Leergangen

Leergangen 2020

Soms wordt een serie cursussen verspreid over meerdere semesters of cursusjaren gegeven, rond een thema of rond meerdere disciplines. We noemen dat een leergang. U kunt een cursus die deel uitmaakt van een leergang ook als losse cursus volgen.

Geschiedenis

De DDR-Terug van weggeweest? – meerdelig | Anja Fricke BA | Vrijdag 11.00-12.45 uur

Nov-dec 2019 Deel 1: De DDR-Terug van weggeweest?

Febr-mrt 2020 Deel 2: De DDR-Terug van weggeweest?

Jan-febr 2021: DDR-spionage: ‘… Mijn naam is Stiller, Werner Stiller …’

April 2021 Deel 3: 6-daagse studiereis – De DDR vandaag

Okt-nov 2021 Deel 4: De DDR-Terug van weggeweest?

De geschiedenis en cultuur van het oude Egypte. ­– meerdelig | drs. Huub Pragt | Donderdag 10.00-11.45 uur

Juli 2019 Deel 1: Egypte-Amarnaperiode

Okt-nov 2019 Deel 2: Cultuur van het Oude Egypte

Febr-mrt 2020 Deel 3: Egyptische Beeldsymboliek

Febr-mrt 2021 Deel 4: De grote farao’s van Egypte

De Middeleeuwen als spiegel van het heden – meerdelig | dr. Llewellyn Bogaers | Woensdag 14.30-16.00 uur.

Sept-nov 2019 Deel 1: Buurtleven door de eeuwen heen

Febr-april 2020: Deel 2: Jeroen Bosch en Pieter Bruegel

Febr-april 2021 Deel 3: Het middeleeuws ambacht centraal

Op cultuurhistorische rondreis door het Wilde Oosten – meerdelig | dr. Karel Onwijn | Donderdag 11.00-12.45 uur

Nov-dec 2018 Deel 1: Onbekend erfgoed

Mrt-april 2019 Deel 2: Op ontdekkingstocht in het Balticum

Mei 2019 Deel 3: Studiereis naar het Balticum

Nov-dec 2019 Deel 4: Op ontdekkingstocht in ‘Grensland’

Mrt-april 2020 Deel 5: Sovjetfilms in retrospectief (Georgië)

Mrt-april 2020 Deel 6: Op ontdekkingstocht in Zuidelijke Kaukasus

Sept-okt 2020 Deel 7: Op ontdekkingstocht in de vijf ‘Stans’

Nov-jan 2020/21 Deel 8: Het laatste Europese ‘terra incognita’ (Wit-Rusland) 

Feb-mrt 2021 Deel 9: Het zesde werelddeel. Op cultuurhistorische ontdekkingstocht in Rusland

Mrt-april 2021 Deel 10: Op ontdekkingstocht in het Balticum

Mei + okt 2021 Deel 11: Studiereis ‘Grensland’ (Oekraïne) (is vol, extra reis okt.2021)

Aug-sept 2021 Deel 12: Studiereis ‘Het Balticum en de (Wit-) Russische grensgebieden’

Sept-nov 2021 Deel 13: Cultuur-historische kennismaking met Grensland

Kunst en cultuur

Kunst- en cultuurgeschiedenis – Het verhaal van de kunst – 8 delig | dr. Kathleen Nieuwenhuisen | Vrijdag 11.00-12.45 uur

Jan-mrt 2018 Deel 1: Van grotten tot catacomben (ca. 40.000 v.Chr.-600)

Sept-nov 2018 Deel 2: Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen. Een periode van vernieuwing in Europa (vijfde tot elfde eeuw)

Feb-mrt 2019 Deel 3: De kunst van heersers: kerk, adel en vermogende burgers. Over romaanse, gotische en vroege renaissance kunst in Europa (elfde tot vijftiende eeuw)

Sept-nov 2019 Deel 4: Het toppunt bereikt. Over kunst van de hoge renaissance in Toscane, Rome, Venetië, Noord-Italië, Duitsland en de Nederlanden (zestiende eeuw)

Jan-mrt 2020 Deel 5: Crisis in de kunst! Over kunst van maniëristen, protestanten en katholieken in Europa en Holland (16e en 17e eeuw)

Sept-dec 2020 Deel 6: Spektakel, revolutie en rede. Barok, Hollandse genreschilderkunst, Rococo en Neoclassicisme (1600-1800). (deel 1 en deel 2)

Jan-mrt 2021 Deel 7: Permanente revolutie. Kunst van de negentiende eeuw.

Sept-nov 2021 Deel 8: Artistieke beeldenstorm. Kunst van het modernisme en post­modernisme in Europa en Amerika in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Erfgoedperspectieven op architectuur en stedenbouw in Nederland: Van middeleeuwen tot heden – driedelig | drs. Irmgard van Koningsbruggen. Donderdag 11.00-12.45 uur (8).

Sept-okt 2020 Deel 1: Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur en stedenbouw 800-1600

Sept-okt 2021  Deel 2: Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur en stedenbouw 1600-1850

Sept-nov 2022 Deel 3: Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur en stedenbouw 1850-heden

Mens- en maatschappijwetenschappen

De ‘American Dream’ – vierdelig | drs. Berry van der Ende | Vrijdag 13.15-15.00 uur

Jan-febr 2020 Deel 1: ‘The American Dream’ na 9/11-heden: Romantisch ideaalbeeld of in crisis?

Mrt-april 2021 Deel 2: De ‘American Dream’ 1776-1865: Een ontwakende reus met grote beloftes.

Jan-febr 2022 Deel 3: De ‘American Dream’ 1865-1917: Het Land van de ongekende mogelijkheden.

Jan-febr 2023 Deel 4: De ‘American Dream’ in oorlog en vrede: 1917 – 9/11 in 2001

‘De Russische ziel’: Maatschappelijke veranderingen  – vierdelig | Mw. dr. R. Leenders | Woensdag 13.15-15.00 uur

Sept-okt 2019 Deel 1: De ‘Russische ziel’ 1700-1850: : Maatschappelijke veranderingen

Dec-jan 2020/21 Deel 2: De ‘Russische ziel’ 1850-1917: Maatschappelijke veranderingen.

Sept-okt 2021 Deel 3: De ‘Russische ziel’ 1917-1991: Maatschappelijke veranderingen

Sept-nov 2022 Deel 4: De ‘Russische ziel’ na 1991: Maatschappelijke veranderingen

De mens als vraag naar de mens – Denkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis – zesdelig | prof. dr. Laurens ten Kate | Donderdag 13.00-15.00 uur

Nov-jan 2016/17 Deel 1: De eerste denkers over het leven en de wereld.

Nov-jan 2017/18 Deel 2: Van Augustinus naar Averroës

Nov-jan 2018/19 Deel 3: Van Maimonides naar Palamas

Nov-jan 2019/20 Deel 4: Van Erasmus naar Schleiermacher

Nov-jan 2020/21 Deel 5: Van Kierkegaard naar Buber

Nov-jan 2021/22 Deel 6: Van Bultmann naar Moltmann

Toegepaste psychologie – tweedelig | drs. Netty Pronk-van den Hoven | Donderdag 13.15-15.00 uur

Okt-dec 2019 Deel 1: Inleiding in de toegepaste psychologie

Sept-nov 2020 Deel 2: Persoonlijkheidsleer

 

‘Zuidoost-Azië: Turbulente ontwikkeling in de eerste helft van de 21ste eeuw’ – meerdelig | dr. Leo van Grunsven | Woensdag 11.00-12.45 uur.

Feb-mrt 2021 Deel 1: In Zuidoost-Azië: Bewogen heden, ongewisse toekomst

Sept 2021 Deel 2: Studiereis naar Singapore en Maleisië

Feb-mrt 2022 Deel 3: Naties en natiestaten in Zuidoost Azië: Cultureel-maatschappelijke ontwikkeling en identiteit

Sept 2022 Deel 4: Studiereis Myanmar (incl. Bangkok, Thailand)

Feb-mrt 2023 Deel 5: In Zuidoost-Azië: Macht, gemankeerde ontwikkeling en conflict

Sept 2023 Deel 6: Studiereis Indonesië

Feb-mrt 2024 Deel 7: Zuidoost-Azië en de wereld: Van Westerse tot Chinese dominantie

Sept 2024 Deel 8: Studiereis Indochina (Cambodja, Laos, Vietnam)

NB. Programmering is tentatief; er kan nog gekozen worden voor cursus in het late najaar en reis in het voorjaar. De definitieve programmering is afhankelijk van tijdstip van opheffing van reisbeperkingen na de COVID-19 pandemie.

Natuurwetenschappen

Medische colleges van topspecialisten – meerdelig | (van steeds andere topspecialisten) prof. dr. Ronald Bleys / prof. dr. Dop Bär | Woensdag 15.15-17.00 uur

Mrt 2019 Deel 10: Medische colleges

Mrt 2020 Deel 11: Medische colleges

Mrt 2021 Deel 12: Medische colleges

Het verhaal van de aarde – tweedelig | Marcel van Schoor | Woensdag 10.00-11.45 uur

Nov-dec 2020 Deel 1: Het verhaal van de aarde.

Febr-mrt 2021 Deel 2: Het verhaal van de aarde – vervolg

Weerkunde – meerdelig | drs. Rob Groenland | Woensdag 15.15-17.00 uur

Jan-mrt 2020 Deel 1: Het ontrafelen van de weerkunde

Nov-jan 2020/21 Deel 2: Het ontrafelen van de weerkunde – vervolg

Febr-mrt 2021 Deel 3: Klimaatverandering

Wijsbegeerte

Wat kunnen wij kennen? – tweedelig | drs. Robert Keurntjes. Vrijdag 13.00-14.45 uur

Okt 2020 Deel 1: Wat kunnen wij kennen?

Nov-dec 2020 Deel 2: Wat kunnen wij kennen?

Zijn, Tijd en Leegte – tweedelig | drs. Arnold Ziegelaar. Dinsdag 13.00-14.45 uur

Nov-jan 2020/21 Deel 1: Zijn, tijd en leegte

Febr-mrt 2021 Deel 2: Zijn, tijd en leegte

Geschiedenis van de westerse filosofie – vierdelig | Dr. Maarten van Houte, prof. dr. Johannes van Ophuijsen, prof. dr. Teun Tieleman en prof. dr. Paul Ziche. Maandag 14.00-15.45 uur

Nov-jan 2020/21 Deel 1: Filosofie van de klassieke oudheid

Nov-jan 2021/22 Deel 2: Filosofie in middeleeuwen en renaissance

Nov-jan 2022/23 Deel 3: Vroegmoderne filosofie (zeventiende – achttiende eeuw)

Nov-jan 2023/24 Deel 4: Moderne en hedendaagse filosofie