Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Leergangen

Soms wordt een serie cursussen verspreid over meerdere semesters of cursusjaren gegeven, rond een thema of rond meerdere disciplines. We noemen dat een leergang. U kunt een cursus die deel uitmaakt van een leergang ook als losse cursus volgen.

Leergangen 2018 – 2019

Geschiedenis

Middeleeuwen als spiegel van het heden – meerdelig | Mw. dr. L.C.J.J. Bogaers.
Dinsdag 10.30-12.30 uur

Jan-mrt 2016 Deel 1: De samenleving in laatmiddeleeuws Utrecht

Okt-dec 2016 Deel 2: Bosch en Bruegel

Jan-mrt 2017 Deel 3: De geboorte van de moderne samenleving

Okt-dec 2017 Deel 4: Erasmus en Luther

Jan-mrt 2018 Deel 5: De Nederlandse identiteit in historisch perspectief

Okt-dec 2018 Deel 6: Ziel en geweten in de Nederlandse geschiedenis

Febr-mrt 2019 Deel 7: De Tachtigjarige Oorlog in sociaal perspectief

 

My home is my castle ­– driedelig | Mw. I. Beeling. Dinsdag 14.00-16.00 uur (3).

Nov 2017 Deel 1: Nederlandse Interieurs in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw

Mrt 2018 Deel 2: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, voor WO II

Nov 2018 Deel 3: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, na WO II

Mrt 2019 Deel 1: Interieurs uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw

Nov 2019 Deel 2: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, voor WO II

Mrt 2020 Deel 3: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, na WO II

 

Op cultuur-historische rondreis door het multinationale Sovjetrijk – zesdelig | Dhr. dr. K. Onwijn. Donderdag 11.00-12.45 uur

Nov-dec 2018 Deel 1: Onbekend erfgoed

Mrt-april 2019 Deel 2: Sovjet-films in retrospectief

Mrt-april 2019 Deel 3: Op ontdekkingstocht in het Balticum

Mei 2019 Deel 4: Studiereis naar het Balticum

Mrt-april 2020 Deel 5: Op culturele rondreis door Oekraïne

Mei 2020 Deel 6: Studiereis naar ex-Sovjetrepubliek

Kunst en cultuur

Architectuurgeschiedenis. Vormgeving, functie en betekenis van architectuur van de middeleeuwen tot heden – 3-delig | Mw. drs. I. van Koningsbruggen. Donderdag 11.00-12.45 uur (8).

Sept-nov 2016 Deel 1: Architectuur van de middeleeuwen

Sept-nov 2017 Deel 2: Europese architectuur 1400-1800

Sept-nov 2018 Deel 3: Moderne architectuur 1850 – heden

 

Kunst- en cultuurgeschiedenis – Het verhaal van de kunst – 8 delig | Mw. dr. K.A. Nieuwenhuisen. Vrijdag 11.00-12.45 uur (7).

Jan-mrt 2018 Deel 1: Van grotten tot catacomben (ca. 40.000 v.Chr.-600)

Sept-nov 2018 Deel 2: Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen. Een periode van vernieuwing in Europa (vijfde tot elfde eeuw).

Feb-mrt 2019 Deel 3: De kunst van heersers: kerk, adel en vermogende burgers. Over romaanse, gotische en vroege renaissance kunst in Europa (elfde tot vijftiende eeuw).

Sept-nov 2019 Deel 4: Het toppunt bereikt. Over kunst van de hoge renaissance in Toscane, Rome, Venetië, Noord-Italië, Duitsland en de Nederlanden (zestiende eeuw).

Jan-mrt 2020 Deel 5: Crisis in de kunst! Over kunst van maniëristen, protestanten en katholieken in Europa en Holland (zestiende en zeventiende eeuw).

Sept-nov 2020  Deel 6: Macht, overwinning en rede. Over barokke kunst als propagandamiddel van kerk en despoten en de academische regels van goede smaak (zeventiende en achttiende eeuw).

Jan-mrt 2021 Deel 7: Permanente revolutie. Kunst van de negentiende eeuw.

Sept-nov 2021 Deel 8: Artistieke beeldenstorm. Kunst van het modernisme en postmodernisme in Europa en Amerika in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Mens- en maatschappijwetenschappen

De Russische ziel – vierdelig | Mw. dr. R. Leenders. Woensdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept-nov 2018 Deel 4: De ‘Russische ziel’ na 1991

Sept-okt 2019 Deel 1: De ‘Russische ziel’ 1700-1850

Sept-okt 2020 Deel 2: De ‘Russische ziel’ 1850-1917

Sept-okt 2021 Deel 3: De ‘Russische ziel’ 1917-1991

Sept-nov 2022 Deel 4: De ‘Russische ziel’ na 1991

 

De mens als vraag naar de mens – Denkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis – 6-delig | Dhr. prof. dr. L. ten Kate. Donderdag 13.00-15.00 uur (8).

Nov-jan 2016/17 Deel 1: De eerste denkers over het leven en de wereld.

Nov-jan 2017/18 Deel 2: Van Augustinus naar Averroës

Nov-jan 2018/19 Deel 3: Van Maimonides naar Palamas

Nov-jan 2019/20 Deel 4: Van Erasmus naar Schleiermacher

Nov-jan 2020/21 Deel 5: Van Kierkegaard naar Buber

Nov-jan 2021/22 Deel 6: Van Bultmann naar Moltmann

 

Het Midden-Oosten in het nieuws – tweedelig | Dhr. drs. R. Hoff. Vrijdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept-nov 2017 Deel 1: Het Midden-Oosten in het nieuws

Sept-nov 2018 Deel 2: Het Midden-Oosten in het nieuws vervolg

 

Toegepaste psychologie – meerdelig | Mw. drs. N. Pronk-van den Hoven. Donderdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept-nov 2014 Deel 1: Inleiding in de toegepaste psychologie

Sept-nov 2015 Deel 2: Persoonlijkheidsleer

Okt-dec 2016 Deel 3: Op zoek naar geluk

Okt-dec 2017 Deel 4: Op zoek naar geluk (vervolg)

Okt-dec 2018 Deel 5: Op zoek naar geluk (vervolg)

Natuurwetenschappen

Medische colleges van topspecialisten – meerdelig | (van steeds andere topspecialisten)
Dhr. prof. dr. R. Bleys / dhr. prof. dr. P.R. Bär. Woensdag 15.15-17.00 uur

Mrt 2017 Deel 8: Medische colleges

Mrt 2018 Deel 9: Medische colleges

Mrt 2019 Deel 10: Medische colleges

Mrt 2020 Deel 11: Medische colleges

 

Een leven met geneesmiddelen – tweedelig | Dhr. prof. dr. J.M.A. Sitsen. Woensdag 11.00-12.45 uur

Febr-mrt 2019 Een leven met geneesmiddelen – deel 1

Okt-Nov 2019 Een leven met geneesmiddelen – deel 2

Wijsbegeerte

Denken over religie – tweedelig | Dhr. drs. A. Ziegelaar. Vrijdag 13.15-15.00 uur

Okt-nov 2018 Deel 1: Denken over religie

Febr-mrt 2019 Deel 2: Denken over religie (vervolg)

 

Geschiedenis van de filosofie – vierdelig | Dhr. prof. dr. J.M. van Ophuijsen, dhr. dr. T.L. Tieleman en dhr. prof. dr. P. Ziche. Maandag 13.15-15.00 uur (10).

Nov 2016 – jan 2017 Deel 1: Van Thales tot Plotinus

Nov 2017 – jan 2018 Deel 2: Filosofie in middeleeuwen en renaissance

Nov 2018 – jan 2019 Deel 3: Vroegmoderne filosofie (zeventiende – achttiende eeuw)

Nov 2019 – jan 2020 Deel 4: Moderne en hedendaagse filosofie