Leergangen

Soms wordt een serie cursussen verspreid over meerdere semesters of cursusjaren gegeven, rond een thema of rond meerdere disciplines. We noemen dat een leergang. U kunt een cursus die deel uitmaakt van een leergang ook als losse cursus volgen.

Leergangen 2019-2020

Geschiedenis

De Middeleeuwen als spiegel van het heden – meerdelig | Mw. dr. L.C.J.J. Bogaers.
Dinsdag 10.30-12.30 uur

Jan-mrt 2016 Deel 1: De samenleving in laatmiddeleeuws Utrecht

Okt-dec 2016 Deel 2: Bosch en Bruegel

Jan-mrt 2017 Deel 3: De geboorte van de moderne samenleving

Okt-dec 2017 Deel 4: Erasmus en Luther

Jan-mrt 2018 Deel 5: De Nederlandse identiteit in historisch perspectief

Okt-dec 2018 Deel 6: Ziel en geweten in de Nederlandse geschiedenis

Febr-mrt 2019 Deel 7: De Tachtigjarige Oorlog in sociaal perspectief

Sept-nov 2019 Deel 8: Buurtleven door de eeuwen heen

‘My home is my castle’ ­– driedelig | Mw. I. Beeling.
Dinsdag 14.00-16.00 uur (3).

Mrt 2019 Deel 1: Interieurs uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw

Nov 2019 Deel 2: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, voor WO II

Mrt 2020 Deel 3: Nederlandse Interieurs uit de twintigste eeuw, na WO II

Op cultuur-historische rondreis door het multinationale Sovjetrijk – zesdelig | Dhr. dr. K. Onwijn.
Donderdag 11.00-12.45 uur

Nov-dec 2018 Deel 1: Onbekend erfgoed

Mrt-april 2019 Deel 2: Op ontdekkingstocht in het Balticum

Mei 2019 Deel 3: Studiereis naar het Balticum

Nov-dec 2019 Deel 4: Op ontdekkingstocht in ‘Grensland’

Mrt-april 2020 Deel 5: Sovjetfilms in retrospectief (Georgië)

Mrt-april 2020 Deel 6: Op ontdekkingstocht in Zuidelijke Kaukasus

Mei 2020 Deel 7: Studiereis Op ontdekkingstocht in ‘Grensland’ (Oekraïne)

Nov-dec. 2020 Deel 8: Wilde Oosten: schuivend grensland tussen Europa en Rusland

Mrt-april 2021 Deel 9: Sovjet-films in retrospectief (Armenië)

Mrt-april 2021 Deel 10: Op ontdekkingstocht in het Balticum

Mei 2021 Deel 11: Studiereis ‘Op ontdekkingstocht in Estland & de (Wit)Russische grensgebieden’

Nov-dec 2021 Deel 12: Onbekend erfgoed: cultuur in het multinationale Sovjetrijk

De geschiedenis en cultuur van het oude Egypte. ­– meerdelig | dhr. drs. H. Pragt.
Donderdag 13.15-15.00 uur

Juli 2019 Deel 1: Egypte-Amarnaperiode

Okt-nov 2019 Deel 2: Cultuur van het Oude Egypte

Febr-mrt 2020 Deel 3: Egyptische Beeldsymboliek

Okt-nov 2020 Deel 4: Egyptisch Dodengeloof

Kunst en cultuur

Architectuurgeschiedenis. Vormgeving, functie en betekenis van architectuur van de middeleeuwen tot heden – meerdelig | Mw. drs. I. van Koningsbruggen.
Donderdag 11.00-12.45 uur (8).

Sept-nov 2016 Deel 1: Architectuur van de middeleeuwen

Sept-nov 2017 Deel 2: Europese architectuur 1400-1800

Sept-nov 2018 Deel 3: Moderne architectuur 1850 – heden

Sept-nov 2019 Deel 4: Gefascineerd door het verleden: van monument tot erfgoed

Kunst- en cultuurgeschiedenis – Het verhaal van de kunst – 8 delig | Mw. dr. K.A. Nieuwenhuisen. Vrijdag 11.00-12.45 uur.

Jan-mrt 2018 Deel 1: Van grotten tot catacomben (ca. 40.000 v.Chr.-600)

Sept-nov 2018 Deel 2: Kunst van de ‘duistere’ middeleeuwen. Een periode van vernieuwing in Europa (vijfde tot elfde eeuw)

Feb-mrt 2019 Deel 3: De kunst van heersers: kerk, adel en vermogende burgers. Over romaanse, gotische en vroege renaissance kunst in Europa (elfde tot vijftiende eeuw)

Sept-nov 2019 Deel 4: Het toppunt bereikt. Over kunst van de hoge renaissance in Toscane, Rome, Venetië, Noord-Italië, Duitsland en de Nederlanden (zestiende eeuw)

Jan-mrt 2020 Deel 5: Crisis in de kunst! Over kunst van maniëristen, protestanten en katholieken in Europa en Holland (zestiende en zeventiende eeuw)

Sept-nov 2020  Deel 6: Macht, overwinning en rede. Over barokke kunst als propagandamiddel van kerk en despoten en de academische regels van goede smaak (zeventiende en achttiende eeuw)

Jan-mrt 2021 Deel 7: Permanente revolutie. Kunst van de negentiende eeuw

Sept-nov 2021 Deel 8: Artistieke beeldenstorm. Kunst van het modernisme en postmodernisme in Europa en Amerika in de twintigste en eenentwintigste eeuw

Mens- en maatschappijwetenschappen

‘De Russische ziel’ – vierdelig | Mw. dr. R. Leenders. Woensdag 13.15-15.00 uur (8).

Sept-okt 2019 Deel 1: De ‘Russische ziel’ 1700-1850

Sept-okt 2020 Deel 2: De ‘Russische ziel’ 1850-1917

Sept-okt 2021 Deel 3: De ‘Russische ziel’ 1917-1991

Sept-nov 2022 Deel 4: De ‘Russische ziel’ na 1991

De DDR-Terug van weggeweest? – meerdelig | mw. A. Fricke.
Vrijdag 13.15-15.00 uur

Nov-dec 2019 Deel 1: De DDR-Terug van weggeweest?

Febr-mrt 2020 Deel 2: De DDR-Terug van weggeweest?

De mens als vraag naar de mens – Denkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis – 6-delig | Dhr. prof. dr. L. ten Kate.
Donderdag 13.00-15.00 uur.

Nov-jan 2016/17 Deel 1: De eerste denkers over het leven en de wereld.

Nov-jan 2017/18 Deel 2: Van Augustinus naar Averroës

Nov-jan 2018/19 Deel 3: Van Maimonides naar Palamas

Nov-jan 2019/20 Deel 4: Van Erasmus naar Schleiermacher

Nov-jan 2020/21 Deel 5: Van Kierkegaard naar Buber

Nov-jan 2021/22 Deel 6: Van Bultmann naar Moltmann

Toegepaste psychologie – meerdelig | Mw. drs. N. Pronk-van den Hoven. Donderdag 13.15-15.00 uur.

Sept-nov 2014 Deel 1: Inleiding in de toegepaste psychologie

Sept-nov 2015 Deel 2: Persoonlijkheidsleer

Okt-dec 2016 Deel 3: Op zoek naar geluk

Okt-dec 2017 Deel 4: Op zoek naar geluk (vervolg)

Okt-dec 2018 Deel 5: Op zoek naar geluk (vervolg)

Okt-dec 2019 Deel 1: Inleiding in de toegepaste psychologie

Natuurwetenschappen

Medische colleges van topspecialisten – meerdelig | (van steeds andere topspecialisten)
Dhr. prof. dr. R. Bleys / dhr. prof. dr. P.R. Bär. Woensdag 15.15-17.00 uur

Mrt 2017 Deel 8: Medische colleges

Mrt 2018 Deel 9: Medische colleges

Mrt 2019 Deel 10: Medische colleges

Mrt 2020 Deel 11: Medische colleges

Wijsbegeerte

Denken over religie – tweedelig | Dhr. drs. A. Ziegelaar. Dinsdag 13.15-15.00 uur

Okt-nov 2019 Deel 1: Aardse Mystiek

Febr-mrt 2020 Deel 2: Aardse mystiek (vervolg)

‘Geschiedenis van de filosofie’ – vierdelig | Dhr. prof. dr. J.M. van Ophuijsen, dhr. dr. T.L. Tieleman en dhr. prof. dr. P. Ziche. Maandag 13.15-15.00 uur

Nov-jan 2016/17 Deel 1: Van Thales tot Plotinus

Nov-jan 2017/18 Deel 2: Filosofie in middeleeuwen en renaissance

Nov-jan 2018/19 Deel 3: Vroegmoderne filosofie (zeventiende – achttiende eeuw)

Nov-jan 2019/20 Deel 4: Filosofie, samenleving en wetenschap vanaf Kant: Het nieuwe denken