Over HOVO Utrecht

HOVO Utrecht is een onderwijsinstelling die voor mensen vanaf 50 jaar cursussen op universitair en hbo-niveau aanbiedt in Utrecht, Amersfoort, Nijmegen en Rotterdam. Wilt u een nieuw vakgebied ontdekken, specifieke wetenschappelijke kennis opfrissen, of de nieuwste ontwikkelingen in uw eigen vakgebied leren kennen of bijhouden? Dan zijn onze cursussen interessant voor u. Wij stemmen ons cursusaanbod en de onderwijsstijl af op de interesses, kennis en ervaring van ouderen, op vele wetenschappelijke en maatschappelijke gebieden en de humanistiek.

Het is onze missie om een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen vanaf 50 jaar, die willen deelnemen aan maatschappelijke debatten en die op zoek zijn naar verdieping en verbreding van hun kennis onder leiding van ervaren docenten. HOVO Utrecht werkt hierbij nauw samen met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Utrecht-Amersfoort. Er is voor de cursussen geen voorkennis nodig, tenzij anders aangegeven bij de betreffende cursus.

Dhr. prof. dr. O.A.L.C. Atzema (Oedzge), namens de UU (voorzitter)

Dhr. R. Versteegh (René) namens HU (penningmeester)

Mw. J. Dinklage (Joke) namens de Stichting Vrienden van HOVO Utrecht (lid)

Email: hovo@uu.nl 

Postadres: Postbus 80125, 3508 TC Utrecht

Telefoon: 030-253 3197 (bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur)

Bij zeer dringende zaken tijdens kantooruren: 06 3130 1151

Medewerkers:

Robert Kerst
Directeur HOVO

Stuur een e-mail

Sara Pot
Onderwijscoördinator

Stuur een e-mail

Irene Plattje
Operationeel manager

Stuur een e-mail

De coördinatoren van HOVO Utrecht worden bijgestaan door een programma­commissie. De taken en bevoegdheden van de programma­commissie omvatten:

  • het aanreiken van namen van docenten die een cursus voor HOVO Utrecht willen geven.
  • het bij de totstandkoming van het cursusaanbod beoordelen of aan de eisen van pluriformiteit en kwaliteit van het cursusaanbod is voldaan. Dit betekent het voorkomen dat er in een bepaalde periode cursussen met hetzelfde onderwerp worden aangeboden en/of dat er een ongewenste herhaling ontstaat in achtereenvolgende perioden
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren over de kwaliteit van het cursusaanbod, mede op basis van de evaluaties.

HOVO Nederland is de landelijke vereniging van HOVO-instellingen. HOVO Nederland heeft tot doel deze instellingen te ondersteunen bij het bevorderen van hoger onderwijs voor ouderen in Nederland. HOVO Nederland is lid van de Association Internationale des Universités du Troisième Age (AIUTA).

Zie voor de website van HOVO-Nederland: www.hovonederland.nl

HOVO Utrecht is een initiatief van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Utrecht-Amersfoort. HOVO Utrecht maakt gebruik van de expertise van (oud-)hoogleraren/docenten van de genoemde instellingen.