line
ZOEK CURSUS OP:


line
line
wijsbegeerte

Alle activiteiten

Afbeelding bij Driedaagse studiereis filosofie, kunst en wandelen in de Thierache - INSCHRIJVINGSSTOP
Driedaagse studiereis filosofie, kunst en wandelen in de Thierache - INSCHRIJVINGSSTOP
Het landschap in de beeldende kunst

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Wijsbegeerte | (start-)datum: 12 oktober 2017 | dag: | tijd: - uur | locatie: Frankrijk | seizoen: najaar 2017
Dit jaar is er op het fraaie Bel Any (www.belany.com), na enkele jaren, weer een HOVO cursus! Filosoferen over landschap staat ook dit keer centraal, maar nu gezien vanuit de beeldende kunst: s...

Afbeelding bij De weg van het mensenleven WACHTLIJST
De weg van het mensenleven WACHTLIJST
Een filosofisch onderzoek naar zin, zinloosheid en zingeving

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Wijsbegeerte | (start-)datum: 13 oktober 2017 | dag: vrijdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort, zaal C2.46 | seizoen: najaar 2017
Filosofie is het al duizenden jaren durende gesprek van de mens met zichzelf. Wat filosofie is, licht op in het filosoferen zelf. Bijvoorbeeld in de bezinning op het menselijk bestaan. Filosofi...

Afbeelding bij Filosofie in Middeleeuwen en Renaissance
Filosofie in Middeleeuwen en Renaissance
Leergang Geschiedenis van de filosofie
Universiteit Utrecht | Wijsbegeerte | (start-)datum: 13 november 2017 | dag: maandag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: University College, Adam Smithgeb., zaal 111, Kriekenpitplein 21-22, Utrecht. | seizoen: najaar 2017

In de middeleeuwen bereikt de wijsbegeerte, als 'dienstmaagd der godgeleerdheid', West-Europa en Nederland. Moslimgeleerden hebben Aristoteles doorgegeven aan joden en christenen. Aan de eers...

Afbeelding bij Tussen macht en idealen
Tussen macht en idealen
Europa en de VS in de wereldpolitiek

Leergang Politiek, filosofie & journalistiek
Hogeschool Utrecht | Wijsbegeerte | (start-)datum: 14 november 2017 | dag: dinsdag | tijd: 13:00 - 14:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

In de voorbije eeuwen domineerden eerst Europa en later de VS de internationale politiek. Aan het begin van de 21e eeuw tekent zich een multipolaire wereld af, waarin ook staten als Rusland en ...

Afbeelding bij Nietzsche en het dilemma van goed en kwaad
Nietzsche en het dilemma van goed en kwaad
Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Wijsbegeerte | (start-)datum: 06 februari 2018 | dag: dinsdag | tijd: 10:30 - 12:30 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: voorjaar 2018
“We zijn onbekenden voor onszelf, wij mensen van de kennis, we kennen onszelf niet”. Zo begint Nietzsche zijn voorrede van 'De Genealogie van de moraal'.
In de Genealogie schrijft Niet...

Afbeelding bij De actualiteit van de Griekse tragedie
De actualiteit van de Griekse tragedie
Wat betekent het om een leider te zijn?

Universiteit Utrecht | Wijsbegeerte | (start-)datum: 06 februari 2018 | dag: dinsdag | tijd: 11:00 - 12:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: voorjaar 2018
In deze reeks hoorcolleges gaan we dieper in op het begrip leiderschap en onderzoeken we aan de hand van voorbeelden uit de Griekse tragedie hoe de leiders uit de 5e eeuw voor Chr. omgingen met...

Afbeelding bij Empathie in mens en samenleving - deel 2
Empathie in mens en samenleving - deel 2
Deel 2

Hogeschool Utrecht | Wijsbegeerte | (start-)datum: 06 februari 2018 | dag: dinsdag | tijd: 13:00 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: voorjaar 2018
Dit is het tweede deel van de leergang 'Empathie in mens en samenleving' maar kan ook goed los gevolgd worden.
In Empathie deel 1 ging het om het belang van empathie in heden, verleden e...

Afbeelding bij De weg van het mensenleven deel 2
De weg van het mensenleven deel 2
Een filosofisch onderzoek naar zin, zinloosheid en zingeving

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Wijsbegeerte | (start-)datum: 09 februari 2018 | dag: vrijdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: voorjaar 2018
Deze cursus is deel 2 van de Leergang 'De weg van het mensenleven' maar kan ook goed los gevolgd worden.
Filosofie is het al duizenden jaren durende gesprek van de mens met zichzelf. Wat...

Afbeelding bij Leven zonder zelf
Leven zonder zelf
De belofte van een 'naturalistisch' mensbeeld

Hogeschool Utrecht | Wijsbegeerte | (start-)datum: 22 februari 2018 | dag: donderdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: voorjaar 2018
Mede onder invloed van de neurowetenschap, is ons mensbeeld langzaam aan het verschuiven. Waren we ooit door God geschapen en wezens met een vrije wil en een eeuwig bestaande ziel, nu zijn we b...

Afbeelding bij Filosofen over de verhouding geloof en rede
Filosofen over de verhouding geloof en rede
Universiteit Utrecht | Wijsbegeerte | (start-)datum: 05 maart 2018 | dag: maandag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: voorjaar 2018
Deze cursus is gekoppeld aan het debat 'Filosofie is tolerantie!' op woensdag 14 maart 2018. Bij deelname aan de cursus krijgt u een extra consumptiebon voor het Hovo Caf (zie het cursusaanb...

Afbeelding bij Filosoferen en wandelen
Filosoferen en wandelen
Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Wijsbegeerte | (start-)datum: 23 maart 2018 | dag: vrijdag | tijd: 10:00 - 16:00 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: voorjaar 2018
Friedrich Nietzsche (1844-1900) was een fervent wandelaar en zijn boeken moesten de frisse lucht van buiten ademen. Nietzsches' diepzinnige en baldadige filosofie, heeft veel raakpunten met de...

vrijdag 10:00 uur start 23 maart 2018 (5x)

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: