Leergangen

Soms wordt een serie cursussen verspreid over meerdere semesters of cursusjaren gegeven, rond een thema of rond meerdere disciplines. We noemen dat een leergang. U kunt een cursus die deel uitmaakt van een leergang ook als losse cursus volgen.

Kunst en cultuur

Geschiedenis van de Klassieke Muziek – vijfdelig | Joop van Velzen MSc/MA | Utrecht

Okt-nov 2022 Deel 1: De geschiedenis van de klassieke muziek; Van de Oudheid, via Mesopotamië en Egypte tot en met de Middeleeuwen

Febr-mrt 2023 Deel 2: De geschiedenis van de klassieke muziek; Renaissance, Barok en Rococo

Okt-nov 2023 Deel 3: De geschiedenis van de klassieke muziek; Classicisme en de romantiek

Febr-mrt 2024 Deel 4: De geschiedenis van de klassieke muziek; Naar een nieuwe tijd. (muziek in het Impressionisme en Expressionisme)

Okt-nov 2024 Deel 5: De geschiedenis van de klassieke muziek; Moderne klassieke muziek (muziek in de twintigste en eenentwintigste eeuw)

Geschiedenis van de Klassieke Muziek – vijfdelig | Joop van Velzen MSc/MA | Nijmegen

Febr-apr 2024 Deel 1: De geschiedenis van de klassieke muziek; Van de Oudheid, via Mesopotamië en Egypte t/m de Middeleeuwen

Okt-nov 2024 Deel 2: De geschiedenis van de klassieke muziek; renaissance, barok en rococo

Febr-mrt 2025 Deel 3: De geschiedenis van de klassieke muziek; classicisme en de romantiek

Okt-nov 2025 Deel 4: De geschiedenis van de klassieke muziek; Naar een nieuwe tijd. (muziek in het Impressionisme en Expressionisme)

Febr-mrt 2026 Deel 5: De geschiedenis van de klassieke muziek; Moderne klassieke muziek (muziek in de twintigste en eenentwintigste eeuw)

Geschiedenis van de Klassieke Muziek – vijfdelig | Joop van Velzen MSc/MA | Woensdag 15.00-16.45 uur  | Rotterdam

Okt-nov. 2023 Deel 1: De geschiedenis van de klassieke muziek; Van de Oudheid, via Mesopotamië en Egypte t/m de Middeleeuwen

Febr-mrt 2024 Deel 2: De geschiedenis van de klassieke muziek; Renaissance, Barok en Rococo

Okt-nov. 2024 Deel 3: De geschiedenis van de klassieke muziek; Classicisme en de romantiek

Febr-mrt 2025 Deel 4: De geschiedenis van de klassieke muziek; Naar een nieuwe tijd. (muziek in het Impressionisme en Expressionisme)

Okt-nov 2025 Deel 5: De geschiedenis van de klassieke muziek; Moderne klassieke muziek (muziek in de twintigste en eenentwintigste eeuw)

Kunst- en cultuurgeschiedenis – Het verhaal van de kunst – achtdelig | dr. Kathleen Nieuwenhuisen | Utrecht

Febr-apr 2023 Deel 1: Vanuit de grotten naar Byzantium. Kunst van de prehistorie, Egyptenaren, oude Grieken, Romeinen, vroege christenen en Byzantijnen

Sept-nov 2023 Deel 2: Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen. Een periode van vernieuwing in Europa (vijfde tot elfde eeuw)

Febr-apr 2024 Deel 3: De kunst van heersers: kerk, adel en vermogende burgers. Over romaanse, gotische en vroege renaissance kunst in Europa (elfde tot vijftiende eeuw)

Sept-nov 2024 Deel 4: Het toppunt bereikt. Over kunst van de hoge renaissance in Toscane, Rome, Venetië, Noord-Italië, Duitsland en de Nederlanden (zestiende eeuw)

Febr-apr 2025 Deel 5: Crisis in de kunst! Over kunst van maniëristen, protestanten en katholieken in Europa en Holland (zestiende en zeventiende eeuw)

Sept-nov 2025 Deel 6: Spektakel, revolutie en rede. Barok, Hollandse genreschilderkunst, Rococo en Neoclassicisme (1600-1800)

Febr-apr 2026 Deel 7: Permanente revolutie. De wording van de vroegmoderne kunst in de negentiende eeuw

Sept-nov 2026 Deel 8.1: De triomf van het (post)modernisme. Kunst in Europa en Amerika (1900-1945)

Febr-apr 2027 Deel 8.2: De triomf van het (post)modernisme. Kunst in Europa en Amerika (1945-2021)

Kunst- en cultuurgeschiedenis – Het verhaal van de kunst – achtdelig | dr. Kathleen Nieuwenhuisen | Rotterdam

Okt-nov 2023 Deel 1: Vanuit de grotten naar Byzantium. Kunst van de prehistorie, Egyptenaren, oude Grieken, Romeinen, vroege christenen en Byzantijnen

Febr-mrt 2024 Deel 2: Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen. Een periode van vernieuwing in Europa (vijfde tot elfde eeuw)

Okt-nov 2024 Deel 3: De kunst van heersers: kerk, adel en vermogende burgers. Over romaanse, gotische en vroege renaissance kunst in Europa (elfde tot vijftiende eeuw)

Mrt-apr 2025 Deel 4: Het toppunt bereikt. Over kunst van de hoge renaissance in Toscane, Rome, Venetië, Noord-Italië, Duitsland en de Nederlanden (zestiende eeuw)

Okt-nov 2025 Deel 5: Crisis in de kunst! Over kunst van maniëristen, protestanten en katholieken in Europa en Holland (zestiende en zeventiende eeuw)

Mrt-apr 2026 Deel 6: Spektakel, revolutie en rede. Barok, Hollandse genreschilderkunst, Rococo en Neoclassicisme (1600-1800)

Okt-nov 2026 Deel 7: Permanente revolutie. De wording van de vroegmoderne kunst in de negentiende eeuw

Mrt-apr 2027 Deel 8.1: De triomf van het (post)modernisme. Kunst in Europa en Amerika (1900-1945)

Nov-dec 2027 Deel 8.2: De triomf van het (post)modernisme. Kunst in Europa en Amerika (1945-2021)

Perspectieven op architectuur en stedenbouw – vierdelig | drs. Irmgard van Koningsbruggen | Donderdag 11.00-12.45 uur | Utrecht

Najaar 2024 Deel 1: Middeleeuwen tot 1500

Najaar 2025 Deel 2: Renaissance, barok en classicisme

Najaar 2026 Deel 3: De lange, veelzijdige 19e eeuw

Najaar 2027 Deel 4: Modern en hedendaags

Mens- en maatschappijwetenschappen

‘De Russische ziel’: Nationalisme in Rusland – ofwel de tragedie van een volk – vierdelig | Mw. dr. R. Leenders | Utrecht

Okt-nov 2023 Deel 1: De ‘Russische ziel’ 1700-1850: Nationalisme in Rusland

Okt-nov 2024 Deel 2: De ‘Russische ziel’ 1850-1917: Nationalisme in Rusland

Okt-nov 2025 Deel 3: De ‘Russische ziel’ 1917-1991: Nationalisme in Rusland

Okt-nov 2026 Deel 4: De ‘Russische ziel’ na 1991: Nationalisme in Rusland

De mens als vraag naar de mensDenkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis – zesdelig | prof. dr. Laurens ten Kate | Rotterdam

Febr-apr 2024 Deel 1: Van Mozes naar Efraïm de Syriër

Febr-apr 2025 Deel 2: Van Augustinus naar Averroës

Febr-apr 2026 Deel 3: Van Maimonides naar Palamas

Febr-apr 2027 Deel 4: Van Erasmus naar Schleiermacher

Febr-apr 2028 Deel 5: Van Kierkegaard naar Buber

Febr-apr 2029 Deel 6: Van Bultmann naar Moltmann

Natuurwetenschappen en geneeskunde

‘Relativiteitstheorie’  – vierdelig | dr. Harm van der Lek | Utrecht

Jan 2024 Deel 1: Hoe zelf te bedenken: E=mc2?

Febr-mrt 2024 Deel 2: Wiskunde voor de relativiteitstheorie

Najaar 2024 Deel 3: Speciale relativiteitstheorie middenniveau

Voorjaar 2025 Deel 4: Algemene relativiteitstheorie gevorderden

Wijsbegeerte

‘Philosophy of mind’ – driedelig | Robert Keurntjes MA | Utrecht

Febr-apr 2024 Deel 1: ‘Bewustzijn’, een filosofische kwestie

Febr-apr 2025 Deel 2: Persoonlijke identiteit: wat maakt mij tot ‘persoon’ en dat ik na verloop van tijd nog kan zeggen dat ik dezelfde persoon ben

Febr-apr 2026 Deel 3: Vrije wil

Geschiedenis van de filosofie – vierdelig | dr. Maarten van Houte, prof. dr. Johannes van Ophuijsen, prof. dr. Teun Tieleman en prof. dr. Paul Ziche | Utrecht

Okt-nov 2022 Deel 1: Filosofie van de klassieke oudheid

Voorjaar 2024 Deel 2: Filosofie in middeleeuwen en renaissance

Voorjaar 2025 Deel 3: Vroegmoderne filosofie (zeventiende – achttiende eeuw)

Voorjaar 2026 Deel 4: Moderne en hedendaagse filosofie

De mens als vraag naar de mens: Denkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis  – zesdelig | prof. dr. Laurens ten Kate | Utrecht

Nov-jan 2022/23 Deel 1: Van Mozes naar Efraïm de Syriër

Nov-jan 2023/24 Deel 2: Van Augustinus naar Averroës

Nov-jan 2024/25 Deel 3: Van Maimonides naar Palamas

Nov-jan 2025/26 Deel 4: Van Erasmus naar Schleiermacher

Nov-jan 2026/27 Deel 5: Van Kierkegaard naar Buber

Nov-jan 2027/28 Deel 6:Van Bultmann naar Moltmann