Leergangen

Soms wordt een serie cursussen verspreid over meerdere semesters of cursusjaren gegeven, rond een thema of rond meerdere disciplines. We noemen dat een leergang. U kunt een cursus die deel uitmaakt van een leergang ook als losse cursus volgen.

Geschiedenis

De DDR-Terug van weggeweest? – meerdelig | Anja Fricke BA | Donderdag 13.15-15.00 uur | Utrecht

Nov-dec 2019 Deel 1: De DDR-Terug van weggeweest?

Febr-mrt 2020 Deel 2: De DDR-Terug van weggeweest?

Jan-febr 2021: DDR-spionage: ‘… Mijn naam is Stiller, Werner Stiller …’

Juni-juli 2021 Deel 3: DDR spionage

Febr-mrt 2022 Deel 4: DDR – ‘Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir’

Okt-nov. 2022: Deel 5: Kunst en cultuur in de DDR

Geschiedenis van de Klassieke Muziek te Utrecht – vijfdelig | Joop van Velzen MSc/MA |
Donderdag 11.00-12.45 uur

Okt-nov 2022 Deel 1: De geschiedenis van de klassieke muziek; Van de Oudheid, via Mesopotamië en Egypte tot en met de Middeleeuwen

Febr-mrt 2023 Deel 2: De geschiedenis van de klassieke muziek; Renaissance, Barok en Rococo

Okt-nov 2023 Deel 3: De geschiedenis van de klassieke muziek; Classicisme en de romantiek

Febr-mrt 2024 Deel 4:De geschiedenis van de klassieke muziek; Naar een nieuwe tijd. (Muziek in het Impressionisme en Expressionisme)

Okt-nov 2024 Deel 5: De geschiedenis van de klassieke muziek; Moderne klassieke muziek (muziek in de 20ste en 21ste eew)

Geschiedenis van de Klassieke Muziek te Nijmegen – vijfdelig | Joop van Velzen MSc/MA
Dinsdag 10.30-12.15 uur

Okt-nov 2022 Deel 1: De geschiedenis van de klassieke muziek; Van de Oudheid, via Mesopotamië en Egypte tot en met de Middeleeuwen

Febr-mrt 2023 Deel 2: De geschiedenis van de klassieke muziek; Renaissance, Barok en Rococo

Okt-nov 2023 Deel 3: De geschiedenis van de klassieke muziek; Classicisme en de romantiek

Febr-mrt 2024 Deel 4:De geschiedenis van de klassieke muziek; Naar een nieuwe tijd. (Muziek in het Impressionisme en Expressionisme)

Okt-nov 2024 Deel 5: De geschiedenis van de klassieke muziek; Moderne klassieke muziek (muziek in de 20ste en 21ste eew)

De Middeleeuwen als spiegel van het heden – meerdelig | dr. Llewellyn Bogaers | Woensdag 14.30-16.00 uur | Utrecht

Sept-nov 2019 Deel 1: Buurtleven door de eeuwen heen

Febr-april 2020: Deel 2: Jeroen Bosch en Pieter Bruegel

Sept-nov 2021 Deel 3: Het middeleeuws ambacht centraal

Mrt-apr 2022 Deel 4: Clanstrijd in middeleeuws Utrecht

Sept-okt 2022 Deel 5: Utrecht 900 jaar geleden: een stad in wording

Op cultuurhistorische rondreis door het Wilde Oosten – meerdelig | dr. Karel Onwijn | Utrecht

Okt-nov 2021 Deel 13: Nederlands-Russiche relaties in cultuur-historisch perspectief (online)

Nov-dec 2021 Deel 14: Culturele renaissance in Armenië en Georgië

Febr-mrt 2022 Deel 15: Op virtuele rondreis achter de schermen

Febr-mrt. 2022 Deel 16: Oekraïne in de houdgreep (online)

Nov-dec. 2022 Deel 17: Oekraïense kunst & literatuur in de schijnwerpers

Nov-dec. 2022 Deel 18: Op muzikale rondreis door Eurazië (online)

Kunst en cultuur

Wervelende klassieke muziek – meerdelig | drs. Joop van Velzen | Dinsdag 13.15-15.00 uur | Utrecht

Sept-jan 2021/22 Deel 1: Luistermiddagen ‘Wervelende klassieke muziek!’

Febr-mrt 2022 Deel 2: vervolg

Zomer 2023 Deel 3: vervolg

Kunst- en cultuurgeschiedenis – Het verhaal van de kunst – achtdelig | dr. Kathleen Nieuwenhuisen | Vrijdag 11.00-12.45 uur | Utrecht

Voorjaar 2023 Deel 1: Vanuit de grotten naar Byzantium (ca. 40.000 v.Chr.-600)

Najaar 2023 Deel 2: Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen. Een periode van vernieuwing in Europa (vijfde tot elfde eeuw)

Voorjaar 2024 Deel 3: De kunst van heersers: kerk, adel en vermogende burgers. Over romaanse, gotische en vroege renaissance kunst in Europa (elfde tot vijftiende eeuw)

Najaar 2024 Deel 4: Het toppunt bereikt. Over kunst van de hoge renaissance in Toscane, Rome, Venetië, Noord-Italië, Duitsland en de Nederlanden (zestiende eeuw)

Voorjaar 2025 Deel 5: Crisis in de kunst! Over kunst van maniëristen, protestanten en katholieken in Europa en Holland (16e en 17e eeuw)

Najaar 2025 Deel 6: Spektakel, revolutie en rede. Barok, Hollandse genreschilderkunst, Rococo en Neoclassicisme (1600-1800)

Voorjaar 2026 Deel 7: Permanente revolutie. De wording van de vroegmoderne kunst in de negentiende eeuw

Najaar 2026 Deel 8.1: De triomf van het (post)modernisme. Kunst in Europa en Amerika (1900-1945)

Voorjaar 2027 Deel 8.2: De triomf van het (post)modernisme. Kunst in Europa en Amerika (1945-2021)

Erfgoedperspectieven op architectuur en stedenbouw in Nederland: Van middeleeuwen tot heden – driedelig | drs. Irmgard van Koningsbruggen | Donderdag 11.00-12.45 uur | Utrecht

Sept-okt 2020 Deel 1: Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur en stedenbouw 800-1600

Sept-nov 2021 Deel 2: Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur, stedenbouw en landschap 1530-1830

Sept-nov 2022 Deel 3: Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur en stedenbouw 1850-heden

Mens- en maatschappijwetenschappen

De ‘American Dream’ – vierdelig | drs. Berry van der Ende | Vrijdag 13.15-15.00 uur | Utrecht

Jan-febr 2020 Deel 1: ‘The American Dream’ na 9/11-heden: Romantisch ideaalbeeld of in crisis?

Okt-nov 2021 Deel 2: De ‘American Dream’ 1776-1865: Een ontwakende reus met grote beloftes

Mrt-april 2022 Deel 3: De ‘American Dream’ 1865-1917: Het land van de ongekende mogelijkheden

Jan-febr 2023 Deel 4: De ‘American Dream’ in oorlog en vrede: 1917 – 9/11 in 2001

‘De Russische ziel’: Maatschappelijke veranderingen  – vierdelig | Mw. dr. R. Leenders | Woensdag 13.15-15.00 uur | Utrecht

Sept-okt 2019 Deel 1: De ‘Russische ziel’ 1700-1850: Maatschappelijke veranderingen

Dec-jan 2020/21 Deel 2: De ‘Russische ziel’ 1850-1917: Maatschappelijke veranderingen

Sept-okt 2021 Deel 3: De ‘Russische ziel’ 1917-1991: Maatschappelijke veranderingen

Sept-nov 2022 Deel 4: De ‘Russische ziel’ na 1991: Maatschappelijke veranderingen

‘Zuidoost-Azië: Turbulente ontwikkeling in de eerste helft van de 21ste eeuw’ – meerdelig | dr. Leo van Grunsven | Woensdag 11.00-12.45 uur | Utrecht

Okt-nov 2021 Deel 1: Portret van Zuidoost-Azië: Dynamiek, macht en conflict in een divers cultuurgebied

Nov-dec 2022 Deel 2: Zuidoost-Azië: waar werelden botsen

Voorjaar 2023 Deel 3: Studiereis naar Singapore en Maleisië

Najaar 2023 Deel 4: Studiereis ‘Langs de Mekong’: veranderingen in cultuur, natuur, en maatschappij in Indochina

Nov-dec 2023 Deel 5: Cursus: Zuidoost Azië: palet aan culturen. Multiculturalisme, natiestaten en identiteit

Voor/najaar 2024 Deel 6: Studiereis Indonesië

Het programma is tentatief. De definitieve programmering is afhankelijk van tijdstip van opheffing van reisbeperkingen na de COVID-19-pandemie.

‘Een vaccin voor de geest’ – tweedelig | drs. Netty Pronk-van den Hoven | donderdag 11.00-12.45 uur | Utrecht

Okt-nov-dec 2021  Deel 1: Psychologie als inspiratie- en hulpbron

Okt-nov-dec 2022 Deel 2: vervolg

De mens als vraag naar de mens – Denkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis – zesdelig | prof. dr. Laurens ten Kate | donderdag 13.15-15.00 uur | Utrecht

Nov-jan 2022/23 Deel I: Van Mozes naar Efraïm de Syriër

Nov-jan 2023/24 Deel II: Van Augustinus naar Averroës

Nov-jan 2024/25 Deel III: Van Maimonides naar Palamas

Nov-jan 2025/26 Deel IV: Van Erasmus naar Schleiermacher

Nov-jan 2026/27 Deel V: Van Kierkegaard naar Buber

Nov-jan 2027/28 Deel VI: Van Bultmann naar Moltmann

Natuurwetenschappen

Wereld van het ‘kleine leven’ – tweedelig | dr. Ger Bongaerts | Dinsdag 13.15-15.00 uur | Utrecht

Okt-nov 2022 Deel 1: Wereld van het ‘kleine leven’, organismen in de ons omringende micro-wereld

Voorjaar 2023 Deel 2: vervolg

Medische colleges van topspecialisten – meerdelig | (van steeds andere topspecialisten) prof. dr. Ronald Bleys / prof. dr. Dop Bär | Woensdag 15.15-17.00 uur

Mrt 2020 Deel 11: Medische colleges

Mrt 2021 Deel 12: Medische colleges

Mrt 2022 Deel 13: Medische colleges

Mrt 2023 Deel 14: Medische colleges

Weerkunde – meerdelig | drs. Rob Groenland | Woensdag | 15.15-17.00 uur | Utrecht

Jan-mrt 2020 Deel 1: Het ontrafelen van de weerkunde

Nov-jan 2020/21 Deel 2: Het ontrafelen van de weerkunde – vervolg

Febr-mrt 2021 Deel 3: Klimaatverandering

Juni 2021 Lezing: Chaostheorie

Okt-nov 2021 Deel 4: Chaostheorie

Febr-apr 2022 Deel 5: Verdieping in de klimaatverandering

Juni-juli 2022 Deel 6: extreem weer

Okt-nov. 2022 Deel 7: Het ontstaan en evolutie van de meteorologie

Wijsbegeerte

Geschiedenis van de filosofie – vierdelig | dr. Maarten van Houte, prof. dr. Johannes van Ophuijsen, prof. dr. Teun Tieleman en prof. dr. Paul Ziche | maandag 15.15 – 17.00 uur | Utrecht

Najaar 2022/23 Deel 1: Filosofie van de klassieke oudheid

Najaar 2023/24 Deel 2: Filosofie in middeleeuwen en renaissance

Najaar 2024/25 Deel 3: Vroegmoderne filosofie (zeventiende – achttiende eeuw)

Najaar 2025/26 Deel 4: Moderne en hedendaagse filosofie

Film en filosofie – meerdelig | dr. Rob van Gerwen | woensdag 10.15-13.15 uur | Nijmegen

Sept-nov 2021 Film en filosofie 9: De strijd om onze subjectiviteit

Sep-nov 2022 Film en filosofie 10: Leven: omvallen of overeind blijven

Filosofie en film – meerdelig | dr. Rob van Gerwen | dinsdag 14.00-17.00 uur | Utrecht

Juni-juli 2021 Filosofie en film: In Plato’s grot

Sep-nov 2021 Filosofie en film: Eye openers

Mrt-april 2022 Filosofie en film: Horizon en begrenzing

Voorjaar 2023 Filosofie en film: Het zelf en de ander