldend kunstenaars, cineasten en choreografen he...

Afbeelding bij My home is my castle   WACHTLIJST
My home is my castle WACHTLIJST
Interieurs uit de 17e, 18e en 19e eeuw

Leergang My home is my castle
Hogeschool Utrecht | Geschiedenis | (start-)datum: 07 november 2017 | dag: dinsdag | tijd: 14:00 - 16:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

De minicursus Geschiedenis van de interieurs uit de 17e, 18e, en 19e eeuw geeft een overzicht van de ontwikkeling van de interieurarchitectuur en inrichting in deze periode. De nadruk ligt op d...

Afbeelding bij Humanisme en religie in het denken van de vroege middeleeuwen
Humanisme en religie in het denken van de vroege middeleeuwen
Van Augustinus naar Averroës

Leergang De mens als vraag naar de mens
Universiteit voor Humanistiek | Humanistiek | (start-)datum: 09 november 2017 | dag: donderdag | tijd: 13:00 - 15:00 uur | locatie: Binnenstad Utrecht | seizoen: najaar 2017

In de leergang 'De mens als vraag naar de mens' bestuderen we de geschiedenis van humanisme en religie. We concentreren ons daarbij op de Joodse, Christelijke en Islamitische tradities, die s...

Afbeelding bij Oorlog, ondergang en rechtspraak op de Wadden
Oorlog, ondergang en rechtspraak op de Wadden
Universiteit Utrecht | Geschiedenis | (start-)datum: 09 november 2017 | dag: donderdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017
In deze cursus van drie colleges, staan de Waddeneilanden weer centraal. Ongeveer vanaf de 16de eeuw tot nu met als thema geweld. Geweld van de natuur, geweld van de mens en de gevolgen van dat g...

Afbeelding bij Het Wilde Oosten
Het Wilde Oosten
Schuivend grensland tussen Europa en Rusland

Leergang Ontdekkingstocht in het Wilde Oosten
Hogeschool Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 09 november 2017 | dag: donderdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

In 1991 viel de superpower Sovjet-Unie onverwachts uiteen in 15 onafhankelijke staten. Europa heeft hierdoor aan haar oostgrens te maken gekregen met een reeks nieuwe instabiele buurstaten, die z...

Afbeelding bij Globalisering en mileu
Globalisering en mileu
Maken ongelijkheid en toenemende milieuproblemen een einde aan de globalisering?

Universiteit Utrecht | Economie en recht | (start-)datum: 10 november 2017 | dag: vrijdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017
Globalisering heeft de wereld veel gebracht. De onzichtbare hand van Adam Smith en de leer van de comparatieve voordelen van David Ricardo hebben de welvaart doen stijgen en de gemiddelde leven...

Afbeelding bij De Spaanse Burgeroorlog 1936-1939
De Spaanse Burgeroorlog 1936-1939
Een allesbeslissende strijd tussen het Goede en het Kwade

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Geschiedenis | (start-)datum: 10 november 2017 | dag: vrijdag | tijd: 10:30 - 12:30 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: najaar 2017
De Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) tussen de linkse republikeinen en de rechtse nationalisten was voor veel Europeanen en Amerikanen veel meer dan een binnenlands conflict. Het ging om een voor ...

Afbeelding bij Filosofie in Middeleeuwen en Renaissance
Filosofie in Middeleeuwen en Renaissance
Leergang Geschiedenis van de filosofie
Universiteit Utrecht | Wijsbegeerte | (start-)datum: 13 november 2017 | dag: maandag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

In de middeleeuwen bereikt de wijsbegeerte, als 'dienstmaagd der godgeleerdheid', West-Europa en Nederland. Moslimgeleerden hebben Aristoteles doorgegeven aan joden en christenen. Aan de eers...

Afbeelding bij Tussen macht en idealen
Tussen macht en idealen
Europa en de VS in de wereldpolitiek

Leergang Politiek, filosofie & journalistiek
Hogeschool Utrecht | Wijsbegeerte | (start-)datum: 14 november 2017 | dag: dinsdag | tijd: 13:00 - 14:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

In de voorbije eeuwen domineerden eerst Europa en later de VS de internationale politiek. Aan het begin van de 21e eeuw tekent zich een multipolaire wereld af, waarin ook staten als Rusland en ...

Afbeelding bij Houdbaarheid van democratie
Houdbaarheid van democratie
Universiteit Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 15 november 2017 | dag: woensdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017
De kracht van het nieuwe populisme (zoals in de VS, bij de Brexit, in andere EU-landen) heeft als gevolg dat velen voorstellen om de represen¬ta¬tieve democratie te hervormen, door bij voorbeel...

Afbeelding bij Leren van vreemden
Leren van vreemden
Wat kunnen andere culturen ons eigenlijk leren?

Universiteit Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 15 november 2017 | dag: woensdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017
Onze samenleving verandert snel door politieke omwentelingen en technologische ontwikkelingen. Op zoek naar 'onze' identiteit in de confrontatie met de 'ander', is cultuur een...

Afbeelding bij Hallo, is daar iemand?
Hallo, is daar iemand?
Over leven in het heelal

Universiteit Utrecht | Natuurwetenschappen | (start-)datum: 16 november 2017 | dag: donderdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017
Al duizenden jaren vragen mensen zich af of de aarde het enige hemellichaam is waar leven is. Op sterren kan geen leven zijn: die bestaan uit gas en zijn te heet. Op planeten is leven mogelijk,...

Afbeelding bij De aarde is een grote magneet
De aarde is een grote magneet
Universiteit Utrecht | Natuurwetenschappen | (start-)datum: 16 november 2017 | dag: donderdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017
Het kompas kwam rond 1100 AD naar Europa: een magisch instrument dat zich altijd aangetrokken voelde naar hetzelfde punt. Ook al begreep men toen nog niet wat een noordpool was. Pas in 1600 ontde...

Afbeelding bij De unieke stad, massatoerisme en stedenbouw
De unieke stad, massatoerisme en stedenbouw
Hogeschool Utrecht | Kunst en muziek | (start-)datum: 22 november 2017 | dag: woensdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017
Menig grote stad in Europa - zoals Amsterdam - gaat nu gebukt onder massatoerisme. We maakten onze steden kennelijk zo uniek en aantrekkelijk dat we nu maatregelen moeten treffen.

I...

Afbeelding bij Zeven bijzondere culturele vrouwen
Zeven bijzondere culturele vrouwen
Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Kunst en muziek | (start-)datum: 22 november 2017 | dag: woensdag | tijd: 14:00 - 16:00 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: najaar 2017
Na twee succesvolle cursussen over vrouwen in kunst en cultuur komen in deze cyclus 7 andere bijzondere vrouwen aan bod.

* Mata Hari (1876-1917):het Fries Museum organiseert een gro...

Afbeelding bij Bach in de advent- en kersttijd
Bach in de advent- en kersttijd
Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Kunst en muziek | (start-)datum: 22 november 2017 | dag: woensdag | tijd: 13:30 - 16:00 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: najaar 2017
“De cantates van Johann Sebastian Bach behoren tot de grootste schatten van de westerse kunst. Maar hun wereld is niet (meer) onze wereld”, aldus de eminente Bach-kenner Christoph Wolff. Deze c...

Afbeelding bij Een bezoek aan Amsterdamse Stadspaleizen WACHTLIJST
Een bezoek aan Amsterdamse Stadspaleizen WACHTLIJST
Hogeschool Utrecht | Specials | (start-)datum: 23 november 2017 | dag: donderdag | tijd: 12:00 - 16:00 uur | locatie: Amsterdam | seizoen: najaar 2017
Ter afsluiting van de cursus Interieurs in de 17e, 18e en 19e eeuw (my home is my castle) bezoeken wij drie monumentale grachten¬panden in Amsterdam maar deze kan ook los gevolgd worden.
...

Afbeelding bij Van oersoep tot oermens
Van oersoep tot oermens
Hogeschool Utrecht | Natuurwetenschappen | (start-)datum: 23 november 2017 | dag: donderdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017
In elke cultuur bestaat een overlevering over een tijd dat de aarde nog woest en ledig was. Wateren omspoelden de aarde. Daarboven een atmosfeer met vooral stikstof en koolzuurgas. Een oersoep wa...

Afbeelding bij Een bezoek aan Amsterdamse Stadspaleizen WACHTLIJST
Een bezoek aan Amsterdamse Stadspaleizen WACHTLIJST
Hogeschool Utrecht | Specials | (start-)datum: 28 november 2017 | dag: dinsdag | tijd: 12:00 - 16:00 uur | locatie: Amsterdam | seizoen: najaar 2017
Ter afsluiting van de cursus Interieurs in de 17e, 18e en 19e eeuw (my home is my castle) bezoeken wij drie monumentale grachten¬panden in Amsterdam maar deze kan ook los gevolgd worden.
...

Afbeelding bij Algemene relativiteitstheorie
Algemene relativiteitstheorie
Deel 4 - Gevorderden

Deel 4 van de reeks Relativiteitstheorie
Universiteit Utrecht | Natuurwetenschappen | (start-)datum: 30 november 2017 | dag: donderdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

Al snel na 1905 besefte Einstein dat de speciale relativiteitstheorie nog één groot manco had; de gravitatietheorie van Newton was er strijdig mee. Zijn oplossing was even geniaal als simpel: z...

Afbeelding bij HOVO Café Utrecht debat over het thema Van Reformatie naar verzoening
HOVO Café Utrecht debat over het thema Van Reformatie naar verzoening
500 jaar later, is het tijd voor een evaluatie?

Hogeschool Utrecht | Specials | (start-)datum: 13 december 2017 | dag: woensdag | tijd: 14:00 - 17:00 uur | locatie: Binnenstad Utrecht | seizoen: najaar 2017
Het vertrouwde beeld van de Reformatie in de geschiedenis¬boekjes toont Luther die zijn stellingen aan de deur spijkerde in Wittenberg. En voor ons land; heiligenbeelden die met geweld bestor...

Afbeelding bij 6-daagse cultuur- en natuurreis naar Zweden
6-daagse cultuur- en natuurreis naar Zweden
In de voetsporen van Karin Larsson (1859-1928)

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Kunst en muziek | (start-)datum: 24 mei 2018 | dag: | tijd: - uur | locatie: | seizoen: voorjaar 2018
Karin Larsson was een bijzondere kunstenares. Ze schilderde, weefde en ontwierp meubels. Voor haar man, de schilder Carl Larsson, was ze een grote inspiratiebron.
We vliegen vanaf Amsterda...

Afbeelding bij 19-daagse studiereis naar China's buitengewesten
19-daagse studiereis naar China's buitengewesten
De perifere westelijke berggebieden van Yunnan en Chinees Tibet

Universiteit Utrecht | Geschiedenis | (start-)datum: 19 juni 2018 | dag: dinsdag | tijd: - uur | locatie: | seizoen: voorjaar 2018
o.l.v. Drs. Johan Borchert & Dr. Leo van Grunsven

China heeft de laatste decennia een opzienbarende metamorfose ondergaan. Het nieuwe China is tot in de verste uithoeken van het ...

dinsdag uur 19 juni 2018

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: