Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Leergangen

Leergangen 2020-2021

Soms wordt een serie cursussen rond een thema of meerdere disciplines, verspreid gegeven over meerdere semesters of cursusjaren. We noemen dat een leergang. U kunt een cursus die deel uitmaakt van een leergang ook als losse cursus volgen.

De ingeplande studiereizen zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen.

Geschiedenis

De DDR-Terug van weggeweest? – meerdelig | Anja Fricke BA | Dinsdag 13.00-14.45 uur (6).

Nov-dec 2019 Deel 1: De DDR-Terug van weggeweest?

Febr-mrt 2020 Deel 2: De DDR-Terug van weggeweest?

Sept-okt 2020 Deel 3: De DDR terug door Corona?

April 2021 Deel 4: 6-daagse studiereis – De DDR vandaag (oorspronkelijk april 2020).

De geschiedenis en cultuur van het oude Egypte. ­– meerdelig | drs. Huub Pragt | Donderdag 13.00-14.45 uur (6).

Juli 2019 Deel 1: Egypte-Amarnaperiode

Okt-nov 2019 Deel 2: Cultuur van het Oude Egypte

Febr-mrt 2020 Deel 3: Egyptische Beeldsymboliek

Sept-okt 2020 Deel 4: Egyptische religie (pag. 12)

Middeleeuwen als spiegel van het heden – meerdelig | dr. Llewellyn Bogaers | Vrijdag 14.00-15.30 uur (8).

Sept-nov 2019 Deel 1: Buurtleven door de eeuwen heen.

Febr-april 2020 Deel 2: Jeroen Bosch en Pieter Bruegel

Febr-april 2021 Deel 3: Het middeleeuwse ambacht centraal

Op cultuurhistorische rondreis door het Wilde Oosten – meerdelig | dr. Karel Onwijn | Dinsdag 11.00-12.45 uur.

Nov-dec 2018 Deel 1: Onbekend erfgoed

Mrt-april 2019 Deel 2: Op ontdekkingstocht in het Balticum

Mei 2019 Deel 3: Studiereis naar het Balticum

Nov-dec 2019 Deel 4: Op ontdekkingstocht in ‘Grensland’

Mrt-april 2020 Deel 5: Sovjetfilms in retrospectief (Georgië)

Mrt-april 2020 Deel 6: Op ontdekkingstocht in Zuidelijke Kaukasus

Sept-okt 2020 Deel 7: Op ontdekkingstocht in de vijf ‘Stans’

Sept 2020 Deel 8: 12-daagse studiereis naar Armenië

Nov-jan 2020/21 Deel 9: Sovjetfilms in retrospectief (Rusland)

Mrt-april 2021 Deel 10: Op ontdekkingstocht in Rusland

Mrt-april 2021 Deel 11: Cultuur-historische kennismaking met Grensland

Mei 2021 Deel 12: Studiereis ‘Grensland’ (Oekraïne) (Was reeds in mei 2020 gepland maar door de coronacrisis verschoven naar 2021).

Nov-dec 2021 Deel 13: Op ontdekkingstocht in het Balticum

‘My home is my castle’ ­– driedelig | Ineke Beeling | Woensdag 14.00-15.45 uur (4).

Mrt 2019 Deel 1: Interieurs uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw

Nov 2019 Deel 2: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, voor WO II

Mrt 2020 Deel 3: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, na WO II

Okt 2020 Deel 4: Kunst of kitsch?

Kunst en cultuur

Kunst- en cultuurgeschiedenis – Het verhaal van de kunst – achtdelig | dr. Kathleen Nieuwenhuisen | Vrijdag 11.00-12.45 uur (7).

Jan-mrt 2018 Deel 1: Van grotten tot catacomben (ca. 40.000 v.Chr.-600)

Sept-nov 2018 Deel 2: Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen. Een periode van vernieuwing in Europa (vijde tot elfde eeuw)

Febr-mrt 2019 Deel 3: De kunst van heersers: kerk, adel en vermogende burgers. Over romaanse, gotische en vroege renaissance kunst in Europa (elfde tot vijftiende eeuw).

Sept-nov 2019 Deel 4: Het toppunt bereikt. Kunst van de hoge renaissance in Toscane, Rome, Venetië, Noord-Italië, Duitsland en de Nederlanden (zestiende eeuw).

Jan-mrt 2020 Deel 5: Crisis in de kunst! Over kunst van maniëristen, protestanten en katholieken in Europa en Holland (zestiende en zeventiende eeuw).

Sept-dec 2020 Deel 6: Spektakel, revolutie en rede. Barok, Hollandse genreschilderkunst, Rococo en Neoclassicisme (1600-1800).

Jan-mrt 2021 Deel 7: Permanente revolutie. Kunst van de negentiende eeuw.

Sept-nov 2021 Deel 8: Artistieke beeldenstorm. Kunst van het modernisme en post­modernisme in Europa en Amerika in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Erfgoedperspectieven op architectuur en stedenbouw in Nederland: Van middeleeuwen tot heden – driedelig | drs. Irmgard van Koningsbruggen | Donderdag 11.00-12.45 uur (8).

Sept-okt 2020 Deel 1 Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur en stedenbouw 800-1600

Sept-nov 2021 Deel 2 Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur en stedenbouw 1600-1850

Sept-nov 2022 Deel 3 Met het oog op Nederlands erfgoed. Architectuur en stedenbouw 1850-heden

Mens- en maatschappijwetenschappen

De ‘American Dream’ – vierdelig | drs. Berry van der Ende | Vrijdag 13.15-15.00 uur (6).

Jan-febr 2020 Deel 1: ‘The American Dream’ na 9/11-heden: Romantisch ideaalbeeld of in crisis?

Mrt-april 2021 Deel 2: ‘Het Grote Ontwaken’: Van de Declaration of Independence in 1776 tot de Secessieoorlog (1861-1865).

Jan-febr 2022 Deel 3: Het Land van de ongekende mogelijkheden: Van 1865 tot de Deelname van de VS aan de Eerste Wereldoorlog in 1917.

Jan-febr 2023 Deel 4: De ‘Amerikaanse Droom’ in oorlog en vrede: 1917 – 9/11 in 2001.

‘De Russische ziel’ – vierdelig | Mw. dr. R. Leenders | Woensdag 13.15-15.00 uur (6).

Sept-okt 2019 Deel 1: De ‘Russische ziel’ 1700-1850

Dec-jan 2020/21 Deel 2: De ‘Russische ziel’ 1850-1917

Sept-okt 2021 Deel 3: De ‘Russische ziel’ 1917-1991

Sept-nov 2022 Deel 4: De ‘Russische ziel’ na 1991

De mens als vraag naar de mens – Denkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis – zesdelig | prof. dr. Laurens ten Kate | Donderdag 13.00-15.00 uur (8).

Nov-jan 2016/17 Deel 1: De eerste denkers over het leven en de wereld.

Nov-jan 2017/18 Deel 2: Van Augustinus naar Averroës

Nov-jan 2018/19 Deel 3: Van Maimonides naar Palamas

Nov-jan 2019/20 Deel 4: Van Erasmus naar Schleiermacher

Nov-jan 2020/21 Deel 5: Van Kierkegaard naar Buber

Nov-jan 2021/22 Deel 6: Van Bultmann naar Moltmann

Toegepaste psychologie – tweedelig | drs. Netty Pronk-van den Hoven | Donderdag 11.00-12.45 uur (8).

Okt-dec 2019 Deel 1: Inleiding in de toegepaste psychologie

Nov-jan 2020/21 Deel 2: Persoonlijkheidsleer

Natuurwetenschappen

Medische colleges van topspecialisten – meerdelig | (van steeds andere topspecialisten) prof. dr. Ronald Bleys / prof. dr. Dop Bär | Woensdag 15.15-17.00 uur (4).

Mrt 2019 Deel 10: Medische colleges

Mrt 2020 Deel 11: Medische colleges

Mrt 2021 Deel 12: Medische colleges

Weerkunde – tweedelig | drs. Rob Groenland | Woensdag 13.00-14.45 uur (6).

Jan-mrt 2020 Deel 1: Het ontrafelen van de weerkunde

Nov-jan 2020/21 Deel 2: Het ontrafelen van de weerkunde – vervolg

Wijsbegeerte

Zijn, Tijd en Leegte – tweedelig – tweedelig | drs. Arnold  Ziegelaar | Dinsdag 13.00-14.45 uur (6).

Nov-jan 2020/21 Deel 1: Zijn, tijd en leegte

Febr-mrt 2021 Deel 2: Zijn, tijd en leegte