line
ZOEK CURSUS OP:


line
line
mens en maatschappij

Alle activiteiten

Afbeelding bij De Russische ziel in de periode 1917-1991
De Russische ziel in de periode 1917-1991
Leergang De 'Russische Ziel'
Universiteit Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 20 september 2017 | dag: woensdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: 20 sept: Buys Ballotgebouw, zaal 0.79, Princetonplein 5, De Uithof-Utrecht. Overige data: zie boven. | seizoen: najaar 2017

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Oktoberrevolutie plaatsvond. De gevolgen hiervan (tot 1991) behandelen we in deze cursus. Eerst komen de belangrijkste regeringsleiders in hun sociaalhis...

Afbeelding bij Het Midden-Oosten in het Nieuws
Het Midden-Oosten in het Nieuws
Leergang Het Midden-Oosten in het nieuws
Hogeschool Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 29 september 2017 | dag: vrijdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: UU-Ruppertgebouw, Leuvenlaan 19-21, 3584 CE Utrecht-De Uithof. 29/9: zaal 111; 6+13/10: zaal C; 27/10: 111; 3/11:B; 10+17/11:vUnnikgeb.zaal 201, Heidelbergln 2;; 24/11: Rupp.111 | seizoen: najaar 2017

Sinds de Arabische opstand van 2011 is het Midden-Oosten het toneel van chaos en geweld. Van de gedroomde democratie is weinig terechtgekomen. Ineen¬stortende staten, oorlogen, extremistische g...

Afbeelding bij Op zoek naar geluk
Op zoek naar geluk
Leergang Toegepaste psychologie
Hogeschool Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 12 oktober 2017 | dag: donderdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof, Padualaan 101, 12 okt., zaal 0.210, 26 okt. + 2 + 9 nov., zaal 2.307 | seizoen: najaar 2017

In het najaar van 2016 is het eerste deel van de cursus Op zoek naar geluk? gegeven. Daarin is een aantal thema's aan de orde gekomen, zoals de stand van zaken op het gebied van onderzoek van ...

Afbeelding bij Het Wilde Oosten
Het Wilde Oosten
Schuivend grensland tussen Europa en Rusland

Leergang Ontdekkingstocht in het Wilde Oosten
Hogeschool Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 09 november 2017 | dag: donderdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof , Olympos, Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht,l Marius Buiting zaal | seizoen: najaar 2017

In 1991 viel de superpower Sovjet-Unie onverwachts uiteen in 15 onafhankelijke staten. Europa heeft hierdoor aan haar oostgrens te maken gekregen met een reeks nieuwe instabiele buurstaten, die...

Afbeelding bij Leren van vreemden
Leren van vreemden
Wat kunnen andere culturen ons eigenlijk leren?

Universiteit Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 15 november 2017 | dag: woensdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Buys Ballotgebouw, Princetonplein 5, De Uithof-Utrecht - 15/11:071; 22+29/11+6/12:069; 13/12:219; 20/12:020 | seizoen: najaar 2017
Onze samenleving verandert snel door politieke omwentelingen en technologische ontwikkelingen. Op zoek naar 'onze' identiteit in de confrontatie met de 'ander' is cultuur een punt van debat...

Afbeelding bij Houdbaarheid van democratie
Houdbaarheid van democratie
Universiteit Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 15 november 2017 | dag: woensdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017
De kracht van het nieuwe populisme (zoals in de VS, bij de Brexit, in andere EU-landen) heeft als gevolg dat velen voorstellen om de represen¬ta¬tieve democratie te hervormen, door bij voorbeel...

Afbeelding bij Dictators
Dictators
De sterkste mannen, terug van weggeweest?

Hogeschool Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 30 januari 2018 | dag: dinsdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: voorjaar 2018
Tot voor kort gold de twintigste eeuw als de eeuw van de dictators en de totalitaire systemen. In het nieuwe millennium zouden democratie en vrijheid zegevieren en wereldwijd de norm worden. We...

Afbeelding bij Over de aantrekkingskracht van religie
Over de aantrekkingskracht van religie
"De verbeelding aan de macht!"

Universiteit Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 30 januari 2018 | dag: dinsdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: voorjaar 2018
Vijftig jaar geleden (1968) was l'imagination au pouvoir! hét adagium van de studentenopstand in Parijs. Maar eigenlijk is verbeelding altijd aan de macht geweest: verbeelding van het eeuwige ...

Afbeelding bij De Islam en West-Europa
De Islam en West-Europa
"De wording van een islamitische beschaving en zijn invloed op de ontwikkelingen in Europa"

Hogeschool Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 31 januari 2018 | dag: woensdag | tijd: 10:00 - 12:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: voorjaar 2018
Het beeld van de islam wordt in het westen momenteel sterk bepaald door de actualiteit; de geschiedenis wordt daarbij vaak over het hoofd gezien. De relaties tussen Europa en de islam of de islam...

Afbeelding bij Tweedracht in de Palestijnse samenleving
Tweedracht in de Palestijnse samenleving
'We haten elkaar meer dan de joden'

Universiteit Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 07 februari 2018 | dag: woensdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: voorjaar 2018
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw strijden de Palestijnen voor een onafhankelijke staat. Zelden duurde een revolutie zo lang. Hoe komt het dat er nog geen Palestijnse staat is? Het meest...

Afbeelding bij China's verscheidenheid in verandering
China's verscheidenheid in verandering
Modernisering en minderheden in de 'buitengewesten'

Universiteit Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 21 maart 2018 | dag: woensdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: voorjaar 2018
Deze cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft het deel dat vooraf gaat aan de studiereis naar China in voorjaar 2018 (zie studiereizen). Dit deel wordt in Utrecht gegeven. Het twe...

Afbeelding bij Over de democratie in Amerika
Over de democratie in Amerika
Van Tocqueville tot Trump

Hogeschool Utrecht | Mens en maatschappij | (start-)datum: 29 maart 2018 | dag: donderdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: voorjaar 2018
Wat is een democratie? En hoe houden wij haar in stand? Tijdens deze HOVO-cursus bespreken wij de klassieker Over de democratie in Amerika. In het boek onderzoekt en beschrijft de Franse aristo...

donderdag 13:15 uur start 29 maart 2018 (3x)

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: