line
ZOEK CURSUS OP:


line
line
wijsbegeerte

Alle activiteiten

Afbeelding bij Varen op het zand en treinen in het veen
Varen op het zand en treinen in het veen
Over het breekpunt in de geschiedenis van de snelheid

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Wijsbegeerte | (start-)datum: 18 juli 2017 | dag: dinsdag | tijd: 10:30 - 15:30 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: zomer 2017
In de tweede helft van de negentiende eeuw vindt in Nederland een definitieve omslag plaats van middeleeuws landschapsbeheer naar moderne organisatiestructuren. Het aanvankelijk 'lege land' -...

Afbeelding bij Driedaagse studiereis filosofie, kunst en wandelen in de Thierache
Driedaagse studiereis filosofie, kunst en wandelen in de Thierache
Het landschap in de beeldende kunst

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Wijsbegeerte | (start-)datum: 12 oktober 2017 | dag: | tijd: - uur | locatie: Frankrijk | seizoen: najaar 2017
Dit jaar is er op het fraaie Bel Any (www.belany.com), na enkele jaren, weer een HOVO cursus! Filosoferen over landschap staat ook dit keer centraal, maar nu gezien vanuit de beeldende kunst: s...

Afbeelding bij De weg van het mensenleven
De weg van het mensenleven
Een filosofisch onderzoek naar zin, zinloosheid en zingeving

Hogeschool Utrecht-Amersfoort | Wijsbegeerte | (start-)datum: 13 oktober 2017 | dag: vrijdag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: HUA-De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort | seizoen: najaar 2017
Filosofie is het al duizenden jaren durende gesprek van de mens met zichzelf. Wat filosofie is, licht op in het filosoferen zelf. Bijvoorbeeld in de bezinning op het menselijk bestaan. Filosofi...

Afbeelding bij Filosofie in Middeleeuwen en Renaissance
Filosofie in Middeleeuwen en Renaissance
Leergang Geschiedenis van de filosofie
Universiteit Utrecht | Wijsbegeerte | (start-)datum: 13 november 2017 | dag: maandag | tijd: 13:15 - 15:00 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

In de middeleeuwen bereikt de wijsbegeerte, als 'dienstmaagd der godgeleerdheid', West-Europa en Nederland. Moslimgeleerden hebben Aristoteles doorgegeven aan joden en christenen. Aan de eers...

Afbeelding bij Tussen macht en idealen
Tussen macht en idealen
Europa en de VS in de wereldpolitiek

Leergang Politiek, filosofie & journalistiek
Hogeschool Utrecht | Wijsbegeerte | (start-)datum: 14 november 2017 | dag: dinsdag | tijd: 13:00 - 14:45 uur | locatie: Utrecht-De Uithof (vermelding zodra 't bekend is) | seizoen: najaar 2017

In de voorbije eeuwen domineerden eerst Europa en later de VS de internationale politiek. Aan het begin van de 21e eeuw tekent zich een multipolaire wereld af, waarin ook staten als Rusland en ...

dinsdag 13:00 uur start 14 november 2017 (6x)

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: