Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Leergangen

Soms wordt een serie cursussen verspreid over meerdere semesters of cursusjaren gegeven, rond een thema of rond meerdere disciplines. We noemen dat een leergang. U kunt een cursus die deel uitmaakt van een leergang ook als losse cursus volgen.

Leergangen 2018

Geschiedenis

My home is my castle ­– driedelig | Mw. I. Beeling. Dinsdag 14.00-16.00 uur (3).

Nov 2017 Deel 1: Nederlandse Interieurs in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw

Mrt 2018 Deel 2: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, voor WO II

Nov 2018 Deel 3: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, na WO II

 

Ontdekkingstocht in het Wilde Oosten – 2-delig | Dhr. dr. K. Onwijn
Donderdag 11.00 – 12.45 uur

Nov-dec 2017 Deel 1: Het wilde oosten – schuivend grensland tussen Europa en Rusland

Mrt-april 2018 Deel 2: Op ontdekkingstocht in de Zuidelijke Kaukasus – Cultuurhistorische kennismaking met Georgië en Armenië

Humanistiek

De mens als vraag naar de mens – Denkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis – 6-delig | Dhr. prof. dr. L. ten Kate.
Donderdag 13.00-15.00 uur (8).

Nov – jan 2016/17 Deel 1: De eerste denkers over het leven en de wereld.

Nov-jan 2017/18 Deel 2: Van Augustinus naar Averroës

Nov-jan 2018/19 Deel 3: Van de Katharen naar Erasmus

Nov-jan 2019/20 Deel 4: Van Luther naar Schleiermacher

Nov-jan 2020/21 Deel 5: Van Kierkegaard naar Buber

Nov-jan 2021/22 Deel 6: Van Bultmann naar Moltmann

Kunst en cultuur

Architectuurgeschiedenis. Vormgeving, functie en betekenis van architectuur van de middeleeuwen tot heden – 3-delig | Mw. drs. I. van Koningsbruggen. Donderdag 11.00-12.45 uur (8).

Sept – nov 2016 Deel 1: Architectuur van de middeleeuwen

Sept – nov 2017 Deel 2: Europese architectuur 1400-1800

Sept – nov 2018 Deel 3: Moderne architectuur 1850 – heden

 

Kunst- en cultuurgeschiedenis – 8 delig | Mw. dr. K.A. Nieuwenhuisen.
Vrijdag 11.00-12.45 uur (7).

Jan-mrt 2018 Deel 1: Van grotten tot catacomben (ca. 40.000 v.Chr.-600)

Sept-nov 2018 Deel 2: Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen. Een periode van vernieuwing in Europa(vijfde tot elfde eeuw).

Jan-mrt 2019 Deel 3: De kunst van heersers: kerk, adel en vermogende burgers. Over romaanse, gotische en vroege renaissance kunst in Europa (elfde tot vijftiende eeuw).

Sept-nov 2019 Deel 4: Het toppunt bereikt. Over kunst van de hoge renaissance in Toscane, Rome, Venetië, Noord-Italië, Duitsland en de Nederlanden (zestiende eeuw).

Jan-mrt 2020 Deel 5: Crisis in de kunst! Over kunst van maniëristen, protestanten en katholieken in Europa en Holland (zestiende en zeventiende eeuw).

Sept-nov 2020  Deel 6: Macht, overwinning en rede. Over barokke kunst als propagandamiddel van kerk en despoten en de academische regels van goede smaak (zeventiende en achttiende eeuw).

Jan-mrt 2021 Deel 7: Permanente revolutie. Kunst van de negentiende eeuw.

Sept-nov 2021 Deel 8: Artistieke beeldenstorm. Kunst van het modernisme en postmodernisme in Europa en Amerika in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Mens- en maatschappijwetenschappen

De Russische ziel – vierdelig | Mw. dr. R. Leenders. Woensdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept – nov 2015 Deel 1: ‘De Russische ziel’ 1700-1850

Sept – nov 2016 Deel 2: ‘De Russische ziel’ 1850-1917

Sept – nov 2017 Deel 3: ‘De Russische ziel’ 1917-1991

Sept – nov 2018 Deel 4: ‘De Russische ziel’ na 1991

 

Het Midden-Oosten in het nieuws – tweedelig | Dhr. drs. R. Hoff.Vrijdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept – nov 2017 Deel 1: Het Midden-Oosten in het nieuws

Sept – nov 2018 Deel 2: Het Midden-Oosten in het nieuws vervolg

 

Toegepaste psychologie – meerdelig | Mw. drs. N. Pronk-van den Hoven. Donderdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept-nov 2014 Deel 1: Inleiding in de toegepaste psychologie

Sept-nov 2015 Deel 2: Persoonlijkheidsleer

Okt-dec 2016 Deel 3: Op zoek naar geluk

Okt-dec 2017 Deel 4: Op zoek naar geluk (vervolg)

Okt-dec 2018 Deel 5: Vervolg – Titel nog niet bekend

Wijsbegeerte

Politiek, filosofie & journalistiek – driedelig | Dhr. drs. R. van Broekhoven. Donderdag 11.00-12.45 uur (8).

Febr – apr 2015 Deel 1: De bewakers bewaakt

Okt – nov 2015 Deel 2: Politieke filosofie van polis tot nu

Okt – nov 2017 Deel 3: Tussen macht en idealen (6)

Okt-nov 2018  Deel 4: Vervolg – titel nog niet bekend

 

Geschiedenis van de filosofie – vierdelig | Dhr. prof. dr. J.M. van Ophuijsen, dhr. dr. T.L. Tieleman en dhr. prof. dr. P. Ziche.
Maandag 13.15-15.00 uur (10).

Nov 2016 – jan 2017 Deel 1: Van Thales tot Plotinus

Nov 2017 – jan 2018 Deel 2: Filosofie in middeleeuwen en renaissance

Nov 2018 – jan 2019 Deel 3: Vroegmoderne filosofie (zeventiende – achttiende eeuw)

Nov 2019 – jan 2020 Deel 4: Moderne en hedendaagse filosofie