Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Open dag HOVO Utrecht was weer een succes!

We kijken tevreden terug op de open dag tijdens de zomeracademie op 11 juli jl. In samenwerking met stichting Vrienden van HOVO Utrecht werd er in het Marinus Ruppertgebouw van Universiteit Utrecht een voorproef gegeven van het seizoen 2019-2020.
De open dag was een ontmoetingsmoment tussen docenten, cursisten, vrijwilligers en het bureau. De hele middag werden er korte, interessante lezingen gevolgd, waarna er ook nog tijd was voor vragen. Het gaf een beeld van wat cursisten in het nieuwe cursusjaar kunnen verwachten.
De dag werd geopend met een lezing door mw. prof. dr. Denise de Ridder, hoogleraar Psychologie Universiteit Utrecht. Titel van de lezing: ‘Nudging: de wetenschap achter gedragsbeïnvloeding’
De vraag daarbij was: hoe krijg je mensen zover dat ze zich bekommeren om het belang van anderen? Als u belangstelling heeft, kunt u de PowerPointpresentatie opvragen bij het bureau via een e-mail naar hovo@uu.nl
Er was tevens een informatiekraam van HOVO Utrecht, desgewenst konden cursisten zich direct voor een cursus aanmelden. Dat gebeurde ook volop! In de informatiekraam lagen ook oude cursusboeken en readers te koop. De mooie opbrengst van € 134,85 is overgemaakt naar CliniClowns. En, zoals altijd hadden de Vrienden van HOVO weer een geslaagde boekenruilbeurs. Ook het nieuwe papieren aanmeldformulier werd veel meegenomen (digitaal aanmelden is natuurlijk ook nog steeds mogelijk via www.vriendenvanhovoutrecht.nl).
Tijdens deze dag konden de bezoekers hun kennis op prettige en speelse wijze uitbreiden. Ook was het gelijk een mooie gelegenheid om contact te leggen met gelijkgestemden en andere bekenden van HOVO. Al met al een zeer geslaagde dag! U komt toch volgend jaar ook? Voor een impressie klikt u hier voor het fotoboek van de open dag.