Leergangen

Soms wordt een serie cursussen verspreid over meerdere semesters of cursusjaren gegeven, rond een thema of rond meerdere disciplines. We noemen dat een leergang. U kunt een cursus die deel uitmaakt van een leergang ook als losse cursus volgen.

Geschiedenis

De DDR-Terug van weggeweest? – meerdelig | Anja Fricke BA | Donderdag 13.15-15.00 uur | Utrecht

Nov-dec 2019 Deel 1: De DDR-Terug van weggeweest?

Febr-mrt 2020 Deel 2: De DDR-Terug van weggeweest?

Jan-febr 2021: DDR-spionage: ‘… Mijn naam is Stiller, Werner Stiller …’

Juni-juli 2021 Deel 3: DDR spionage

Febr-mrt 2022 Deel 4: DDR – ‘Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir’

De Middeleeuwen als spiegel van het heden – meerdelig | dr. Llewellyn Bogaers | Woensdag 14.30-16.00 uur | Utrecht

Sept-nov 2019 Deel 1: Buurtleven door de eeuwen heen

Febr-april 2020: Deel 2: Jeroen Bosch en Pieter Bruegel

Sept-nov 2021 Deel 3: Het middeleeuws ambacht centraal

Mrt-apr 2022 Deel 4: Clanstrijd in middeleeuws Utrecht

Op cultuurhistorische rondreis door het Wilde Oosten – meerdelig | dr. Karel Onwijn | Donderdag 11.00-12.45 uur | Utrecht

Nov-dec 2018 Deel 1: Onbekend erfgoed

Mrt-april 2019 Deel 2: Op ontdekkingstocht in het Balticum

Mei 2019 Deel 3: Studiereis naar het Balticum

Nov-dec 2019 Deel 4: Op ontdekkingstocht in ‘Grensland’

Mrt-april 2020 Deel 5: Sovjetfilms in retrospectief (Georgië)

Mrt-april 2020 Deel 6: Op ontdekkingstocht in Zuidelijke Kaukasus

Sept-okt 2020 Deel 7: Op ontdekkingstocht in de vijf ‘Stans’

Nov-jan 2020/21 Deel 8: Het laatste Europese ‘terra incognita’ (Wit-Rusland)

Feb-mrt 2021 Deel 9: Het zesde werelddeel. Op cultuurhistorische ontdekkingstocht in Rusland

Mrt-april 2021 Deel 10: Op ontdekkingstocht in het Balticum

Juni-juli 2021 Deel 12: Op ontdekkingstocht in ‘Grensland’

Aug-sept 2021 Deel 11: Studiereis ‘Het Balticum en de (Wit-) Russische grensgebieden’

Okt-nov 2021 Deel 13: Nederlands-Russiche relaties in cultuurhistorisch perspectief (online)

Nov-dec 2021 Deel 14: Culturele renaissance in Armenië en Georgië

Febr-mrt 2022 Deel 15: Op virtuele rondreis achter de Europese Oostgrens

Mrt-apr 2022 Deel 16: Russische cultuur in de schijnwerpers

Kunst en cultuur

Wervelende klassieke muziek – meerdelig | drs. Joop van Velzen | Dinsdag 13.15-15.00 uur | Utrecht

Sept-jan 2021/22 Deel 1: Luistermiddagen ‘Wervelende klassieke muziek!’

Febr-mrt 2022 Deel 2: vervolg

Kunst- en cultuurgeschiedenis – Het verhaal van de kunst – achtdelig | dr. Kathleen Nieuwenhuisen | Vrijdag 11.00-12.45 uur | Utrecht

Jan-mrt 2018 Deel 1: Van grotten tot catacomben (ca. 40.000 v.Chr.-600)

Sept-nov 2018 Deel 2: Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen. Een periode van vernieuwing in Europa (vijfde tot elfde eeuw)

Feb-mrt 2019 Deel 3: De kunst van heersers: kerk, adel en vermogende burgers. Over romaanse, gotische en vroege renaissance kunst in Europa (elfde tot vijftiende eeuw)

Sept-nov 2019 Deel 4: Het toppunt bereikt. Over kunst van de hoge renaissance in Toscane, Rome, Venetië, Noord-Italië, Duitsland en de Nederlanden (zestiende eeuw)

Jan-mrt 2020 Deel 5: Crisis in de kunst! Over kunst van maniëristen, protestanten en katholieken in Europa en Holland (zestiende en zeventiende eeuw)

Sept-dec 2020 Deel 6: Spektakel, revolutie en rede. Barok, Hollandse genreschilderkunst, Rococo en Neoclassicisme (1600-1800)

Jan-mrt 2021 Deel 7: Permanente revolutie. Kunst van de negentiende eeuw.

Okt-nov 2021 Deel 8a: De triomf van het (post)modernisme. Kunst in Europa en Amerika (1900-1945)

Jan-mrt 2022 Deel 8b: De triomf van het (post)modernisme. Kunst in Europa en Amerika (1945-2021)

Erfgoedperspectieven op architectuur en stedenbouw in Nederland: Van middeleeuwen tot heden – driedelig | drs. Irmgard van Koningsbruggen | Donderdag 11.00-12.45 uur | Utrecht

Sept-okt 2020 Deel 1: Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur en stedenbouw 800-1600

Sept-nov 2021 Deel 2: Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur, stedenbouw en landschap 1530-1830

Sept-nov 2022 Deel 3: Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur en stedenbouw 1850-heden

Mens- en maatschappijwetenschappen

De ‘American Dream’ – vierdelig | drs. Berry van der Ende | Vrijdag 13.15-15.00 uur | Utrecht

Jan-febr 2020 Deel 1: ‘The American Dream’ na 9/11-heden: Romantisch ideaalbeeld of in crisis?

Okt-nov 2021 Deel 2: De ‘American Dream’ 1776-1865: Een ontwakende reus met grote beloftes

Mrt-april 2022 Deel 3: De ‘American Dream’ 1865-1917: Het land van de ongekende mogelijkheden

Jan-febr 2023 Deel 4: De ‘American Dream’ in oorlog en vrede: 1917 – 9/11 in 2001

‘De Russische ziel’: Maatschappelijke veranderingen  – vierdelig | Mw. dr. R. Leenders | Woensdag 13.15-15.00 uur | Utrecht

Sept-okt 2019 Deel 1: De ‘Russische ziel’ 1700-1850: Maatschappelijke veranderingen

Dec-jan 2020/21 Deel 2: De ‘Russische ziel’ 1850-1917: Maatschappelijke veranderingen

Sept-okt 2021 Deel 3: De ‘Russische ziel’ 1917-1991: Maatschappelijke veranderingen

Sept-nov 2022 Deel 4: De ‘Russische ziel’ na 1991: Maatschappelijke veranderingen

De mens als vraag naar de mens – Denkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis – zesdelig | prof. dr. Laurens ten Kate | Donderdag 13.00-15.00 uur | Utrecht

Nov-jan 2016/17 Deel 1: De eerste denkers over het leven en de wereld.

Nov-jan 2017/18 Deel 2: Van Augustinus naar Averroës

Nov-jan 2018/19 Deel 3: Van Maimonides naar Palamas

Nov-jan 2019/20 Deel 4: Van Erasmus naar Schleiermacher

Nov-jan 2020/21 Deel 5: Van Kierkegaard naar Buber

Nov-jan 2021/22 Deel 6: Van Bultmann naar Moltmann

‘Zuidoost-Azië: Turbulente ontwikkeling in de eerste helft van de 21ste eeuw’ – meerdelig | dr. Leo van Grunsven | Woensdag 11.00-12.45 uur | Utrecht

Okt-nov 2021 Deel 1: Portret van Zuidoost-Azië: Dynamiek, macht en conflict in een divers cultuurgebied

Voorjaar 2022 Deel 2: Studiereis naar Singapore en Maleisië

Okt-nov 2022 Deel 3: Naties en natiestaten in Zuidoost Azië: Cultureel-maatschappelijke ontwikkeling, identiteit en conflict

Voorjaar 2023 Deel 4: Studiereis Indonesië

Okt-nov 2023 Deel 5: Zuidoost Azië en de wereld: van Westerse tot Chinese dominantie

Voorjaar 2024 Deel 6: Studiereis Indochina (Cambodja, Laos, Vietnam): het gebied van de Mekong

Okt-nov 2024 Deel 7: Zuidoost Azië: gemankeerde ontwikkeling, milieu en klimaat­verandering

Voorjaar 2025 Deel 8: Studiereis Myanmar (incl. Bangkok, Thailand)

Het programma is tentatief. De definitieve programmering is afhankelijk van tijdstip van opheffing van reisbeperkingen na de COVID-19 pandemie.

Natuurwetenschappen

Wereld van het ‘kleine leven’ – tweedelig | dr. Ger Bongaerts | Dinsdag 13.15-15.00 uur | Utrecht

Mrt-apr 2022 Deel 1: Wereld van het ‘kleine leven’, organismen in de ons omringende micro-wereld

Najaar 2022 Deel 2: vervolg

Medische colleges van topspecialisten – meerdelig | (van steeds andere topspecialisten) prof. dr. Ronald Bleys / prof. dr. Dop Bär | Woensdag 15.15-17.00 uur

Mrt 2020 Deel 11: Medische colleges

Mrt 2021 Deel 12: Medische colleges

Mrt 2022 Deel 13: Medische colleges

Weerkunde – meerdelig | drs. Rob Groenland | Woensdag 13.00-14.45 uur | Utrecht

Jan-mrt 2020 Deel 1: Het ontrafelen van de weerkunde

Nov-jan 2020/21 Deel 2: Het ontrafelen van de weerkunde – vervolg

Febr-mrt 2021 Deel 3: Klimaatverandering

Juni 2021 Lezing: Chaostheorie

Okt-nov 2021 Deel 4: Chaostheorie

Voorjaar 2022 Deel 5: Verdieping in de klimaatverandering

Wijsbegeerte

De grote vragen – tweedelig | drs. Arnold Ziegelaar | Dinsdag 13.00-14.45 uur | Amersfoort

Okt-nov 2021 Deel 1: De grote vragen

Febr-mrt 2022 Deel 2: De grote vragen